22 Δεκεμβρίου 2012

Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ μέχρι και 45% - Οι Πολυεθνικοί Γύπες - Το ξεπούλημα της Ελλάδος

Άλλη μία εξ άνωθεν εντολή (Ευρωπαϊκή Ένωση - Γερμανία).
Ο λόγος; Τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι λέει, πολύ φθηνά και κάτω του κόστους και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες να μπουν οι ιδιώτες στην αγορά ενεργείας στην Ελλάδα.

Τα πουλημένα τομάρια οι Συνδικαλιστές και οι πολιτικές τους είναι, που σε μεγάλο βαθμό, δίνουν τα πατήματα,  στους προδότες πολιτικούς,  να ξεπουλούν την πατρίδα 

Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προδότες - γουρούνια πολιτικοί και τα καθάρματα οι συνδικαλιστές, έκαναν τα αδύνατα δυνατά, ώστε να καταστήσουν την ΔΕΗ προβληματική (αν είναι, και πόσο είναι τελικά, θα δούμε παρακάτω).

Άλλωστε αυτό που προσεύχονται εδώ και δεκαετίες τα νεοφιλελεύθερα καθάρματα, είναι όχι να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά οι χώροι που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να εισβάλει η "ιδιωτική πρωτοβουλία", να ξεπουληθούν.

Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες - Ύδρευση - και σε κάποιον βαθμό οι Μεταφορές, είναι βασικοί πυλώνες που ένα κράτος σαν το δικό μας και στην περιοχή που βρίσκεται, σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να τα εκχωρεί - ξεπουλάει.

Τηλεπικοινωνίες
Το ξεπούλημα ξεκίνησε με τις τηλεπικοινωνίες, όπου τροποποιήσαν τις τιμολογήσεις των κλίσεων και τα πάγια, στα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ, για να μπορέσουν να εισβάλουν πιο εύκολα οι πολυεθνικές. Όμως ακόμη και έτσι, ήταν πολύ δύσκολο να μπουν άμεσα και δυναμικά στην ελληνική αγορά.

Η μεγάλη ευκαιρία ήταν η νέα τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, στις αρχές της δεκαετίας του '90. Μία τέλεια ευκαιρία να καταλάβουν τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδος.
Εισέβαλαν λοιπόν με κάτι καινούργιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε στον ΟΤΕ να πουλάει φθηνότερα από τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί λέει ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός. Έτσι τις τιμές των τιμολογίων δεν τις ρύθμιζε βασικά ο ανταγωνισμός τριών εταιρειών, αλλά το καρτέλ δύο κολοσσών, της Telestet & Panafone. Με τις υπερτιμολογήσεις λοιπόν κατά το δοκούν, για να μπορέσουν να σταθούν και να αναπτύξουν το δίκτυό τους και να καλοθρέψουν τα στελέχη τους, ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ, γιγαντώθηκαν και στην χώρα μας.

Και ο ανταγωνισμός άρχισε να λειτουργεί... μετά από 25 χρόνια! Και αυτό όχι το ρύθμισαν οι "αγορές", αλλά γιατί η κρίση ώθησε τους Έλληνες να απαιτούν για μειώσεις και να απειλούν με φυγή από τον πάροχό τους. Δηλαδή, το καρτέλ των τηλεπικοινωνιών, βασικά το έσπασε η οικονομική κρίση που μαστίζει τους Έλληνες. Αν δηλαδή περιμένουμε να ρυθμίσουν οι "αγορές" τις τιμές, όταν θα έχουμε γίνει πάμπτωχοι, ε ας το χέσω...

Αυτά πρέπει να τα μάθουν κάποια νεοφιλελεύθερα - φιλελεύθερα πρόβατα που το παίζουν και πατριώτες. Ή μήπως τα ξέρουν και είναι απλώς εφιάλτες;


Πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε, με πιο άγριο τρόπο, με την ΔΕΗ, ό,τι έγινε με τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ΟΤΕ.
Θα αυξήσουν λοιπόν τα τιμολόγιά της, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η αύξηση δεν θα είναι αρκετή για τα όρνεα που επιβουλεύονται την ενέργειά μας και θα πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλη μία, τελειωτική. Η εισβολή των ψευτοεπενδυτών και των πολυεθνικών, βασικά δηλαδή των γυπών, που αυτή την στιγμή περιφέρονται πάνω από το ετοιμοθάνατο κουφάρι της πατρίδος μας, δεν έχει άλλο σκοπό από να στραγγαλίσουν την Ελλάδα και να καταλάβουν τον στρατηγικής σημασίας χώρο της Ενέργειας.
Θα γίνουμε οι θερμαστές της βορείου Ευρώπης, στην καλλίτερη των περιπτώσεων. 

Ας δούμε όμως τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2010 της ΔΕΗ Α.Ε. 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Τα προ φόρων κέρδη του 2010, ανήλθαν σε € 740,7 εκατ., έναντι € 993,1 εκατ. το 2009 μειωμένα κατά € 252,4 εκατ. (-25,4%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 557,9 εκατ., έναντι € 693,3 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 135,4 εκατ. (-19,5%).
 • Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009.
 •  Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683,GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα. 
 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.811,4 εκατ. από € 6.030,4 εκατ. το 2009, μειωμένος κατά € 219,0 εκατ. (-3,6%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 194,5 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (2009: € 168,9 εκατ.).
 • Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.
 • Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το 2010, από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμήθηκε σε € 204 εκατ. Επιπλέον, οι σημαντικά περισσότερες, έναντι των προσλήψεων, αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών, οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά € 294,1 εκατ.
Μάλιστα, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία υπήρχε μία κερδοφορία και μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (που θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, λέμε εμείς).

Ας δούμε την Μετοχική Σύνθεση της ΔΕΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ (1.067.200.000 Ευρώ) διαιρείται σε 232.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μία. Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την 30.09.2012 είχε ως ακολούθως:

 • Ελληνικό Δημόσιο(1) 51,12%
 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ (πρώην ΟΑΠ) 3,81%
 • Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσμικοί επενδυτές (2) 45,07%


Όπως βλέπουμε ήδη ένα μεγάλο μέρος των μετοχών της ΔΕΗ  ανήκει σε ένα "ευρύ επενδυτικό κοινό" & "θεσμικούς επενδυτές. 
Μάλιστα η κυβέρνηση, το 2011, είχε βάλει ως στόχο τήν πώληση του 17% των μετοχών του δημοσίου, μέσα στο 2012 και έτσι από το 51,12% να φθάσει να κατέχει το δημόσιο το 34%, περίπου.
Αυτό δεν έγινε, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα αργήσει να γίνει. 

Άλλωστε και ο ΟΤΕ ανήκει στο ελληνικό κράτος κατά... 20%
Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟΤΕ / Μετοχική σύνθεση

Με βάση το μετοχολόγιο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη:
 • Ελληνικό Δημόσιο: 20,0% 
 • Deutsche Telekom: 30,0% 
 • Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές: 30,2% 
 • Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές: 9,7% 
 • Λοιποί Επενδυτές: 10,1%

Μετοχική σύνθεση ΟΤΕ

Και επειδή ο ΟΤΕ μας δείχνει τί επιδιώκουν και αποτελεί τον μπούσουλα των γυπών, θα πρέπει το περίφημο "ανήκομεν εις την δύσιν" να μεταλλαχθεί στο ορθότερο:
Ανήκομεν εις την Γερμανίαν...

21 Δεκεμβρίου 2012

Βίλα Αμαλίας· το υπό κατάληψη νεοκλασικό της Αχαρνών, που απελευθερώνεται (;)


Το περί ου ο λόγος υπό κατάληψη κτήριο, με τα διάφορα γκρουπούκουλα, το οποίο ήταν σχολείο και ανήκε στον ΟΣΚ και τον τελευταίο καιρό πέρασε στην ιδιοκτησία του δήμου Αθηναίων.
Ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας, μέσα στους χώρους του κτιρίου βρέθηκαν 1.500 άδειες φιάλες (προφανώς δεν τις ήθελαν για ανακύκλωση...), μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υλικού, μάσκες, κροτίδες, μεταλλικά σφαιρίδια,  αντιασφυξιογόνες μάσκες και κάποιες ποσότητες ναρκωτικών.
Και φυσικά μέσα βρισκόταν ένα ολόκληρο τυπογραφείο... Μπράβο ρε παλικάρια. Έτσι, φτωχά πράγματα. Μία προσφορά των ανωνύμων καπιταλιστών...


Ένα οίκημα που βρίσκεται στα χέρια των ψευτοαναρχικών γκρουπούσκουλων για πάνω από 20 χρόνια. Γνήσιο εκκολαπτήριο Αμερικανοτσολιάδων, απάτριδων νεοραγιάδων, υποχρηματοδοτούμενων από τις μυστικές υπηρεσίες όλου του κόσμου και του αμερικανοεβραίου επενδυτή Τζωρτζ Σόρος. Συνεργάτες ή υποστηρικτές δουλεμπόρων και λαθρεμπόρων, που επενδύουν στην διάλυση της πατρίδος μας και της εργατικής τάξης, μέσω της εισροής και εισβολής εκατομμυρίων εξαθλιωμένων, από όλο τον κόσμο.

Αυτοί λοιπόν οι νεοταξικοί σύμμαχοι των κεφαλαιοκρατών και ακραιφνείς λάτρεις, όπως αποδεικνύεται, της αμερικανοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, αυτοί οι επιδοτούμενοι προδότες της πατρίδος μας και της εργατικής τάξης και τα δίποδα πεπλανημένα ζώα που τους περικλείουν και εργάζονται, άθελά τους και χωρίς να το καταλαβαίνουν, για τους κεφαλαιοκράτες· αυτοί λοιπόν έβγαλαν και μία αφίσα για «αντι»ρατσιστική συγκέντρωση, που περιέχει ένα φιλανθρωπικό παραλήρημα άνευ προηγουμένου, η οποία καταλήγει:
«Γιατί όταν φύγεις κι εσύ στη Γερμανία, δεν θα φταις εσύ που θα γίνεις μετανάστης...»

Κατάλαβες Έλληνα; Όλα αυτά τα καθάρματα, αυτοί οι γερμανοτσολιάδες, σε θέλουν μετανάστη και επιδοτούν και ευελπιστούν στην διάλυση της εργατικής τάξης· όχι μόνο της Ελλάδος...
Όλοι αυτοί οι αλητήριοι σε σιωπηρή συνεργασία με τα προδοτικά κόμματα εξουσίας, έχουν αναλάβει την διάλυση του κοινωνικού ιστού της πατρίδος μας, έχουν αναλάβει την διάλυση της εργατικής τάξης, έχουν αναλάβει την γενοκτονία της ελληνικής φυλής.
Όλοι αυτοί οι νεοραγιάδες εφιάλτες, μαζί με τους αλλοδαπούς πρακτωρίσκους, που τους ενισχύουν, τους ενθαρρύνουν και τους κατευθύνουν, νομίζουν ότι κάνουν επανάσταση.
Όλα αυτά τα πρόβατα της νέας τάξης, μαστουρωμένα και εξαθλιωμένα, που αποτελούν τα πειθήνια όργανα των εξουσιαστών, που ποδοπατούν τα εθνικά σύμβολα και υπερασπίζονται τα πέριξ της χώρας μας εθνικιστικά κινήματα.

Βρε πανηλίθια ζώα, που νομίζετε ότι κάνετε και αντιεξουσιαστικό αγώνα, καραγκιοζάκια, μαριονέττες των εξουσιαστών, γιατί νομίζετε ότι σας αφήνουν τόσα χρόνια να βεβηλώνετε, να ρημάζετε και να καταστρέφετε;
Όλος ο κόσμος ξέρει τί γινόταν στην βίλα και τί γίνεται σε αντίστοιχες άλλες καταλήψεις και στέκια. Ξεφορτώνατε και συλλέγατε του κόσμου τα μαδέρια, τα μπουκάλια και ό,τι λογής άλλο υλικό για να καταστρέφετε την Αθήνα και όλη την Ελλάδα και νομίζετε ότι κανείς δεν σας βλέπει;;; Νομίζετε χαζοχαρούμενα παιδάκια ότι η αστυνομία και το κράτος έχουν άγνοια του τί γίνεται;
Βρε άθλιοι στρουθοκάμηλοι που έχετε χώσει το κεφάλι σας μέσα στα σκατά και νομίζετε ότι δεν σας βλέπει κανείς, το παιχνίδι του κράτους παίζετε. Το οποίο και σας έχει αφήσει να αλωνίζετε ακόμη και μέσα στα Πανεπιστήμια.
Είστε η τέλεια παρακρατική μηχανή.

Όμως ό Έλληνας ξυπνάει. Και όσο ποντάρετε στην εξαθλίωση του Έλληνα, τόσο αυτός θα γυρνάει στις ρίζες του και στο αίμα. Και τόσο τα πατριωτικά και εθνικιστικά κινήματα και κόμματα θα ανεβαίνουν.
Και πια, ό,τι και να λένε τα καθεστωτικά ΜΜΕ, το κράτος και οι παρακρατικοί «αντι»εξουσιαστές· ό,τι αφίσες και αν τοιχοκολλούν και όση φασιστική προπαγάνδα και αν κάνουν, ο Έλληνας αρχίζει να ξυπνάει και να μη φοβάται.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε, μέσα από την κρίση ξεπροβάλει μία ευκαιρία. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.
ΕΛΛΗΝΑ, διώξε όλους τους λαθρομετανάστες, από τα χωριά σου, τις πόλεις σου, την Χώρα σου.
Απομόνωσε όλα τα φασιστοειδή εξουσιαστικά πρόβατα των ξένων μυστικών υπηρεσιών και τους ψευτοπατριώτες, φτύνε τους και χλεύαζέ τους όποτε τους συναντάς (δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν αμερικανοτσολιάδες και γερμανοτσολιάδες).
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΝΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΛΕΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Βίντεο από το επίσημο κανάλι στο youtube της Ελληνικής Αστυνομίας

20 Δεκεμβρίου 2012

Σπύρος Χατζάρας έξω από τα δόντια για τις δολοφονίες των λαθρομεταναστών και πολλά άλλα

Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο axisradio μία αποκαλυπτική εκπομπή που επιβάλλεται να την ακούσετε όλη!


Ο Σπύρος Χατζάρας μιλάει:
- Για τον καραγκιόζη Στρατούλη: «ο οποίος και λόγω φυσιογνωμίας και λόγω πολιτικού παρελθόντος, θα έπρεπε να προσελκύει τις κλωτσιές... »

- Για τους Αλβανούς που μπούκαραν στον ΗΣΑΠ και απείλησαν και λήστευσαν δεκάδες Έλληνες

- Για τους Αλβανούς που ποδοπάτησαν την Ελληνική Σημαία

- Για τις δολοφονίες Ελλήνων από τους Λαθρομετανάστες

- Για τον άθλιο «αντι»ρατσιστή συμπολίτη μας 79 ετών από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενοικίαζε δωμάτια προς 10€ το κεφάλι σε λαθρομετανάστες και τώρα χαροπαλεύει από την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από μαροκινό δυστυχισμένο λαθροεισβολέα

- Για την βρωμιάρα συριζέα βουλευτή εκ Θεσσαλονίκης,  Ιωάννα Γαϊτάνη (η οποία έλαβε 10,000 ψήφους, από ζώα) και ονειρεύεται τα Σκόπια να ονομαστούν Μακεδονία

- Για τα ζώα συμπατριώτες μας, ψηφοφόρους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ.

- Για την μεγάλη ομάδα του συμμοριακού πολιτικού συστήματος που έχει εβραιομασωνικές ρίζες

- Για τους τροτσκιστές, που δεν τους θεωρεί ανθρώπους,  ούτε καν φίλους του ανθρώπου...

- Για όλα αυτά που οι ρουφιανοδημοσιογράφοι κρύβουν

- Δεν μπορείς να κλαις για τους λαθρομετανάστες που πνίγηκαν και να αδιαφορείς για τους 42 Έλληνες δολοφονηθέντες από τους λαθροεισβολείς

19 Δεκεμβρίου 2012

Βιβλιοπαρουσίαση: Η Αποστασία των Διανοουμένων


Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά:
Η Αποστασία των Διανοουμένων

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Βασίλης Καραποστόλης, καθ. Πανεπιστημίου
Σταύρος Λυγερός, δημοσιογράφος
Στάθης Σταυρόπουλος (Στάθης), σκιτσογράφος
και ο συγγραφέας του βιβλίου
στην αίθουσα Ρήγας Βελεστινλής (Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, πλ. Συντάγματος)

Αποστασίαπρόσκληση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άνδρο ΒΙΑΣ - ΒΡΩΜΙΑΣ - ΝΟΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Για να δούμε όμως το ρεπορτάζ του καθεστωτικού ΜΕΓΑ, που ξεσπαθώνει...
Σε κάποια στιγμή ακούγεται στο ρεπορτάζ:
"Ο πρύτανις έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, για την ανοχή που έδειξε για δυόμιση μήνες, στα φαινόμενα βίας και ανομίας".
Ποιοί δυόμιση μήνες ρε αλήτες; Μας δουλεύεται ψιλό γαζί; Εδώ και 40 χρόνια γίνονται ΤΑ όργια μέσα στα πανεπιστήμια. Τί δυόμιση μήνες τιποτένιοι, αλήτες, ρουφιάνοι;

Βασίλης Μούγιος καθηγητής:
Μετά την στοχοποίηση των 44 καθηγητών από το indymedia (που δεν το αναφέρουν. Φοβούνται να το πούνε άραγε;) ΤΩΡΑ ο κύριος καθηγητής αναρωτιέται αν ο συγκεκριμένος ιστότοπος, εξακολουθεί να φιλοξενείται από τον σέρβερ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Κράτος και Παρακράτος χέρι-χέρι.
Και αναρωτιόμαστε, ποιοι πανηλίθιοι - πανίβλακα ζώα, εξακολουθούν να παρακολουθούν και να επηρεάζονται από αυτόν τον παρακρατικό ιστότοπο;

Ανά διαστήματα λοιπόν θυμούνται, ότι μειοψηφίες προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας. Τί λέτε ρε αλήτες. 
Όλοι εσείς, που τώρα κόπτεστε για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την παιδεία, είστε που τα κατακρεουργείτε και επιδοτούσατε τόσα χρόνια την ανυποληψία τους, την καταστροφή τους, την απαξίωσή τους, την κυριαρχία της ανομίας και του παρακράτους.

Εσείς, πολιτικοί  - παρακρατικοί πρυτάνεις - καθηγητές - κομματικοί φοιτητές - φοιτητοπατέρες - δημοσιογράφοι, όλοι εσείς μαζί είστε που μετατρέψατε τα πανεπιστήμιά μας σε χωματερές.

Εσείς είστε τα πιο βρώμικα σκουπίδια, που μολύνουν τις φοιτητικές εστίες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις γειτονιές μας, τις πόλεις μας, την πατρίδα μας.

18 Δεκεμβρίου 2012

Προφητικός Σωτήρης Μουστάκας από το 1994. Είμαι από την ζούγκλα του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών...

... αρχηγός της ιεράς αποστολής του Κονγκό...
Και μένετε μέσα στην ζούγκλα; Μένω στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών...
... και βρισκόμαστε σε κατάσταση στεγνή και οικτρά...Τα είπε όλα...

  

Το φιάσκο της "αντι"ρατσιστικής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου και οι δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Αντιρατσιστικού Κινήματος (EGAM), Μπενζαμέν Αμπτάν

(Μπενζαμέν Αμπτάν, μήπως είναι εβραίος; μήπως;)Θα ξεκινήσουμε από την δέσμευση του Αντώνη Σαμαρά, ότι η Ελένη Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής δεν πρόκειται να υπάρχει στην σύνθεση της αντιπροσωπείας Ελλήνων βουλευτών στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Και αφού ο "Έλλην" πρωθυπουργός, ικανοποίησε τον κ. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Αντιρατσιστικού Κινήματος (EGAM), με τις δηλώσεις του για να μη υπάρξει κάποια παρεξήγηση, ο κ. Μπενζαμέν Αμπτάν μας δήλωσε:

- «Η θέση αυτή που υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία είναι πανομοιότυπη με την θέση που έχουν ήδη πάρει το ΠαΣοΚ, η Δημοκρατική Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ (1)και συμβάλλει στον αποκλεισμό των νεοφασιστών της Χρυσής Αυγής από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης»
- «Αυτό αποτελεί μια τεράστια νίκη της δημοκρατίας που θα ακουστεί στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη»
- «Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα το παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη: το παράδειγμα μιας χώρας αντιμέτωπης με μια εξαιρετικά βίαιη κοινωνική κατάσταση αλλά της οποίας οι πολιτικοί ηγέτες αποφάσισαν να θέσουν την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους(2)»
Και τελειώνει
- «Η απόφαση αυτή επιτρέπει να σπάσουμε την δυναμική της νεοφασιστικής Χρυσής Αυγής, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει το αντιρατσιστικό κίνημα που εκφράστηκε δυναμικά στους δρόμους της Αθήνας το περασμένο Σάββατο, στη διάρκεια σιωπηλής πορείας στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 άτομα(3)».

(1) Μάλιστα... τα γνωστά κόμματα της διαφθοράς και της αποεθνοποίησης, σε μία "αντι"ρατσιστική συμπόρευση.

(2) Κορυφαία τους προτεραιότητα είναι το πώς θα διατηρηθεί η φαύλη δημοκρατία τους και όχι πώς θα σώσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες.

(3) 10.000 άτομα έκαναν διαμαρτυρία στην Αθήνα.....

Για να δούμε όμως πόσοι μπορεί να ήταν... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Και μερικές φωτογραφίες:

Αλήθεια πόσοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ήταν; Έφθασαν τα 300 άτομα (βάζοντας και τους θαμώνες των πέριξ καφετεριών);

Ρατσιστοειδή, κεφαλαιοκράτες και λοιπά νεοταξικά αποβράσματα, όπως βλέπετε με λύπη σας, οι Έλληνες σας γυρνούν την πλάτη.

ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΥΝ

Μεγάλη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια

Αναρτούμε την συγκεκριμένη είδηση γιατί είναι η πρώτη φορά, που γίνεται τόσο μεγάλη συγκέντρωση, στην Νίκαια τα τελευταία 10 χρόνια. Μη πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων, που δεν έχει προεκλογικό χαρακτήρα.
Είναι επίσης σημαντικό το ότι οι λαϊκές αυτές γειτονιές, με βαθιές αριστερές ρίζες, αρχίζουν να αποστρέφονται τον αριστερισμό και κυρίως τον κομμουνισμό, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα ότι ο απλός λαός πάντα ήταν πατριώτης και δήλωνε κομμουνιστής, γιατί πίστευε ότι αυτά τα βδελύγματα (ΚΚΕ και λοιποί), υπερασπιζόντουσαν το δίκιο του εργάτη.
Τώρα όμως με την εισβολή των λαθρομεταναστών και βλέποντας ο Έλληνας Εργάτης το πραγματικό πρόσωπο που αποκάλυψαν τα τσιράκια των καπιταλιστών και νεοταξιτών, αρχίζει να ξυπνάει.

Και παίρνουμε σαφή θέση για ακόμη μία φορά. Όποιος Έλληνας στις επόμενες εκλογές ψηφίσει τα γουρούνια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, των Πράσινων Οικολόγων, του ΑΝΤΑΡΣΥΑ.... δεν είναι άξιος να φέρει το όνομα Έλλην.

Αναρτούμε όμως την είδηση αυτή και για έναν ακόμη λόγο. Από καθεστωτικούς ραδιοσταθμούς, όπως ο Άλφα 98,9, (έχουμε προ πολλού σταματήσει να παρακολουθούμε ειδήσεις από τα τηλεοπτικά μέσα εξαπάτησης), μας πληροφορούσε για αντισυγκέντρωση της Χ.Α. ενάντια σε συγκέντρωση "αντι"ρατσιστών και λαθροεισβολέων. Έδινε μάλιστα την εντύπωση μιας μεγάλης συγκέντρωσης των γερμανοτσολιάδων ρατσιστών και των λαθρομεταναστών, η οποία παρεμποδίστηκε από μικρό αριθμό χρυσαυγιτών, με εκτεταμένα επεισόδια, κάποιες συλλήψεις και τραυματισμούς και χρήση δακρυγόνων.

Παραθέτουμε παρακάτω φωτογραφίες που πήραμε από το ιστολόγιο της Χ.Α.
Και θα αναρωτηθούμε για ακόμη μία φορά... Έχουν καταλάβει ότι με αυτά τα ψέματα και την παραπληροφόρηση γιγαντώνεται η Χρυσή Αυγή; Έχουν καταλάβει ότι υπάρχει πια και το διαδίκτυο και το οποίο μπορεί να αποτυπώσει την αλήθεια που κρύβουν και παραποιούν;

Υ.Γ. Εμείς υπολογίζουμε τους συγκεντρωμένους (και από κάποιες πληροφορίες που είχαμε) να ήταν τουλάχιστον 1500 άτομα. Ανεπίσημες πληροφορίες ανεβάζουν τους συγκεντρωμένους στα 5000, το οποίο όμως θεωρούμε υπερβολικό.

Οι μισθοί των τηλεσχολιαστών του ΜΕGA, όπως τους παρουσιάζει το περιοδικό UNFOLLOW


 Ζαλίζουν και εξηγούν κατά σημαντικό ποσοστό την στάση τους.
To δημοσίευμα του περιοδικού εξηγεί κατά μεγάλο ποσοστό την αγάπη προς το Μνημόνιο
και τη στάση του καναλιού προς διάφορες κοινωνικές  ομάδες, καθώς και την κινδυνολογία:


Τη διετία της κρίσης και του μνημονίου η οικογένεια (ατομικό εισόδημα και εταιρεία)
ο Γιάννης Πρετεντέρης δήλωσε κάτι παραπάνω από 700.000 ευρώ,
ο Μανώλης Καψής 250.000 ευρώ,
ο Νίκος Στραβελάκης 430.000 ευρώ,
ο Παύλος Τσίμας 410.000 ευρώ και
η Όλγα Τρέμη 480.000 ευρώ...


Το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο εργάζονται

 οφείλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικά δάνεια
κι οι τράπεζες, τις οποίες ετοιμαζόμαστε να αναχρηματοδοτήσουμε
τη στιγμή που η λιτότητα μας σφίγγει ολοένα και περισσότερο,
εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια στο MEGA...
Είναι λογικό οι άνθρωποι να είχαν φόβους για το τι θα τους ξημερώσει!


 ΠΗΓΗ: Από μήνυμα που λάβαμε


17 Δεκεμβρίου 2012

Στρατούλης, ο γνωστός άπατρις συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να διαπιστώσει πόσο ζώο έχει γίνει ο νεοραγιάς

"Με χτυπήσανε με κλωτσιές στα πόδια, κυρίως όμως γροθιές, γροθιές στο κεφάλι..."

Για να δούμε όμως πόσο πολύ χτυπημένος είναι από τις συνεχόμενες άγριες γροθιές, γροθιές στο κεφάλι...Ο Σούπερμαν θα είχε πιο πολλούς μώλωπες από αυτόν τον τιποτένιο γερμανοτσολιά.

Έχουμε την άσχημη εντύπωση ότι υπάρχει σατανικό σχέδιο ενίσχυσης των εκλογικών ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Ή αυτό ή πιστεύουν ότι απευθύνονται σε ζώα. Πραγματικά άλλη εξήγηση δεν υπάρχει...

Ένας ένας τα στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αποχωρούν. Ήδη φθάσαμε στους 8


Θα υπάρχει συνέχεια;


Τι συνέβη στο κόμμα του Πάνου Καμμένου; Ποιοί οι λόγοι που «ξαφνικά» σημαίνοντα στελέχη, πολιτικάντηδες ετών οι περισσότεροι, αποφάσισαν να ξεσπαθώσουν και να κάνουν αποκαλύψεις για τον πρώην αρχηγός τους;
Όπως λένε, τα στραβά τα έβλεπαν από το καλοκαίρι, αλλά έκαναν... υπομονή...

Αλήθεια για τις προδοσίες και τις ρεμούλες των παλαιών κομμάτων τους, που τα υπερασπίζονταν φανατικά και κορόιδευαν τον ελληνικό λαό, δεκαετίες ολόκληρες (και δεν εξαιρείται ούτε ο Καμμένος), γιατί τους πήρε 40 χρόνια για να φύγουν από αυτά και να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα;

Η απάντηση βεβαίως είναι απλή. Μα έφυγαν από την στρούγκα όταν ήταν σίγουροι ότι δεν θα χάσουν την «βολευτική» τους θεσούλα. Βλέποντας ότι μπορούν να επανεκλεγούν και παραλλήλως να απελευθερωθούν από κάτι το οποίο, ίσως, να τους βάραινε.

Τώρα όμως φεύγουν, και τί πρόκειται να κάνουν;
Θα φτιάξουν το δικό τους κεντροδεξιό αντιμνημονιακό κόμμα ή θα επιστρέψουν στην στρούγκα; ΠΡΟΦΑΝΩΣ επιστρέφουν στην στρούγκα...

Ας δούμε τους παραιτηθέντες:
Λάμπρος – Φοίβος Μοσχοβίτης
Βασίλης Καμηλαράκης
Γιάννης Κουράκος
Κώστας Μαρκόπουλος
Μιχάλης Γιαννάκης
Δημήτρης Σταμάτης
Χρήστος Ζώης
Γιάννης Μανώλης

Επίσης οι Τέρενς Κουίκ και Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα δεν συνυπέγραψαν τη δήλωση στήριξης προς τον κ. Καμμένο και δεν τοποθετήθηκαν υπέρ της πρότασης για συνέδριο τον Απρίλιο.

Όμως από την Κέρκυρα την Παρασκευή ο Τέρενς Κουίκ φαίνεται να στηρίζει δυναμικά το κόμμα που εξελέγη. Συγκεκριμένα δήλωσε:
Ο νόμος της φύσης προβλέπει ότι μετά τη μπόρα έρχεται η νηνεμία. Μόνο που για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ αυτή η αλληλουχία δεν ισχύει. Η νηνεμία η δική μας θα γίνει μπόρα, θα γίνει καταιγίδα πάνω από εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ποδηγετούν την Ελλάδα. Οι 18 Βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, που παραμένουν ακόμα πιο δυναμικά η τέταρτη ισχυρή Κοινοβουλευτική Ομάδα, πιστοί στην Ιδρυτική Διακήρυξη και την Εθνική Αντιπρόταση που παρουσίασαν προεκλογικά και που χωρίς εκπτώσεις ή αλλοιώσεις υπηρετούν και θα εξακολουθούν να υπηρετούν, είναι έτοιμοι για ακόμα περισσότερους αγώνες, μαζί με όλες εκείνες και εκείνους τους πατριώτες που μας ανεβάζουν συνέχεια και δημοσκοπικά και ουσιαστικά.

Τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες, δείχνουν ότι οι Έλληνες πολίτες που δεν θέλουν να είναι κάτοικοι κομματικών πολυκατοικιών, αναδεικνύουν τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ως την πλέον αξιόπιστη, συνεπή και ανυποχώρητη ανερχόμενη κινηματική πολιτική δύναμη. Κάποιοι που νόμισαν ότι θα δημιουργήσουν επικοινωνιακό μειονέκτημα στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, κατάφεραν να τους προσδώσουν τα μέγιστα πλεονεκτήματα, με τα οποία θα βαδίσουν σε ένα πρωτόγνωρο ιστορικό Ιδρυτικό Συνέδριο στα τέλη Απριλίου, που ανήγγειλε ο Πρόεδρός μας Πάνος Καμμένος, με απόλυτα ανοιχτές διαδικασίες.

... Και επειδή το επικοινωνιακό παιχνίδι το ξέρω αρκετά καλά, το μόνο που συμβουλεύω είναι ότι όποιος άλλος δεν αντέχει να είναι στις τάξεις των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, να φύγει μέσα στις επόμενες 24 ώρες για να τελειώνουμε μια και καλή με όλο αυτό το σόου.

Συμφωνούμε και εμείς. Ας τελειώνει αυτό το σόου και τα προβατάκια ας επιστρέψουν στο μαντρί τους.

12 Δεκεμβρίου 2012

Μήνυση της Χρυσής Αυγής κατά ΣτουρνάραΚατετέθη σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής μήνυση κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα για παρότρυνση σε διάπραξη πλημμελήματος, ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικής απόφασης και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Ακολουθεί το κείμενο της μήνυσης:

 ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 ΜΗΝΥΣΗ

 Του πολιτικού κόμματος ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βουλευτή Αττικής Ηλία Κασιδιάρη και εδρεύει επί της οδού Δηλιγιάννη αριθμ.50 στην Αθήνα.

 ΚΑΤΑ

 1. Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών.
 2. Παντός άλλου συνυπαιτίου, που θα προκύψει κατά τη διενέργεια της εισαγγελικής έρευνας.

   ***************************

 Αξιότιμε κύριε  Εισαγγελέα,

 Εγκαλώ τους παραπάνω αναφερόμενους για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 i. Την 10η Σεπτεμβρίου 2012, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία), δυνάμει της οποίας κρίθηκε ως αντισυνταγματική η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Το Δικαστήριο απεφάνθη επί συλλογικής αγωγής (κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 2251/1994) την οποία άσκησαν πέντε αναγνωρισμένες ενώσεις καταναλωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Ειδικότερα, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης η οποία κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, η εναγόμενη (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) υποχρεώνεται: α) να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, β) να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, γ) να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Περαιτέρω, το Δικαστήριο απείλησε σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε μία επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβάσεων, ενώ αναγνώρισε και το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση για κάθε μία από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της εναγομένης.

 ii) Στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, ο μηνυόμενος και Υπουργός Οικονομικών, προέβη σε δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν σοβαρό ζήτημα νομιμότητας σε σχέση με τις επιδιώξεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες ούτε διαψεύστηκαν ούτε ανασκευάστηκαν, η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, με αιτιολογία την κάλυψη  της πιθανολογούμενης υστέρησης των δαπανών του προϋπολογισμού που θα προκύψουν. Επιπρόσθετα, την 10η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, ο μηνυόμενος, με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό με την οποία-επικαλούμενος την συνδρομή λόγων «δημοσίου συμφέροντος»-καλούσε επισήμως την επιχείρηση να αγνοήσει την δικαστική απόφαση και να συνεχίσει κανονικά το έργο της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσα από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, με αιτιολογία την κάλυψη  της πιθανολογούμενης υστέρησης των δαπανών του προϋπολογισμού που θα προκύψουν. Ανεξαρτήτως της πολιτικής επιχειρηματολογίας που μπορεί να ακολουθήσει, η ενέργεια του μηνυομένου Υπουργού παραβιάζει σωρεία διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα:
 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 186 Ποινικού Κώδικα: «…2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι` αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ` έγκληση.»

 Σύμφωνα με το άρθρο 261 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος που προσπαθεί να  πείσει  άλλον  υπάλληλο  ο  οποίος  είναι  υφιστάμενός  του  ή  βρίσκεται υπό τον υπηρεσιακό του έλεγχο να  διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 235 ως και 260 ή  που  εν γνώσει  του  τον  ανέχεται  να  κάνει  κάποιο  από  αυτά  τα εγκλήματα  τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν υπάγεται σε άλλη  διάταξη του ποινικού νόμου η οποία την τιμωρεί με βαρύτερη ποινή.
 Σύμφωνα με το άρθρο  259 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο  όφελος ή  για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι  δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.»
 Σύμφωνα με το άρθρο 244 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος  που εν  γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε  δικαιώματα  που  δεν οφείλονται τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»
 Σύμφωνα με το άρθρο 232Α Ποινικού Κώδικα: «1. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη."
 Σύμφωνα με το άρθρο 46 Ποινικού Κώδικα: «1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος  με  πρόθεση  προκάλεσε  σε  άλλον  την  απόφαση  να εκτελέσει  την  άδικη πράξη που διέπραξε  β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης  και  στην εκτέλεση της κύριας πράξης.»
 Σύμφωνα με το άρθρο 263Α Ποινικού Κώδικα: «Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261,  262  και  263  υπάλληλοι θεωρούνται,  εκτός  από  αυτούς  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  13, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα  και με οποιαδήποτε ιδιότητα: α)  σε  επιχειρήσεις  ή  οργανισμούς  που ανήκουν  στο  Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  και   που   εξυπηρετούν   με  αποκλειστική  ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό  νερού,  φωτισμού,  θερμότητας,  κινητήριας  δύναμης   ή   μέσων συγκοινωνίας  ή  επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σέ τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  από  νομικά  πρόσωπα  αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ` όσον τα ιδρυτικά  νομικά  πρόσωπα  συμμετέχουν στην  διοίκησή  τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυμένα αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με  εκτέλεση κρατικών  προγραμμάτων  οικονομικής  ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης, δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.»

Γ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ

 Επειδή, η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του μηνυομένου αλλά και όσων από την εισαγγελική έρευνα προκύψει ανάμειξη ή συμμετοχή, πληρεί την νομοτυπική μορφή (αντικειμενική -  υποκειμενική υπόσταση) των αδικημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 186, 261, 259, 244, 232Α, 46 και 263Α ΠΚ. Πράγματι, τόσο η δημόσια δήλωση περί μη συμμόρφωσης στην απόφαση όσο και η επιστολή προς τον Διοικητή της ΔΕΗ, επέχει  νομικά  θέση: α) «κατάπεισης» προς υφιστάμενο, όχι με την στενή υπηρεσιακή έννοια του όρου, αλλά με την εξουσιαστική, δεδομένου ότι ο υπάλληλος που θα διαταχθεί από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του Διοικητή  της ΔΕΗ να εισπράξει το τέλος, θα έχει λειτουργήσει ως φορέας της βούλησης του Υπουργού, ο οποίος θα έχει λειτουργήσει ως ηθικός αυτουργός (46 παρ. α ΠΚ) στην πρόκληση της απόφασης του Διοικητή.

 β) παρότρυνσης των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. να μη συμμορφωθούν με το διατακτικό της δικαστικής απόφασης και να παραβούν το καθήκον τους.
 Επειδή για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα μήνυση εγχειρίζω τα παρακάτω έγγραφα: 1) αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία, 2) αντίγραφο των δημοσιευμάτων που αναπαράγουν τις δηλώσεις και την επιστολή του μηνυομένου προς τον πρόεδρο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατά νόμο ποινική δίωξη του ανωτέρω μηνυομένου και παντός άλλου συνυπαιτίου, για τα αδικήματα των άρθρων 186, 261, 259, 244, 232Α, 46 και 263Α ΠΚ.

Αθήνα, 12-12-2012

4 Δεκεμβρίου 2012

«Τα λεφτά μας πίσω από το χαράτσι της ΔΕΗ» σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Η ΔΕΗ πλέον δε μπορεί να εισπράττει το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, το περιβόητο χαράτσι, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση 1101/2012 που εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η απόφαση, η οποία είναι αποτέλεσμα συλλογικής αγωγής από οργανώσεις και ομοσπονδίες καταναλωτών και έχει καθαρογραφεί, είναι προσωρινά εκτελεστή και πλέον υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μην εισπράττει το χαράτσι.

Ο δικηγόρος Γιάννης Μυταλούλης, εκπρόσωπος των ομοσπονδιών και ενώσεων καταναλωτών που κατέθεσαν τη συλλογική αγωγή, δήλωσε στο www.koutipandoras.gr ότι «η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή και δεν χρειάζεται να περιμένουμε την τελεσιδικία της. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή απαγορεύει την είσπραξη ενός αντισυνταγματικού φόρου και λειτουργεί προς όφελος όλων των πολιτών της Ελλάδας. Εφόσον συνεχίζεται η είσπραξη, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση αφού η ΔΕΗ πλέον δρα παράνομα. Η απόφαση του ΣτΕ μιλούσε για αντισυνταγματικότητα του τέλους ακινήτων αλλά δεν διασφάλιζε την νομική υπεράσπιση του καταναλωτή, εν αντιθέσει με την απόφαση που καθαρογράφηκε».
Σύμφωνα με τον κ. Μυταλούλη, η απόφαση αυτή είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες αποφάσεις που θα προκύψουν και σε φορολογικά θέματα που στηρίζονται στα νέα μέτρα που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: http://www.koutipandoras.gr/?p=29508ΚΑΤΩΘΙ ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

30 Νοεμβρίου 2012

Έχετε δίκαιο όταν λέτε ότι : ’’δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες’’


Υπάρχουν:
Πατριώτες και προδότες
Πατριώτες και εφιάλτες
Πατριώτες και δοσίλογοι
Πατριώτες και  νενέκοι

Πατριώτες είναι όσοι λένε την λέξη  ΠΑΤΡΙΔΑ και όχι ΤΟΠΟΣ ή ΧΩΡΑ και ό,τι άλλο εκτός από πατρίδα.

Όσοι  είναι πατριώτες ονομάζουν και την πατρίδα, λένε Η ΕΛΛΑΔΑ, λένε ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και όχι   Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ο ΚΟΣΜΟΣ, αποφεύγοντας να πουν την ταυτότητα του λαού ή την χώρα.

Έτσι ξέρουμε ποιοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΧΙ ΟΠΑΔΟΙ

29 Νοεμβρίου 2012

Αντιδρούν οι ζωόφιλοι Γερμανοί που θα τους απαγορευτεί το σεξ με... ζώα!!! Αυτός ο λαός αποφασίζει για εμάς!!


Η Γερμανία αναμένεται να απαγορεύσει ρητώς τη σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας, ενώ μια ομάδα «ζωόφιλων» απειλεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απαγόρευσης.

Η εφημερίδα Ταγκεστσάιτουνγκ (Tageszeitung) αναφέρει σε άρθρο της ότι ο γερμανικός νόμος περί προστασίας των ζώων προς το παρόν απαγορεύει τη σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ανθρώπων και ζώων μόνο στην περίπτωση που το ζώο τραυματίζεται. «Μια ρητή απαγόρευση θα κάνει πιο εύκολη τη δίωξη και θα βελτιώσει τον βαθμό προστασίας των ζώων», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής γεωργίας της Μπούντεσταγκ (κάτω βουλή) Χανς-Μίχαελ Γκόλντμαν. Εξάλλου βάσει της τροποποίησης θα προβλέπονται ενισχυμένα πρόστιμα στους παραβάτες, που θα φτάνουν τα 25.000 ευρώ. Η επιτροπή γεωργίας της γερμανικής βουλής αναμένεται να εξετάσει την Τετάρτη την τροποποίηση του νόμου και στη συνέχεια να την στείλει προς ψήφιση στη βουλή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, πρόσθεσε ο Γκόλντμαν.

Η οργάνωση Κτηνίατροι κατά της Ζωοφιλίας επισημαίνει ότι χιλιάδες Γερμανοί ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου για την κτηνοβασία, ενώ κάποιες φάρμες νοικιάζουν ζώα για σεξουαλική εκμετάλλευση. Το τροποποιημένο νομοσχέδιο θα απαγορεύει επίσης την προμήθεια ζώων για σεξουαλική συνεύρεση με ανθρώπους, υπογράμμισε ο Γκόλντμαν. Πάντως, η οργάνωση Ζωόφιλοι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων (ZETA) σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της τροποποίησης του νόμου, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Μίχαελ Κίοκ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα Tageszeitung ότι ζει με την Κέσι, ένα θηλυκό σκυλί οκτώ ετών.

Ο ιστότοπος της ZETA αναφέρει ότι οι ζωόφιλοι κάνουν σεξ με ζώα μόνο αν είναι βέβαιοι ότι έχουν τη συγκατάθεσή τους (!!!!!!!) και ότι καταδικάζουν την κακοποίηση των ζώων. Η οργάνωση υπολογίζει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που συνευρίσκονται σεξουαλικά με ζώα στη Γερμανία φθάνει τους 100.000.

ΠΗΓΗ: http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/11/blog-post_2207.html

26 Νοεμβρίου 2012

Καταγγέλλουν οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ τους Έλληνες αστυνομικούς για... κακοποίηση

Αυτό είναι το κράτος της άκρατης παρανομίας. Οι παράνομοι λαθρομετανάστες και οι γερμανοτσολιάδες των κομμάτων εξουσίας πασοκ, νδ, συριζα, κκε, οι οποίοι έχουν τραβήξει φανερά πια δρόμο ξεχωριστό από τους Έλληνες πολίτες, κατηγορούν αστυνομικούς για... ρατσισμό.
Και δεν πιάνουν τους ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ να τους ξαποστείλουν από εκεί που ήρθαν. 
Όλα αυτά τα βδελυρά κόμματα του κεφαλαίου - της παγκοσμιοποίησης - του πολυπολιτισμικού ξεράσματος, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, πρέπει να σταματήσουν να τα ψηφίζουν οι ψοφοδεείς συμπατριώτες μας. ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ πρέπει να διαλυθούν. 

24 Νοεμβρίου 2012

Ο μισθός, για 8μηνους συμβασιούχους στα ΕΛΤΑ, 466€

Η κατάντια του ελληνικού κρατιδίου


Αυτήν την στιγμή έχουν κάνει αίτηση περί τα 35.000 άτομα, όταν πέρσι για την ίδια σύμβαση είχαν υποβάλει αίτηση γύρω στα 5.000 άτομα.
Ενδεικτικό για την απίστευτη κατάντια και φτώχεια που χτυπάει τους Έλληνες.
Το κερασάκι στην τούρτα; Ο μισθός για 8ωρο εργασίας θα φθάνει στο αστρονομικό ποσό των 466€....... και έχουμε και άλλο για τον πάτο!


21 Νοεμβρίου 2012

Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, "ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ" ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο μεγαλοεργολάβος της Χούντας, Παύλος Τσίπρας, πατήρ Αλεξίου, του μέγα "Συριζέου", και οι σχέσεις της οικογένειας με την εκκλησία, τους δικτάτορες και τον ζάμπλουτο Αλαβάνο (πρώην πρόεδρο Συνασπισμού)

Ως γνωστόν, στίς 29-10-2012 πέθανε ο πατέρας του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Τσίπρας, 78 ετών. Μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να χοροστατήσει στην κηδεία του πάμπλουτου μπαμπά του Αλέξη Τσίπρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Λιάπης. Ο 78χρονος Παύλος Τσίπρας πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας 29 Οκτωβρίου και κηδεύτηκε στις 4 το απόγευμα της Τρίτης από τον Άγιο Γεώργιο του Διονύσου. Στους δημοσιογράφουςαπαγορεύτηκε να καλύψουν την κηδεία, για να μη μάθουν οι αφελείς Έλληνες από πόσο «χριστιανική» οικογένεια προέρχεται ο άθεος Αρχηγός του Σύριζα.

Κάνω επιγραμματικά τις αποκαλύψεις, γιατί δεν με παίρνει ο χώρος: 
1) Ο γεννημένος στην Άρτα το 1934 Παύλος Τσίπρας, υπήρξε συνιδρυτής (με τον Ίωνα Παράσχη) της τεχνικής εταιρείας «Σκαπανεύς ΑΤΕ» που μαζί με την «ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ» και την «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ» ήσαν οι τρείς εταιρείες που έπαιρναν ΟΛΑ τα Μεγάλα Έργα επί 21ης Απριλίου. Ο Στυλιανός Παττακός (Έγινε 100 ετών την προσεχή Πέμπτη 8 Νοεμβρίου!) είχε απαγορεύσει στον πολιτικό μηχανικό γαμπρό του, σύζυγο της κόρης του να παίρνει δημόσια έργα επί Χούντας. Στον Παύλο Τσίπρα επέτρεπε, με αποτέλεσμα ο μπαμπάς του Αρχηγού του Σύριζα να γίνει πάμπλουτος επί 21ης Απριλίου.

2) Η οικονομική άνεση του «καλού χριστιανού» Παύλου Τσίπρα επί Χούντας, τον έκανε να χρηματοδοτεί τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με αποτέλεσμα να τον εκτιμήσει ιδιαιτέρως ο Χουντικός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης. Ο Παύλος Τσίπρας μπαινόβγαινε επί Χούντας στην Αρχιεπισκοπή και βοηθούσε οικονομικά τον «Αγαπισμό» του Κοτσώνη και το Ιεραποστολικό Έργο του (νύν Αλβανίας) Αναστάσιου Γιαννουλάτου στην Αφρική, όπου έπαιρνε έργα ο «Σκαπανεύς»! Εκεί στην Αρχιεπισκοπή (όπου τότε ήταν Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου) πρωτογνώρισε ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Λιάπης τον μπαμπά του Τσίπρα, γι' αυτό και σκίστηκε να πάει στην προχθεσινή κηδεία του Παύλου στον Διόνυσο, χωρίς να τον καλέσει η οικογένεια Τσίπρα! 

3) Μέσω του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη, ο Παύλος Τσίπρας συνδέθηκε με την «χριστιανικώτατη» οικογένεια των Αλαβάνων (Κοτσώνης και Αλαβάνοι ήσαν Τήνιοι), η οποία διαχειριζόταν επί 100 χρόνια ! ! !  το χρυσοφόρο Προσκύνημα της Τήνου. (Ετσι  φύτρωσε και  ανδρώθηκε  η  η  φυλή  των  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΩΝ που  διαδέχθηκε  τους  Τούρκους  στην  εξουσία και  μας  κυβερνάει  έκτοτε!   Ετσι  έμαθε τον μικρό Αλέξη (γεννήθηκε το 1974) ο Αλέκος Αλαβάνος, και γι' αυτό τον πρότεινε για την Αρχηγία του Συνασπισμού τον Φεβρουάριο του 2008.  Όλα εξηγούνται σε αυτή την ζωή: Για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται η θεωρία της Στήλης ότι όλο το σημερινό Αντιρατσιστικό Κίνημα προήλθε από τον Χουντικό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Κοτσώνη. 

Είναι μέγα ψεύδος ότι ο Παύλος Τσίπρας ήταν Αντιστασιακός και τον είχε συλλάβει η Χούντα. Η Αλήθεια έχει ως εξής: Ο μεγαλύτερος αδελφός του Παύλου και θείος του Αλέξη, μακαριτης Ηρακλής Τσίπρας, υπήρξε την δεκαετία του 1950 στέλεχος της ΕΔΑ, όπως πάρα πολλοί άλλοι καλοί χριστιανοί.  Όταν ήρθε η 21η Απριλίου, οι Αξιωματικοί προσπάθησαν να βρούν και να συλλάβουν τον Ηρακλή, διότι ήταν φακελωμένος ως στέλεχος της ΕΔΑ.  Δεν τον βρήκαν και γι' αυτό συνέλαβαν τον Παύλο Τσίπρα, τον οποίο και άφησαν ελεύθερο σε λίγες ημέρες !  Αυτή ήταν η περίφημη αντιστασιακή δράσις του μπαμπά του Αλέξη, ο οποίος τσάκωνε ΟΛΑ τα Μεγάλα Έργα της Χούντας δια του «Σκαπανέως ΑΤΕ»!..  Όσο για τον Ηρακλή Τσίπρα, έσπευσε αμέσως να τα βρεί με την 21η Απριλίου, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που το 1968 ανέλαβε Γενικός Αρχηγός της Ποδοσφαιρικής Ομάδος του Παναθηναϊκου!  Όταν το 1971, μεσούσης της Χούντας, ο Παναθηναϊκός έκανε την θρυλική εποποιΐα που τον οδήγησε (2 Ιουνίου 1971) στο Γουέμπλεϋ με τον Άγιαξ, Γενικός Αρχηγός του ήταν ο θείος του Αλέξη Τσίπρα και  Μέγας Αντιστασιακός, Ηρακλής Τσίπρας!!..

Θα τελειώσω με κάτι που ξέρουν ελάχιστοι:  Στις 28 Απριλίου 1971 στην Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα και προκρίθηκε στον Μεγάλο Τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του Γουέμπλεύ, αν και είχε χάσει με 4-1 στο Βελιγράδι.  Ήταν η πιο θρυλική νίκη στην 104χρονη Ιστορία του ΠΑΟ.  Στην κερκίδα των Επισήμων του γηπέδου της Λεωφόρου βρισκόταν ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως Στυλιανός Παττακός, έχοντας στα αριστερά του την τότε Πρώτη Κυρία, Δέσποινα Παπαδοπούλου και δεξιά του τον Ηρακλή Τσίπρα!  Το 3ο γκόλ του Καμάρα για την Πρόκριση αργούσε και η σύζυγος του Δικτάτορα ανησυχούσε και στριφογύριζε στη καρέκλα της.  Ο ανεπανάληπτος Παττακός για να την καθησυχάσει, γυρίζει και της λέει: «Μην ανησυχείς. Το έχουμε αγοράσει το παιχνίδι και θα προκριθούμε εμείς»!..  Πράγματι, μετά από λίγα λεπτά, ο Αριστείδης Καμάρας πετυχαίνει το 3ο γκόλ, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στο Γουέμπλεϋ και ο χιουμορίστας Παττακός γυρίζει και της λέει: «Είδες που στο είπα;»! 
Την συνομιλία Παττακού - Δέσποινας την άκουσαν κάποιοι βρωμεροί αθλητικοί συντάκτες οι οποίοι και έβγαλαν την φήμη πως η Χούντα διά του Ωνάση αγόρασε τους ψωμολυσσώντες Γιουγκοσλάβους του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι έκατσαν να χάσουν!  Μάταια ο αντιστασιακός Ηρακλής Τσίπρας που ήταν παρών, τους διαβεβαίωνε για πολλά χρόνια με όλη την δύναμη της ψυχής του ότι ο Παττακός αστειευόταν:  Η φήμη έμεινε κι όλοι σήμερα πιστεύουν ότι ο ΠΑΟ προκρίθηκε στο Γουέμπλεϋ με δωροδοκία της Χούντας!..

* Δρ. Χαράλαμπος Γκούβας, Ορθοπεδικός,
Πρέβεζα, harrygouvas@gmail.com

Από μήνυμα που λάβαμε

20 Νοεμβρίου 2012

Το Πολυτεχνείο ψόφησε…


Φαήλος Κρανιδιώτης

«Η χούντα δεν τελείωσε το ’73».


Το φωνάζουν και το γράφουν στους τοίχους.


Ανιστόρητο σύνθημα μιας ανιστόρητης γενιάς.


Πολλοί πιτσιρικάδες αλλά και μεγαλύτεροι νομίζουν ότι η δικτατορία έπεσε από τη δράση της «γενιάς του Πολυτεχνείου» με κορύφωση τη νύχτα της 17/11/1973, όταν το ΑΜΧ-30 έριξε την πύλη κι εκατόμβες φοιτητών έπεσαν θερισμένες από πολυβόλα μέσα στο Πολυτεχνείο. Επέζησαν η Δαμανάκη, ο Παπουτσής και κάτι ψιλά, και μας οδήγησαν στο λαμπρό μέλλον.


Η αλήθεια; Οι βεβαιωμένοι νεκροί ήταν 24 και ούτε ένας μέσα στο Πολυτεχνείο.


Μόνο η Πέπη Ρηγοπούλου έπαθε συντριπτικά κατάγματα στα πόδια από την πτώση της μεγάλης σιδερένιας πύλης.


Η εκατόμβη μέσα στο Πολυτεχνείο είναι ανύπαρκτη, ένα κατασκευασμένο ψεύδος.


Και οι 24 που σκοτώθηκαν έξω από αυτό, πολλοί μη φοιτητές, ήταν θύματα απευθείας βολών από αστυνομικούς και στρατιωτικούς, ανακοπών από τη χρήση δακρυγόνων, αδέσποτων σφαιρών και θανατηφόρων κακώσεων από ξυλοδαρμούς με «συμπαγείς ράβδους», τα παλιά ξύλινα κλομπ της Αστυνομίας Πόλεων.


Τερατώδη εγκλήματα, «ιδιαζόντως ειδεχθή», αλλά έξω, μέσα στο Πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανείς.


Οι καταληψίες, φοιτητές και μη, τους οποίους το ΚΚΕ στην αρχή είχε καταγγείλει ως… προβοκάτορες, κατόπιν συμφωνίας, εκκένωσαν το Πολυτεχνείο περνώντας από διπλή αλυσίδα αλεξιπτωτιστών και, όταν μάλιστα αστυνομικοί πήγαν να παραβιάσουν τη συμφωνία και να χτυπήσουν τους εξερχομένους, ο επικεφαλής αξιωματικός των ΛΟΚ έβγαλε το πιστόλι του και τους απείλησε.


Ακολούθησε βέβαια κυνηγητό και το κίνημα της 25ης Νοεμβρίου, που ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και ακόμη μία, σκληρότερη δικτατορία, υπό τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη. Οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15/7/1974, με στόχο, υποτίθεται, την Ενωση. Ανοιξε ο δρόμος στον «Αττίλα» με την άμεση συνέργεια των ΗΠΑ και κυρίως της DIA και όχι της CIA, όπως νομίζουν πολλοί. Ο Ιωαννίδης, αντί να τουφεκίσει τους Μπονάνο, Αραπάκη και σία και η Ελλάδα σύσσωμη να πολεμήσει στο πλευρό των ηρώων μαχητών, που εξευτέλιζαν τους Τούρκους, τους εγκατέλειψε. Εκεί έγιναν αληθινές εκατόμβες.


Η δικτατορία έπεσε στις 24 Ιουλίου του 1974, γλιστρώντας πάνω στο αίμα της Κύπρου, όχι το 1973 λόγω του Πολυτεχνείου.


Αλλωστε, είμαστε η χώρα όπου η «ένοπλη πάλη» ξεκίνησε… μετά τη δικτατορία, γιατί, πλην του θαρραλέου Αλέκου Παναγούλη, οι άλλοι ανατίναζαν σκουπιδοτενεκέδες ή τρώγανε τα λεφτά του «αγώνα» εις Παρισίους και Λόνδρες. Διασταύρωση του Τσε με τον Καραγκιόζη. Μετά το ’74 σκάσανε μύτη ο ΕΛΑ, ο φύγε και τα ρέστα, χωρίς τον φόβο του ΕΑΤ-ΕΣΑ και των πρακτικών καταστολής της δικτατορίας.


Η ανώνυμος εταιρία φιδεμπορίου «Ηρωες Πολυτεχνείου Α.Ε.» πούλησε το παραμύθι της επί χρόνια, πήγε πολλές φορές στο ταμείο με την ίδια πέτσινη επιταγή και εισέπραξε ψήφους, χρήμα, φήμη. Χτίστηκαν χλιδάτες πολιτικές και δημοσιογραφικές καριέρες πάνω σε κάτι που ελάχιστα διαφέρει σε αξιοπιστία από την Ασώματο Κεφαλή, τη Γυναίκα με τα Γένια κι άλλα θεάματα, που μας πούλαγαν οι πανηγυρτζήδες στις αλάνες των συνοικιών.


Τα διαστρεβλωμένα, φουσκωμένα με την τρόμπα γεγονότα του 1973 υπήρξαν η νομιμοποιητική βάση για την μπαχαλοποίηση και τον εκφασισμό των πανεπιστημίων αλλά και τον σταδιακό αφελληνισμό της παιδείας και του δημόσιου λόγου. Η δημόσια περιουσία έγινε βορά σε βανδάλους με ψευδοπροοδευτικό πρόσημο. Στην πράξη δεν πρόκειται παρά για κοινούς μηδενιστές, ημιμαθείς αλήτες με χουλιγκάνικη νοοτροπία, με την υποστήριξη εξίσου μηδενιστών αλητών, που υποδύονται τους καθηγητές. Με την υποστήριξη της Αριστεράς και την εγκληματική ανοχή μιας κολωνακιώτικης ενοχικής «Δεξιάς», μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια σε άντρα φασιστικής βίας, αγραμματοσύνης, κακοποίησης κάθε έννοιας παιδείας, δημοκρατίας και ήθους.


Χρειάστηκαν δεκαετίες για να απαλλαγούμε από το έκτρωμα του «ασύλου», ακόμη όμως τα πανεπιστήμια είναι πεδίο δράσης εγκληματιών με αριστερό μανδύα.


Είναι λοιπόν καιρός να δημιουργηθούν Αστυνομικά Τμήματα Καποδιστριακού, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κ.λπ. Μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις, όπως στις σοβαρές δημοκρατικές χώρες. Να περιπολούν και να φρουρούν, όπως σε όλα τα δημόσια κτίρια.


Οι μουσαντένιοι «ήρωες» βρίσκονται ήδη στο νεκροταφείο των πολιτικών ελεφάντων.


Το πνεύμα αυτής της κολοσσιαίας πολιτικής και ιστορικής απάτης τα τίναξε μέσα στην ανομία. Παρήγαγε απλώς κλέφτες, ψευδοπροοδευτικά φασιστοειδή, αφελλήνισε την Παιδεία κι έδωσε «αίγλη» σε κοινούς πολιτικούς απατεώνες. Τώρα πια ξέρουμε ότι έχουμε περίσσευμα ασυδοσίας και όχι έλλειμμα ελευθερίας.


Το Πολυτεχνείο ψόφησε, αδέρφια, και ήδη βρομάει…