22 Δεκεμβρίου 2012

Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ μέχρι και 45% - Οι Πολυεθνικοί Γύπες - Το ξεπούλημα της Ελλάδος

Άλλη μία εξ άνωθεν εντολή (Ευρωπαϊκή Ένωση - Γερμανία).
Ο λόγος; Τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι λέει, πολύ φθηνά και κάτω του κόστους και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες να μπουν οι ιδιώτες στην αγορά ενεργείας στην Ελλάδα.

Τα πουλημένα τομάρια οι Συνδικαλιστές και οι πολιτικές τους είναι, που σε μεγάλο βαθμό, δίνουν τα πατήματα,  στους προδότες πολιτικούς,  να ξεπουλούν την πατρίδα 

Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προδότες - γουρούνια πολιτικοί και τα καθάρματα οι συνδικαλιστές, έκαναν τα αδύνατα δυνατά, ώστε να καταστήσουν την ΔΕΗ προβληματική (αν είναι, και πόσο είναι τελικά, θα δούμε παρακάτω).

Άλλωστε αυτό που προσεύχονται εδώ και δεκαετίες τα νεοφιλελεύθερα καθάρματα, είναι όχι να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά οι χώροι που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να εισβάλει η "ιδιωτική πρωτοβουλία", να ξεπουληθούν.

Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες - Ύδρευση - και σε κάποιον βαθμό οι Μεταφορές, είναι βασικοί πυλώνες που ένα κράτος σαν το δικό μας και στην περιοχή που βρίσκεται, σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να τα εκχωρεί - ξεπουλάει.

Τηλεπικοινωνίες
Το ξεπούλημα ξεκίνησε με τις τηλεπικοινωνίες, όπου τροποποιήσαν τις τιμολογήσεις των κλίσεων και τα πάγια, στα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ, για να μπορέσουν να εισβάλουν πιο εύκολα οι πολυεθνικές. Όμως ακόμη και έτσι, ήταν πολύ δύσκολο να μπουν άμεσα και δυναμικά στην ελληνική αγορά.

Η μεγάλη ευκαιρία ήταν η νέα τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, στις αρχές της δεκαετίας του '90. Μία τέλεια ευκαιρία να καταλάβουν τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδος.
Εισέβαλαν λοιπόν με κάτι καινούργιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε στον ΟΤΕ να πουλάει φθηνότερα από τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί λέει ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός. Έτσι τις τιμές των τιμολογίων δεν τις ρύθμιζε βασικά ο ανταγωνισμός τριών εταιρειών, αλλά το καρτέλ δύο κολοσσών, της Telestet & Panafone. Με τις υπερτιμολογήσεις λοιπόν κατά το δοκούν, για να μπορέσουν να σταθούν και να αναπτύξουν το δίκτυό τους και να καλοθρέψουν τα στελέχη τους, ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ, γιγαντώθηκαν και στην χώρα μας.

Και ο ανταγωνισμός άρχισε να λειτουργεί... μετά από 25 χρόνια! Και αυτό όχι το ρύθμισαν οι "αγορές", αλλά γιατί η κρίση ώθησε τους Έλληνες να απαιτούν για μειώσεις και να απειλούν με φυγή από τον πάροχό τους. Δηλαδή, το καρτέλ των τηλεπικοινωνιών, βασικά το έσπασε η οικονομική κρίση που μαστίζει τους Έλληνες. Αν δηλαδή περιμένουμε να ρυθμίσουν οι "αγορές" τις τιμές, όταν θα έχουμε γίνει πάμπτωχοι, ε ας το χέσω...

Αυτά πρέπει να τα μάθουν κάποια νεοφιλελεύθερα - φιλελεύθερα πρόβατα που το παίζουν και πατριώτες. Ή μήπως τα ξέρουν και είναι απλώς εφιάλτες;


Πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε, με πιο άγριο τρόπο, με την ΔΕΗ, ό,τι έγινε με τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ΟΤΕ.
Θα αυξήσουν λοιπόν τα τιμολόγιά της, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η αύξηση δεν θα είναι αρκετή για τα όρνεα που επιβουλεύονται την ενέργειά μας και θα πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλη μία, τελειωτική. Η εισβολή των ψευτοεπενδυτών και των πολυεθνικών, βασικά δηλαδή των γυπών, που αυτή την στιγμή περιφέρονται πάνω από το ετοιμοθάνατο κουφάρι της πατρίδος μας, δεν έχει άλλο σκοπό από να στραγγαλίσουν την Ελλάδα και να καταλάβουν τον στρατηγικής σημασίας χώρο της Ενέργειας.
Θα γίνουμε οι θερμαστές της βορείου Ευρώπης, στην καλλίτερη των περιπτώσεων. 

Ας δούμε όμως τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2010 της ΔΕΗ Α.Ε. 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Τα προ φόρων κέρδη του 2010, ανήλθαν σε € 740,7 εκατ., έναντι € 993,1 εκατ. το 2009 μειωμένα κατά € 252,4 εκατ. (-25,4%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 557,9 εκατ., έναντι € 693,3 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 135,4 εκατ. (-19,5%).
 • Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009.
 •  Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683,GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα. 
 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.811,4 εκατ. από € 6.030,4 εκατ. το 2009, μειωμένος κατά € 219,0 εκατ. (-3,6%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 194,5 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (2009: € 168,9 εκατ.).
 • Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.
 • Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το 2010, από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμήθηκε σε € 204 εκατ. Επιπλέον, οι σημαντικά περισσότερες, έναντι των προσλήψεων, αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών, οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά € 294,1 εκατ.
Μάλιστα, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία υπήρχε μία κερδοφορία και μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (που θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, λέμε εμείς).

Ας δούμε την Μετοχική Σύνθεση της ΔΕΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ (1.067.200.000 Ευρώ) διαιρείται σε 232.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μία. Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την 30.09.2012 είχε ως ακολούθως:

 • Ελληνικό Δημόσιο(1) 51,12%
 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ (πρώην ΟΑΠ) 3,81%
 • Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσμικοί επενδυτές (2) 45,07%


Όπως βλέπουμε ήδη ένα μεγάλο μέρος των μετοχών της ΔΕΗ  ανήκει σε ένα "ευρύ επενδυτικό κοινό" & "θεσμικούς επενδυτές. 
Μάλιστα η κυβέρνηση, το 2011, είχε βάλει ως στόχο τήν πώληση του 17% των μετοχών του δημοσίου, μέσα στο 2012 και έτσι από το 51,12% να φθάσει να κατέχει το δημόσιο το 34%, περίπου.
Αυτό δεν έγινε, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα αργήσει να γίνει. 

Άλλωστε και ο ΟΤΕ ανήκει στο ελληνικό κράτος κατά... 20%
Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟΤΕ / Μετοχική σύνθεση

Με βάση το μετοχολόγιο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη:
 • Ελληνικό Δημόσιο: 20,0% 
 • Deutsche Telekom: 30,0% 
 • Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές: 30,2% 
 • Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές: 9,7% 
 • Λοιποί Επενδυτές: 10,1%

Μετοχική σύνθεση ΟΤΕ

Και επειδή ο ΟΤΕ μας δείχνει τί επιδιώκουν και αποτελεί τον μπούσουλα των γυπών, θα πρέπει το περίφημο "ανήκομεν εις την δύσιν" να μεταλλαχθεί στο ορθότερο:
Ανήκομεν εις την Γερμανίαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου