28 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ; Οργίλη επιστολή του πρώην συνεργάτη του, συγγραφέα-ερευνητή, Κώστα Ποταμιάνου.


Ὅλοι σας ἀσφαλῶς γνωρίζετε τὸν Ἄδωνι -Σπύρο τὸν ἐβάπτισε ὁ παπᾶς- Γεωργιάδη, τὸν ὁποῖον ὁ Σαμαρᾶς ἔβαλε στὴν θέσι τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας, προφανῶς γιὰ νὰ διαλύση στὸν τομέα τῆς Ὑγείας ὅ,τι ἄφησαν ὄρθιο οἱ προκάτοχοί του. Ἐγὼ τὸν γνωρίζω ἄριστα ἐπὶ 19 συναπτὰ ἔτη. Εἶναι αὐτὸς ποὺ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του μὲ ἐξεδίωξαν χωρὶς ἀποζημίωσι ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησί τους τὸν Μάϊο τοῦ 2013, ἐπειδὴ ἀρνήθηκα νὰ ὑπογράψω τὶς μισθολογικὲς καταστάσεις τοῦ 2012, ὅπου ἐμφανίζομαι νὰ παίρνω καθαρὰ 1000 εὐρώ, ἐνῶ μοῦ ἔδιναν τὰ μισά (500). Καὶ φερόμενοι κατ᾿ ἀπαίσιο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀνάλγητο τρόπο, μὲ ἐξεδίωξαν μὲ τὴν ψευδῆ αἰτιολογία ὅτι δὲν τοὺς πῆγα κάποια χαρτιὰ ἀπὸ τὸ ΙΚΑ, ἐνῶ ἐγνώριζαν ὅτι ἔσπασα τὸ πόδι μου, φεύγοντας ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησί τους στὸν Κολωνό, ἐντὸς τοῦ κτηρίου ὅπου στεγάζεται. Ἐκεῖ μὲ εἶχαν μεταφέρει μὲ τὸ ἐκβιαστικὸ δίλημμα: Ἢ ἔρχεσαι νὰ σηκώνης καὶ τὰ τηλέφωνα γιὰ τὶς παραγγελίες ἢ φεύγεις.

Ἡ δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποία μὲ εἶχαν προσλάβει ἦταν διορθωτὴς καὶ ὄχι νὰ σηκώνω τὰ τηλέφωνα γιὰ νὰ παίρνω τὶς παραγγελίες γιὰ τὰ βιβλία ποὺ πουλᾶνε καὶ ν᾿ ἀκούω καὶ τὶς ἀπίστευτες ὕβρεις γιὰ τὸν «μπουμποῦκο» καὶ τὸν ἀρχηγό του τὸν Σαμαρᾶ. Ἔμεινα κατάκοιτος ἐπὶ 3,5 μῆνες, μὲ φρικτοὺς πόνους… Οἱ μόνοι ποὺ μοῦ συμπαρεστάθησαν ἦσαν οἱ φίλοι μου καὶ ἡ ἀδελφή μου. Τοῦ πῆγα μέσῳ ἑνὸς φίλου μου τὸ βιβλιάριο ὑγείας καὶ ἐφωτοτύπησαν τὶς σελίδες μὲ τὶς σφραγῖδες τῶν ἐπιτροπῶν τῶν ἰατρῶν τοῦ ΙΚΑ ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπέρασα καὶ τοὺς ἔστειλα ἐπίσης καὶ φωτοτυπίες ἐγγράφων τοῦ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», ὅπου χειρουργήθηκα.

Πρόκειται γιὰ μία φοβερὴ καὶ ἀπίστευτη ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἦλθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἀπεκρύβη ἀπὸ ὅσους δημοσιογράφους –γνωστοὺς φυσικά- τὴν ἔμαθαν. Στὴν παροῦσα ἀνάρτησι δὲν θ᾿ ἀναφερθῶ λεπτομερῶς σὲ ὅ,τι μοῦ ἔκαναν, ἀλλὰ θὰ τὸ πράξω προσεχῶς γιὰ νὰ μάθετε ἀπὸ πρῶτο χέρι ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ ἀνάλγητος…ὑπουργὸς Ὑγείας τοῦ Σαμαρᾶ καθὼς καὶ  ὁ ἀδελφός του. Μάλιστα μίλησα καὶ μὲ ἄτομα κάποιου κόμματος ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀντιμάχεται τὴν μνημονιακὴ κυβέρνησι καὶ τὸν Ἄδωνι (τὸ κόμμα αὐτὸ δὲν εἶναι ἀριστερό). Μὲ ἄκουσαν καὶ τοὺς εἶπα ὅ,τι μοῦ ἔκαναν, ἀλλὰ μετά, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τους, μὲ «ἔγραψαν» κανονικά. Ἀδιαφορία ἔδειξε καὶ κάποιο ἀκροαριστερὸ περιοδικό, ὅταν μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἐνημέρωσα κάποια συνεργάτιδά του, ποὺ εἶχε γράψει ἐναντίον του, ὅτι ἔχω ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο, ἂν δημοσιευθῆ, θὰ τὸν ἀναγκάση νὰ παραιτηθῆ…. Ἀπόλυτος σιωπὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη ὄχθη. Τυχαῖο; Δὲν νομίζω….

 Τὸ νὰ καταδικάζης ἕνα ἄνθρωπο, ποὺ ὑπῆρξε συνεργάτης σου ἐπὶ 17 συναπτὰ ἔτη στὴν ἀπόλυτη ἀνέχεια, στερῶντας του καὶ τὴν ἀποζημίωσι καὶ τὸ δικαίωμα ἐπιδόματος τοῦ ΟΑΕΔ, εἶναι ἀνήθικο καὶ συνάμα ἐπικίνδυνο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ πετᾶς κυριολεκτικὰ στὸν δρόμο σὲ ξέρει ΑΡΙΣΤΑ! Ὁ δικηγόρος μου, κατόπιν ἐντολῆς μου, κατέθεσε ἀγωγὲς τόσο ἐναντίον τοῦ Λεωνίδα Γεωργιάδη ὅσο καὶ ἐναντίον τοῦ νῦν ὑπουργοῦ Ὑγείας, ἔχει δὲ ὁρισθῆ δικάσιμος γιὰ τὸν προσεχῆ Ἰανουάριο. Ὅσο ζῶ θὰ εἶμαι θανάσιμος ἐχθρός του καθὼς καὶ ἐχθρὸς τοῦ κόμματος στὸ ὁποῖο τώρα ἀνήκει… Καὶ δὲν πρόκειται νὰ συγχωρήσω ποτὲ τὴν «Ἐλεύθερη Σκέψι», ποὺ ταυτίσθηκε μαζί του, λόγῳ Νέας Δημοκρατίας. Ὁ ἐκδοτικὸς αὐτὸς οἶκος, ποὺ ἐξέδωσε τὰ ἑπτὰ ἀπὸ τὰ ὀκτὼ βιβλία μου, ταυτίσθηκε ΑΠΟΛΥΤΩΣ μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη, ἂν καὶ ἀπὸ τὰ βιβλία μου ἔβγαλε πάρα πολλὰ λεφτά…Δὲν μοῦ συμπαρεστάθη καθόλου στὴν περιπέτειά μου οὔτε κἂν τηλεφωνικά.. Μοῦ ἔκοψαν καὶ τὴν ὁμιλία οἱ τῆς «Ἐλεύθερης Σκέψεως», γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουν τὸν ἱπποκόμο τοῦ Σαμαρᾶ Ἄδωνι Γεωργιάδη.… Σήμερα -27 Νοεμβρίου 2013- κάποια γνωστὴ στὸ Μπουρνάζι μοῦ εἶπε: «Τώρα θ᾿ ἀνατινάξῃ καὶ τὸ ΙΚΑ»! Ἴδωμεν…

Αὐτὰ ὡς εἰσαγωγὴ στὰ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν…

Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

27 Νοεμβρίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ-ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ: Ο Εθνικός μας ύμνος τράνταξε το γήπεδο. Τί έχεις να πεις τώρα, Ερντογάν;


Η Ανόρθωση (ομάδα της κατεχόμενης από τους Τούρκους, Αμμόχωστου) υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ για το Challenge cup του βόλεϊ και οι φίλοι της κυπριακής ομάδας προσέφεραν αξέχαστες στιγμές υπερηφάνειας σε όσους είναι Έλληνες.

Ας κάνει τον κόπο να δει το βίντεο ο προκλητικός Ερντογάν που βγαίνει και δηλώνει ότι δεν υπάρχει κράτος που να λέγεται Κύπρος. Η Κύπρος υπάρχει και είναι ελληνική. Και όσο και αν οι ενδοτικές πολιτικές δεκαετιών την έχουν ματώσει, ζει και αναπνέει για τη στιγμή της ελευθερίας της.Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που ακολουθεί. Στο κατάμεστο γήπεδο της Ανόρθωσης, οι φίλοι της κυπριακής ομάδας κρατώντας 1.000 ελληνικές σημαίες ψάλλουν με πάθος τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.


Η συγκίνηση χτυπάει κόκκινο όταν σηκώνουν το κορεό που απεικονίζει το κατεχόμενο Βαρώσι…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Αιμοδοσία Εβραίων "Ελλήνων" μόνο για... Εβραίους!!! Θα τους κατηγορήσει κανείς για ρατσισμό, άραγε;

Όταν (έστω και για την κατακριτέα κομματική της προπαγάνδα), η Χρυσή Αυγή, δίνει αίμα μόνο για Έλληνες, όλο το καθεστωτικό βοθρόλημμα του αντισυνταγματικού τόξου την κατακρίνει.
Πού είναι όμως όλα αυτά τα ξεπουλημένα ανδρείκελα μαζί με τα πανηλίθια κουτορνίθια που τους ακούν, όταν οι "Έλληνες" Εβραίοι, διατηρούν τράπεζα αίματος για τους... ομόθρησκούς τους;;;

Προφανώς, σε αυτό το εμετικό καθεστωτικό εξάμβλωμα, των αντισυνταγματικών γουρουνιών (κατά Σφακιανάκη), είναι αδιάφορο ποιός και για ποιους, δίνει αίμα.
Όλα είναι ζήτημα εντυπώσεων, στην αρένα της πολιτικής, και δεν θέλουν να φαίνεται, η Χρυσή Αυγή, ως το κόμμα του "λαού" (άλλωστε σε άλλον έχουν δώσει αυτόν τον ρόλο... στο κόμμα του χαφιέ ή ΚΚΕ).
Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι τί κάνει η Χ.Α.. Αυτό, τους ενδιαφέρει μόνο, στον επικοινωνιακό - κομματικό τους πόλεμο.  Υπάρχει κάτι βαθύτερο που τους τρομάζει και που με κάθε τρόπο πολεμούν λυσσαλέα: Δεν θέλουν, σε καμμία περίπτωση, να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων. Όποτε και όπου μπορεί να υπάρξη, ακόμη και υποψία, την καταδιώκουν.

Οι φίλοι μας οι Εβραίοι ενημερώνουν λοιπόν για την αιμοληψία:
"Η δημιουργία ενός αποθέματος αίματος, άμεσα διαθέσιμου για χρήση από τα μέλη της Κοινότητας, είναι ένας κρίσιμος ρόλος της Κοινωνικής Αλληλεγγύης"

"Προσοχή: να δηλωθεί οτι αφορά την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών"


Το είδαμε εδώ: http://oi-asimvivastoi.blogspot.gr/

Ας βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί για ακόμη μία φορά:
ΑΛΗΤΕΣ - ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ


25 Νοεμβρίου 2013

ΜΙΧ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (πρώην του ΠΑΣΟΚ): ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΜΑΛΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ! ΒΙΝΤΕΟ

"Όταν ακούω την λέξη πατρίδα με πιάνει αλλεργία" Αλέξης Τσίπρας...


Σε εκδήλωση συμπαράστασης στον φυλακισμένο ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στην ΑΣΟΕΕ.


24 Νοεμβρίου 2013

Δημοσκοπήσεις... τρέλας από "Ζούγκλα" και "Έθνος της Κυριακής". ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ - ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

Συγκρίνουμε τα ποσοστά που βγάζουν οι δύο δημοσκοπήσεις.
Ξεκινάμε με τα μικρά κόμματα, όπου βλέπουμε να εμφανίζονται, σε ΔΗΜΑΡ & ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ, μεγάλες διαφορές ποσοστών, προφανώς αποτέλεσμα μαγειρέματος (ή σφάλματος δημοσκόπησης). Γενικά όμως , τα ποσοστά στα μικρά κόμματα, θα λέγαμε ότι σχεδόν ταυτίζονται.
Και θα συνεχίσουμε με τα τρία πρώτα κόμματα, όπου γίνεται το μεγάλο πανηγύρι και οι διαφορές είναι τεράστιες – αφύσικες – αδικαιολόγητες:

ΑΝΕΛ:    ΖΟΥΓΚΛΑ 5,8 – ΕΘΝΟΣ 6      πολύ κοντινά τα ποσοστά, υπάρχει ταύτιση

ΚΚΕ:       ΖΟΥΓΚΛΑ 5,8 - ΕΘΝΟΣ  5,9     πολύ κοντινά τα ποσοστά, υπάρχει ταύτιση

ΠΑΣΟΚ: ΖΟΥΓΚΛΑ 5,3  – ΕΘΝΟΣ 6     μικρή διαφορά, μάλλον αβανταρίσματος του Μπόμπολα προς τα λαμόγια (δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ΖΩΑ)

ΔΗΜΑΡ: ΖΟΥΓΚΛΑ 1,3 – ΕΘΝΟΣ 3,7   πολύ μεγάλη διαφορά, κάποιος μαγειρεύει τα ποσοστά ή υπάρχει σφάλμα. Και αν λάβουμε υπ’ όψιν την κάθετη πτώση που έχει η ΔΗΜΑΡ στην συνείδηση των Ελλήνων ψηφοφόρων, προφανώς, το ΕΘΝΟΣ έχει αυτό το... «σφάλμα».

ΠΡΑΣ. ΟΙΚΟΛ.: ΖΟΥΓΚΛΑ 1,3 – ΕΘΝΟΣ 2,6    μεγάλη διαφορά, κάτι μαγειρεύεται!

ΛΑΟΣ:           ΖΟΥΓΚΛΑ 1,8 – ΕΘΝΟΣ 1,45    μικρή διαφορά...

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ 2 – ΕΘΝΟΣ 1,8    πολύ μικρή διαφορά

Και τώρα τα ποσοστά της ανωμαλίας:
ΝΔ:
ΖΟΥΓΚΛΑ 19,6
ΕΘΝΟΣ 29,2

ΖΥΡΙΖΑ:
ΖΟΥΓΚΛΑ 22,6
ΕΘΝΟΣ 29,9

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:
ΖΟΥΓΚΛΑ 26,6 (!!!)
ΕΘΝΟΣ 10 (!!!!)

Κάποιος δίνει μαγειρεμένα ποσοστά.
- 10 ολόκληρες μονάδες διαφορά στην Νέα Δημοκρατία.
- 7 μονάδες διαφορά στον ΣΥΡΙΖΑ.
- Και το θαύμα της δημοσκοπικού μαγειρέματος ή σφάλματος (;;;;;;) 16 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ διαφορά στην Χρυσή Αυγή.....

Κάποιος πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
Δημοσιοποιούνται ποσοστά που δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα, που δείχνουν μία άλλη πραγματικότητα.
Κάτι παίζεται στις πλάτες μας, το ξέραμε από χρόνια βεβαίως, αλλά αυτές οι τελείως διαφορετικές δημοσκοπήσεις μας έχουν κάνει έξω φρενών.

Ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά των τριών πρώτων κομμάτων, όπου και οι διαφορές είναι εξωφρενικές;
Μη ξεχνάμε ότι με την ίδια, ποιοτικά, δημοσκόπηση, η «Ζούγκλα» είχε προσεγγίσει αρκετά, τα εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής (6,2 έναντι του 6,9 που τελικά έλαβε στις εκλογές) και είχε προσεγγίσει σωστά και των υπολοίπων κομμάτων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ;
ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ;
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.

Σε αυτό το κράτος της κλεπτοκρατίας, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν δημοσιογράφο, πολιτικό και πάει λέγοντας. Όλοι είναι πιασμένοι – κατευθυνόμενοι – υποταγμένοι.

Δημοσκόπηση "Ζούγκλα" χωρίς αναγωγή Α. 11 έως 14/11/2013

Δημοσκόπηση "Ζούγκλα" χωρίς αναγωγή Β. 11 έως 14/11/2013

Δημοσκόπηση "Έθνος της Κυριακής"- Metron Analysis 24/11/2013

23 Νοεμβρίου 2013

Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Όταν κάποιος αρχηγός κράτους, είτε εν ενεργεία είτε τέως, εγκαταλείψει τα εγκόσμια ακούς τόσο από φίλους και συνεργάτες όσο και από πολιτικούς αντιπάλους τα καλύτερα για αυτόν λόγια, και το ίδιο ακριβώς έχει  συμβεί και με τον πρόσφατα αποβιώσαντα πρώην πρόεδρο της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη.
Είναι γεγονός αναντίλεκτο ότι ο  Κληρίδης υπήρξε  ένας έντιμος πολιτικός ηγέτης που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σε αντίθεση δε με τους τελευταίους κύπριους προέδρους ήταν διαλεκτικός, ήρεμος, ανεκτικός και γενικά ένας πολιτικός που σπάνια προκαλούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους, στάση πάρα πολύ σωστή και επιβαλλόμενη σε μια μικρή χώρα που αντιμετωπίζει θανάσιμους κινδύνους.
 Με κίνδυνο να κατηγορηθώ σαν αιρετικός και κακός, μέσα στην δοσμένη συναισθηματική φόρτιση που έχει δημιουργηθεί με την απώλεια του ανδρός, θα επιχειρήσω να κρίνω τον Κληρίδη με αντικειμενικότητα και χωρίς την όποια δικαιολογημένη η όχι εμπάθεια που ο κάθε πολίτης τρέφει σήμερα προς τους πολιτικούς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι ένας απλός πολίτης που εκφράζει τα αισθήματα του μέσου πολίτη που βιώνει την σημερινή θλιβερή κατάσταση στην οποία οι πολιτικοί μας έχουν οδήγησαν. Σε αντίθεση με τις όποιες εξάρσεις συναισθηματικού και μικροκομματικού παροξυσμού που μετήλθαν διάφοροι πολιτικοί, εγώ θα παραθέσω κάποια γεγονότα που έχουν επισυμβεί κατά την διάρκεια της προεδρίας Κληρίδη για να αποτιμήσω την πολιτική του πορεία αντικειμενικά και τούτο γιατί πιστεύω ότι αυτό μας βοηθά να μαθαίνουμε  από τα παθήματα μας. Τον Κληρίδη, όπως και άλλους ιστορικούς ηγέτες του ευρύτερου ελληνισμού δεν μπορεί κανείς, ιστορικά μιλώντας, να τον καταδικάσει ή αθωώσει. Για τα όσα ορθώς η κακώς έπραξε είτε θα βαραίνουν προς την μια ή την  άλλη μεριά και αυτό εσείς θα το κρίνετε.

Εκτός από τα θετικά της προσωπικότητας του Κληρίδη που προανέφερα, θα πρέπει να αναδείξω επίσης τηνσωτήρια στάση που τήρησε αμέσως μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή όταν είχε αναλάβει προσωρινά την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την επιδέξια πολιτική τουστάση που οδήγησε την Κύπρο στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα αρνητικά του Κληρίδη, στην δεκάχρονη παρουσία του στην προεδρία της Δημοκρατίας, κατά την άποψη μου μπορεί κάποιος να αναφέρει τα ακόλουθα: (1) Το φιάσκο των πυραύλων S300, το 1998, (2) Την απάτη του χρηματιστηρίου το 1999-2000 και (3) Το σχέδιο Αναν.

(1) Η πολυδάπανη αγορά των ρωσικών πυραύλων S-300 και η μετέπειτα αποθήκευσή τους στη Κρήτη κρίνεται ως μία άκρως αποτυχημένη πολιτική  μπλόφα του Κληρίδη γιατί δεν επέδειξε την απαιτούμενη διορατικότητα για να προσμετρήσει τις αντιδράσεις όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και των ΗΠΑ, της Βρετανίας, του Ισραήλ. Τελικά το ‘’grand de finale’’ που συχνά πυκνά μας διαφήμιζε μετατράπηκε σε μπούμερανγκ και σε φέσωμα εκατοντάδων εκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Για δε το θέμα της μίζας που πληρώθηκε σε πολιτικούς και συνεργάτες τους για το deal αυτό θα αναφερθώ σε μελλοντικό άρθρο μου.

(2) Στο θέμα της απάτης του χρηματιστηρίου έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και δεν θέλω να σας κουράσω. Θα πρέπει όμως να αναδείξω ότι ο Γλαύκος Κληρίδης επέδειξε μια εγκληματική ολιγωρία να αποτρέψει αυτό το τεράστιο οικονομικό έγκλημα το οποίο απετέλεσε την αφετηρία της σημερινής  οικονομικής κατάρρευσης της Κύπρου. Ο Κληρίδης τότε βρισκόταν σε μια μεγάλη ηλικία και σε μια μεγάλη ηλικία συνήθως οι σωματικές ασθένειες μειώνουν το σθένος και την πνευματική ευρωστία και τα πολιτικά αντανακλαστικά. Άλλωστε η πλήρης σχεδόν ενασχόληση του με το εθνικό θέμα δεν του επέτρεπαν να έχει επαρκεί έλεγχο στην εσωτερική διακυβέρνησηΤα πράγματα τότε εξελίχθηκαν μοιραία για τους απλούς πολίτες και τούτο γιατί ο περίγυρος του προέδρου αποτελείτο από σπιθαμιαίου αναστήματος άτομα που δεν ξέρουν τι ρέει μέσα στο αίμα τους. Πλείστοι τότε υπουργοί και συνεργάτες του, με πρωτοπόρο τον Πρόεδρο Νίκο Χρυσάνθου  Αναστασιάδη, αφέθηκαν ανενόχλητοι να δράσουν και να καταληστεύσουν τις οικονομίες μιας ζωής του κυπριακού λαού. Η μόνη αναφορά του Κληρίδη στο έγκλημα του ΧΑΚ ήταν η ειρωνική δήλωση του ‘’Ας είχαν το νουν τους οι πολίτες και ας μην τζόγαραν στο ΧΑΚ’’, δηλαδή για τον τότε πρόεδρο δεν έφταιγαν οι υπουργοί και συνεργάτες του που έστησαν αυτή την απάτη αλλά η άγνοια του απλού πολίτη στο θέμα του Χρηματιστηρίου. Γνωστά και επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα αυτά μέχρι και σήμερα που οδήγησαν τότε τον Κληρίδη να αποκαλέσει την Κύπρο μπανανία .


(3) Ο Κληρίδης μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη ήταν οι εμπνευστές του τερατουργήματος που ακούει στο όνομα‘’Σχέδιο Ανάν’’ για λύση του Κυριακού,  ένα σχέδιο που θα παρέδιδε την Κύπρο χειροπόδαρα στην Τουρκία και στη βρετανική αποικιοκρατία. Ως συνομιλητής των Τούρκων για δεκαετίες όφειλε να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας τη στρατηγική και τις μεθοδεύσεις τους και για αυτό θα διαφωνήσω με  όσους διατείνονται ότι οι χειρισμοί του στο θέμα αυτό διείποντο από τον λεγόμενο πατριωτικό ρεαλισμό. Ώς νομικός δε, όφειλε να αντιληφθεί πως με το σχέδιο Ανάν η Κύπρος θα καθίστατο τουρκικό προτεκτοράτο. Τόσο ο Κληρίδης όσο και ο Αναστασιάδης δεν αισθάνθηκαν ποτέ την ανάγκη να απολογηθούν για την στάση τους στο Σχέδιο Ανάν που ο κυπριακός λαός απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία.  

Ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν από του πολιτικούς που εκτιμούσα γιατί αγαπούσε πραγματικά την πατρίδα του και παρά τα όποια λάθη του για μένα ήταν και θα παραμείνει ένας αδιάφθορος, έντιμος και σεμνός πολιτικός, στοιχεία και χαρακτηριστικά άγνωστα στους σημερινούς μας ηγέτες. Είμαι σίγουρος ότι  λόγω της σεμνότητας που τον διέκρινε, όλες αυτές οι τιμές που κάποιοι, για δικούς τους λόγους, επέλεξαν να του αποδώσουν μετά θάνατον δεν θα τις αποδεχόταν. Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις έναν γνήσιο πατριώτη πρόεδρο όπως ήταν ο Κληρίδης είναι να προσπαθείς να πραγματώσεις τα οράματα του στην πράξη, με σεμνότητα, ανιδιοτέλεια και πολιτικό και όχι μόνο ήθος. Οι όποιες εξάρσεις θαυμασμού, πολιτικής καπηλείας και συναισθηματικού και μικροκομματικού παροξυσμού που ακούστηκαν στο επικήδειο του, δεν βοηθούν γιατί μας αποσπούν από τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.  

Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Γλαύκο Κληρίδη είναι να κάνουμε ότι μπορούμε σαν λαός να πραγματώσουμε την μεγάλη του επιθυμία να δει την Κύπρο ελεύθερη και ευημερούσα. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει εμείς οι πολίτες να αποκτήσουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν και σίγουρα οι σημερινοί ηγέτες απέδειξαν ότι δεν μας αξίζουν. Όταν η Πολιτική ασθενεί, πάσχει η Πολιτεία και όταν η Πολιτεία πάσχει υποφέρουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Αυτό είναι κάτι που υπογράμμισε με απαράμιλλη ορθότητα ο Περικλής στις δημηγορίες του. Συχνά εν τούτοις, λαός και ηγεσία ξεχνούν αυτή την αδήριτη νομοτέλεια, και για αυτό ακριβώς τον λόγο βρισκόμαστε στη σημερινή κατάντια  ως ελληνισμός. Καλά θα κάνουμε να στραφούμε στους αρχαίους ημών σοφούς προγόνους, να διαβάσουμε λίγο Θουκυδίδη, ιδιαίτερα τις δημηγορίες του Περικλή. Μας χρειάζεται γιατί μόνο μέσα από την αυτογνωσία μας θα μπορέσουμε να αποτινάξουμε το ζυγό της ελεεινής κομματοκρατίας που τόσα δεινά έχει επιφέρει στην πατρίδα μας.

Όμηρος Αλεξάνδρου

ΜΕ ΟΡΑΤΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 126 ΣΜ. ΜΑΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Αυτη κι'αν δεν ειναι καραμπινατη προδοσια!!!

Την αναστολή της λειτουργίας για την 126 Σμηναρχία Μάχης στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου, αποφάσισε το αρχηγείο μετά από απαίτηση (!) του υπουργού Εθνικής άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ως γνωστόν η 126 Σ/Μ λόγω της στρατηγικής της θέσης, καθίσταται η πιο επιχειρησιακή, σε περίπτωση τουρκικής εισβολής στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, διότι δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στα αεροσκάφη μας, στον επιχειρησιακό τους χρόνο, λόγω ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Η απόφαση αυτή του υπουργείου, σε αυτήν την χρονική στιγμή που αυξάνεται απειλητικά η Τουρκική προκλητικότητα στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, δημιουργεί πολλά και ΥΠΟΠΤΑ ερωτηματικά.
Πολύ ΣΟΒΑΡΟ και αξιοσημείωτο επίσης που δημιουργεί και αυτό πολλά ερωτηματικά είναι το εξής: στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ αεροπορική βάση λόγω της στρατηγικής της θέσης, βρίσκονται εγκατεστημένοι οι S 300. Είναι γνωστό, ότι αυτά τα λεγόμενα «στρατηγικά όπλα» χρειάζονται αεροπορική υποστήριξη. Αν την χάσουν, γίνονται πιο εύκολοι στόχοι και μειώνεται η αποτελεσματικότητα τους.
Επομένως με πια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ λαμβάνεται μία τέτοια απόφαση, που εξυπηρετεί ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ;;;;;;
Πολλες και ΥΠΟΠΤΕΣ οι ενέργειες του υπουργού Δημήτρη Αβραμόπουλου, αλλά και του αρχηγού Χρήστου Βαΐτση, που ελπίζω και εύχομαι κάποιος να τις εμποδίσει, για να μην ΘΡΗΝΗΣΕΙ η ΕΛΛΑΔΑ τα αποτελέσματα τους.

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Συγγραφέας-ερευνητής

ΠΗΓΗ: Από μήνυμα που λάβαμε

ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ προς την Χρυσή Αυγή από τον Νότη Σφακιανάκη...! ΒΙΝΤΕΟ

"Επιβάλλεται να στηρίξετε την Χρυσή Αυγή..."


Ομολογουμένως, καίτοι ο Νότης Σφακιανάκης έχει συνηθίσει να... αιφνιδιάζει, αυτό δεν το περιμέναμε...!

"Ευάγγελε γουρούνι... συνταγματολόγε"

ΜΠΡΑΒΟ - ΜΠΡΑΒΟ - ΜΠΡΑΒΟ του, που τα έχωσε σε αυτό το λαμόγιο.Μετά από αυτές τις δηλώσεις η Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να μη συνεργαστεί μαζί του. Ήταν λέει μετανάστες οι γονείς τις... (και τί θέλεις τώρα να γίνουν και τα παιδιά σου;;;;)

ΘΕΜΙΣ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, ΜΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

* ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ BLOGGERS 
Τα καθεστωτικά ΜΜΕ δεν κάνουν τον κόπο να φιλοξενήσουν τις απαντήσεις μου σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό που έδειξαν να με λασπολογήσουν, οπότε ο μόνος δρόμος είναι η ελεύθερη φωνή των Ελλήνων ιστολόγων. 


AgiosPantelehmwn2
Προς όλους τους πρασινοκόκκινους  υπαλλήλους που υπηρετούν το ψέμα, την λάσπη και τα “φράγκα”. Όμως πριν απο όλα οφείλω να ξεκαθαρίσω  αυτά που λέγονται, όχι για να αποποιηθώ των ευθυνών μου, αλλά για να επιμερίσω και να απονείμω  την επιτυχία της ΔΡΑΣΗΣ των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα σε ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ μου. Ήταν και είναι τιμή για εμένα, που βρέθηκα με ανθρώπους που δεν “κότεψαν”, δεν φοβήθηκαν, δεν τρομοκρατήθηκαν, αλλά όλοι μαζί, μια ομάδα 10 ανθρώπων, στήσαμε αυτό που όλοι ξέρετε. Άνθρωποι από όλα τα κόμματα, από όλες τις ηλικίες, ανταμώσαμε με την απόλυτη δημοκρατία να διαπνέει κάθε μας συντονιστική δράση και συζήτηση και που είχαν ξεκινήσει αυτές τις διαμαρτυρίες  πριν απο  εμένα.  Άνθρωποι που μέχρι χθες κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου, εφησυχασμένοι με τους πολιτικούς, που καθένας απο εμάς ψήφιζε και δε φανταζόμασταν το μέγεθος της προδοσίας τους και της πολιτικής τους αλητείας. Γείτονες που θυσιάσαμε 5 χρόνια τώρα, την προσωπική μας ζωη για να διαμαρτυρόμαστε σε Διαμερισματικά και Δημοτικά Συμβούλια, σε συνεδριάσεις Επιτροπών και να τρώμε την κοροϊδία και την χλεύη αυτών (ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ; =ΦΑΣΙΣΤΑΣ) των πολιτικών που κατέστρεψαν την Χώρα μας και συνεχίζουν να την καταστρέφουν.
ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ “ΟΧΙ” στον ΝΑΪΜ ΕΛΓΑΝΤΟΥΡ, πρόεδρο της Μουσουλμανικής κοινότητας, όταν μας πρότεινε να σταματήσουμε τις διαμαρτυρίες και θα  πάρουν τους λαθρομετανάστες απο την περιοχή μας και θα τους διασπείρουν σε όλη την Αθήνα ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΚΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ. ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ “ΟΧΙ” ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ: Ή ΤΖΑΜΙ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Ή ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΙΜΑΜΗΔΕΣ (ΑΠΕΙΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ) ΣΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΖΑΜΙΑ  ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΑ ΦΥΛΑΕΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 24 ΩΡΕΣ. ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ “ΟΧΙ” ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) που μας ΑΠΕΙΛΗΣΕ οτι αν κάνουμε την πρώτη μας συγκέντρωση θα κατεβάσει απέναντί μας 3.000 Αφγανούς (και το έκανε).
Η σύμπνοια κάνει θαύματα και ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ, Ο ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες και τώρα πια εκατοντάδες  χιλιάδες να συνεχίσουν τον αγώνα για αυτήν την χώρα.
Όμως οφείλω να πω ότι αν δεν ήταν η “Χρυσή Αυγή” να στηρίξει τις κινητοποιήσεις μας, θα είχαμε φάει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ από το ΣΚΥΛΟΛΟΪ (όπως λέει και ο Φ. Κρανιδιώτης) ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ και τους μπράβους τους, ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

“ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΟΙ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ”!
“ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ... ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ” 

Θα  ξεκινήσω  απο τα πρόσφατα γεγονότα και το κατηγορητήριο, με το οποίο με παραπέμπουν στο δικαστήριο.
Οι 147.000 Ευρω ήταν δραχμές, η εγγραφή αφορούσε κατάθεση του 1998 και ο συγκεκριμένος λογαριασμός έκλεισε το 2003. Αλλά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας βιάστηκε να το δημοσιοποιήσει με επίσημο Δελτίο Τύπου, πάνω στην φούρια της να στήσει δικογραφία, και που σύσσωμα τα ΜΜΕ δεν το ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑΝ (παρά την βεβαίωση της Τράπεζας), όπως άλλωστε κάνουν  με κάθε μέλος-υποστηρικτή της “Χρυσής Αυγής”
-Για τις τσάντες και τα DVD που κατέσχεσαν από το σπίτι μου, κατηγορούμαι ότι τα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΑ, ότι δηλαδή εγώ ΕΦΤΙΑΧΝΑ τις τσάντες και τα σηματάκια τους, καθώς και τα DVD.
-Όσο για τα πασχαλιάτικα δυναμιτάκια, μάλλον τα εντάσσουν στο κρυμμένο οπλοστάσιο της “Χρυσής Αυγής” και για αυτό με συνέλαβαν. Τότε κύριοι των Εσωτερικών Υποθέσεων, θα έχετε πάρα πολύ  δουλειά κάθε Μεγάλο Σάββατο, καθώς  όλοι οι προαύλιοι χώροι των Εκκλησιών γίνονται ΚΟΥΓΚΙ, κατά το έθιμο.
Κύριοι, απαντώ ότι οι  αφρικανοί και Πακιστανοί με ανταγωνίζονται και δεν μπορώ  να συναγωνιστώ το κόστος παραγωγής  και εμπορίας τους. Ξέρετε, είναι αυτοί που κάνουν το Παραεμπόριο που αντιστοιχεί σε 20 δις τζίρο ετησίως και που οδηγεί σε αντίστοιχη αιμορραγία απο φόρους και δασμούς. Αλλά για αυτούς δεν υπάρχει πό-ρισμα εισαγγελέα. Υπάρχει όμως για ανύπαρκτα ΤΑΝΚΣ, ανύπαρκτα ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΑ, ανύπαρκτα ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ, ανύπαρκτα ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ, ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ!!! Επίσης, που να τρέχω να φτιάχνω τσάντες και σηματάκια,  μιας και όπως ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να ξέρετε, ΠΡΙΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕΤΕ κάποιον, οτι επι 31 (τριάντα ένα) χρόνια υπήρξα Τραπεζικός Υπάλληλος και ΟΧΙ ΑΝΕΡΓΗ, κα ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ, κε ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ και λοιποί ..."κύριοι και κυρίες", οπότε και δεν την κατέχω την τέχνη.
Όσον αφορά την δήθεν συμμετοχή μου στο μαχαίρωμα Αφγανού, οφείλετε να περιμένετε την έκβαση της δίκης.
Για την ιστορία σας ενημερώνω ότι προσήλθα αυτοβούλως στις 9 η ώρα εκείνης της νύχτας, να καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης για τον φερόμενο ως δράστη και παρέμεινα ΜΠΡΟΣΤΑ στο Αστυνομικό Τμήμα ΜΕΧΡΙ ΤΙς 4 το πρωι της επομένης (δηλαδή 7 ώρες έξω ακριβώς από το τμή-μα), οπότε και μπήκα μέσα για να καταθέσω.
Εκείνη την στιγμή ο ΑΦΓΑΝΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ, ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, καθ’ υπόδειξη της δικηγόρου του ΣΥΡΙΖΑ κας Ευγενίας ΚΟΥΝΙΑΚΗ (η οποία μου έχει κάνει άλλες 2 μηνύσεις και μαζί με την μήνυση του Αλαβάνου έχω σύνολο ΑΛΛΕΣ 3 μηνύσεις απο τον Σύριζα) και του αφγανού διερμηνέα, ΑΛΛΑΖΕΙ την ΚΑΤΑΘΕΣΗ του και λέει: και η κυρία με κυνήγησε,  όταν τους πετάξαμε ένα ΓΕΜΑΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΠΥΡΑΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ.
Για να το καταλάβουμε δηλαδή, όταν κάποιος πάει να σε σκοτώσει, να σε τραυματίσει, να σε χτυπήσει, να σε βιάσει, να σε ληστέψει, να παρανομήσει γενικώς, ΕΣΥ πρέπει να ΚΑΤΣΕΙΣ ΗΣΥΧΑ ΗΣΥΧΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΩΝΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΤΑ ΚΑΝΕΙ. ΛΥΠΑΜΑΙ,  ΔΙΑΦΩΝΩ!
Όσο για τις 7 αναβολές, μια μόνο με αφορά, καθώς όλο το ΣΚΥΛΟΛΟΪ (όπως λέει και ο Φ. Κρανιδιωτης) του Σύριζα και των αναρχικών απο την κατάληψη της Βίλας Αμαλίας -ξέρετε αυτοί οι ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ που θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους με το έτσι θέλω- είχαν αφισσοκολλήσει ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, από τα Χανιά μέχρι την Καβάλα, με ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ, οπότε και ναι, δεν ήμουν στην καλύτερή μου ψυχολογική κατάσταση.
Για να μην πω ότι, στα δικαστήρια μαζεύονται κάθε φορά 500 “ευπατρίδες” του αναρχικού χώρου, μαζί με τον κο Αλαβάνο (πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν κάτι άλλο), Πορτάλιου (ΣΥΡΙΖΑ), Κούρκουλα (ΣΥΡΙΖΑ),  Κωνσταντινου (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΨΟΥΝ ΑΝ ΜΑΣ ΑΘΩΩΣΟΥΝ, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στην αίθουσα με 3 διμοιρίες των ΜΑΤ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ!!!! (ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ;;;)
Όσον αφορά τον ΑΔΩΝΙ που ενημέρωσε τον κόσμο ότι τους κοροιδεύω, του απαντώ: O κος Γεωργιαδης ΚΟΡΟΪΔΕΨΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, όταν σαν μέλος του ΛΑΟΣ μάζευε το κόμμα του ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ για να ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για το ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΉ ΟΧΙ. Και καλά θα κάνει να θυμηθεί τις εκατοντάδες υπογραφές που μάζευα και έστελνα στο γραφείο του και στου κου Πλεύρη το γραφείο, προκειμένου ο αρχηγός του να τις καταθέσει. ΤΙ ΤΙΣ ΚΑΝΑΤΕ ΚΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 600.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ; ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ; ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΨΕ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΑΔΩΝΙ;
Συμπατριώτες μου...
Αν και μου έκαψε το μηχανάκι, παραμονές των εκλογών, ένας Αλγερινός (που με ήξερε;;;), αν και μου επιτέθηκαν αναρχικοί σε μαγαζί στα Πατήσια, αν και με έχουν στοχοποιήσει, στην προσπαθειά τους να με εμποδίσουν να ΖΗΣΩ, ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.
Και ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ είμαι, και ΚΑΤΟΙΚΟΣ της περιοχής είμαι, και ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΣΣΑ ΕΙΜΑΙ, και όλους τους τίτλους τους φέρω με τιμή.
Και αμφιβάλλω αν ένας, έστω και ένας απο αυτούς, τους ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ και πασών των χρωμάτων ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (ΑΣΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥΣ ΝΕΡΟ), θα ήταν κάτω από την βροχή, με κρύο και αέρα ή κάτω από τον ήλιο με 45 βαθμούς, να κάνει διανομή τροφίμων και ρούχων, όπως κάναμε εμείς οι Χρυσαυγίτες, παραμονή Χριστουγέννων, έξω απο το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ή έξω απο την Τοπική της Αθήνας το καλοκαίρι. Όμως, όταν 6.000 άνθρωποι περιμένουν μια σακκούλα τρόφιμα μέσα στο κρύο και την βροχή ή τον καύσωνα, ΕΣΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΣΥ, ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΙΣ να ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΡΩΝ.
Τους είναι αδιανόητο να πιστέψουν πως κάθε συναγωνιστής, υποστηρικτής, μέλος της “Χρυσής Αυγής”,  στελεχώνει τις Τοπικές Οργανώσεις, συμμετέχει σε δράσεις διανομής εφημερίδων, τροφίμων, ρούχων ΑΜΜΙΣΘΙ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.
Όσον αφορά το ΘΕΑΜΑ με τις ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ. Δεν βρέθηκα φυλακισμένη για ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ και ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ όπως η ΚΟΡΗ του ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ, δεν βρέθηκα σε αναρχικό τρομοκρατικό στέκι ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΟΠΩΣ τα παιδιά ΤΟΥ ΝΙΩΤΗ, πρώην προέδρου της Βουλής, δεν βρέθηκα με ΜΟΛΟΤΩΦ στα χέρια να καίω την Αθήνα όπως τα ΠΑΙΔΙΑ του ΚΟΥ-ΡΑΚΗ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρέθηκα να ΛΗΣΤΕΥΩ ΤΡΑΠΕΖΑ όπως ο γιος του ΒΟΥΤΣΗ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρέθηκα να ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΩ όπως ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατηγορήθηκα ότι ανήκω σε τρομοκρατική οργάνωση όπως ο γιος του ΧΑΡΙΣΗ, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της ΠΟΕ ΟΤΑ και της ΠΟΥΛΟΥ, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λοιπόν ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΟΙ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ και η ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΓΑΔΑ γιατί είναι για τα ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ που βαραίνουν μέλη και στελέχη του “Συνταγματικού Τόξου”. 
Επίσης θέλω να δηλώσω ότι δεν είμαι ΝΑΖΙΣΤΡΙΑ, ούτε φασίστρια. Με υπερηφάνεια τιμώ τον πατέρα μου, που πολέμησε στον Ιερό Λόχο στην Μέση Ανατολή και παρασημοφορήθηκε. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε εκατομμύρια Έλληνες, ούτε το κίνημα στο οποίο συστρατευθήκαμε και παλεύουμε για μια ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
Και τέλος, πληροφορώ άπαντες ότι ΔΕΝ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ούτε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  μέσω της “Χρυσής Αυγής” όπως πολλοί και μάλιστα  συνδικαλιστές, που ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑ, έχουν μεταπηδήσει σε διάφορα κόμματα  για να συνεχίσουν το ΦΑΓΟΠΟΤΙ. Τον κύκλο μου επαγγελματικά και την καταξίωσή μου την απέκτησα μετά απο 31 χρόνια σκληρής δουλειάς και όχι συνδικαλιστικής τεμπελιάς και κοροϊδίας. Δεν φιλοδοξώ να γίνω ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Ή ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΛΛΑ να κάνω κάτι καλό για την πατρίδα μου και αντί να φωνάζω σαν την τρελή, να λειτουργώ θεσμικά. Αλλά και πάλι συνεχίζω τον αγώνα, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ! 
Η “Χρυσή Αυγή” για κάθε Έλληνα είναι  ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΟΘΟΣ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΘΑΡΗ  απο πολιτικούς που βιάζουν το Σύνταγμα κατά πως τους συμφέρει, απο πολιτικούς που κλέβουν, λοιδωρούν τον ελληνικό λαό, τον κοροϊδεύουν, που τρώνε και πίνουν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 4.000 ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ και που ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ακόμα ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥΣ, απο πολιτικούς που δεν ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟ ΧΩΜΑ. 
Η “Χρυσή Αυγή” ειναι σαν την ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ) ΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΥΝΟΜΙΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ. ΕΔΩ στην ΕΛΛΑΔΑ και ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ, με ΣΕΒΑΣΜΟ στους προγόνους μας, αλλά και στους απογόνους μας. 
Η “Χρυσή Αυγή” απέδειξε ότι είναι το ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ" μα όλων ανεξαιρέτως, που συστρατεύθηκαν εναντίον της και οι οποίοι είναι αυτοί οι ίδιοι ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ, (όπως καταδεικνύουν  οι δημοσκοπήσεις που δεν τολμούν να δημοσιεύσουν).
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ... ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ... ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ απο τους διεθνείς τοκογλύφους και τους ξένους δυνάστες.
Και όπως λέμε εμείς, ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. 

Με τιμή στους συμπατριώτες μου
ΘΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΡΔΕΛΗ

ΥΓ: Αυτόν τον ωραίο αγώνα για μια ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, που δεν πρόλαβαν να δώσουν τα δυο παιδιά ο Μάνος και ο Γιώργος που έφυγαν άδικα, συνεχίζεται απο εμάς, τα λόγια φτωχά για τις δυο οικογένειές τους, όμως η οργή μεγάλη, μαζί και ο θρήνος, ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ!!!
Και φυσικά καμμιά κουβέντα δεν περίσσεψε απο τον "πρωθυπουργό" του Ονικετοκούμπο και τον “Πρόεδρο της Δημοκρατίας" για αυτές τις δυο μανάδες που είναι το μοιρολόι τους βουβό, με αξιοπρέπεια, μακρυά απο την ετσιθελική δημοσιότητα των κουμμουνιστών Σταύρου Θοδωράκη και Παύλου Τσίμα.  

19 Νοεμβρίου 2013

Τι έλεγε ο δάσκαλος για τα κόμματα ... (από τα πιο επιτυχημένα ανέκδοτα)


Την περίοδο του Εθνικού διχασμού στην Κρήτη, ένας επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης ανέβαινε μ' ένα μουλάρι σ' ένα ορεινό και δύσβατο χωριό, για να επιθεωρήσει τον εκεί δάσκαλο.
Στο δρόμο που πήγαινε συναντά έναν αγωγιάτη και τον ρωτά:
«Δε μου λες, πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι; Βενιζελικός ή Βασιλικός;».
«Βενιζελικός», απαντά ο αγωγιάτης.
«Α, το γαϊδούρι» σχολίασε ο επιθεωρητής.

Ο αγωγιάτης όμως ήταν Βενιζελικός και φίλος του δασκάλου και έτρεξε να μεταφέρει στο δάσκαλο τη στιχομυθία.

Την επομένη μπαίνει ο επιθεωρητής στην τάξη και ρωτά το δάσκαλο ποιο είναι το μάθημα της ημέρας.
«Τα σημεία της στίξεως», απαντά ο δάσκαλος.
«Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά», λέει ο επιθεωρητής.
Ο δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή στον πίνακα, τον Σήφη, και του είπε να γράψει τη φράση:
Ο επιθεωρητής είπε, ο δάσκαλος είναι γαϊδούρι.

Αφούο μαθητής, το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος:
«Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;».
«Ο δάσκαλος», ψέλλισε ο μαθητής.
«Και ποιος το είπε;».
«Ο επιθεωρητής, κύριε».
«Ωραία», είπε ο δάσκαλος. «Βάλε ακόμα ένα κόμμα».
Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκαλος, είναι γαϊδούρι.

Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δάσκαλος:
«Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι;».
«Ο επιθεωρητής», απαντά δειλά ο μαθητής.
«Και ποιος το είπε;»
«Ο δάσκαλος», απαντά ο μαθητής.
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει:
«Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα; Πότε βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε το δάσκαλο»!

Στις μέρες μας, ο Σήφης, παππούς πλέον, 
άκουγε για νέες μειώσεις στις συντάξεις και μονολογεί:
-Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο το δάσκαλο να μας λέει:

«Να προσέχετε τα κόμματα!
Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να
σας χαλάσει τελείως τη σύνταξη!»


Έπρεπε να περάσουν πενήντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε.

ΠΗΓΗ: Από μήνυμα που λάβαμε

16 Νοεμβρίου 2013

17 Νοέμβρη 1973. Θα μάθουμε ποτέ τα πραγματικά γεγονότα;

Θα ακουστούνε πολλά, ένθεν κακείθεν, μιας και τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεραστεί πια αυτή η αγιοποίηση του πολυτεχνείου. Κύριο λόγο σε αυτό έχει παίξει αναμφισβήτητα η πολιτική διαδρομή πολλών φοιτητών εκείνης της εποχής, μετέπειτα, συνδικαλιστών, βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών, που με την εγκληματική τους δράση, μεταπολιτευτικά, κατάφεραν να διαλύσουν οικονομικά ένα κράτος, την περίοδο μάλιστα που είχε τεράστιες εισροές κονδυλίων από τα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πακέτα.

Από το 1973 μέχρι σήμερα, σμήνη ολόκληρα απάτριδων αριστεροδεξιών, κατάφεραν όχι μόνο να διαλύσουν την οικονομία ενός κράτους, αλλά και να καταστήσουν όλο το σύστημα παιδείας, μηχανισμό εξαγωγής γνήσιων και σκληροπυρηνικών γενιτσάρων.
Αριστεροί και δεξιοί «δημοκράτες» - ολιγάρχες, χέρι χέρι, κατάφεραν να διαλύσουν κάθε τι που μπορεί να είναι Ελλάδα. Μαζί, μεθοδευμένα και λυσσαλέα επεδίωξαν (και έχουν πετύχει σε μεγάλο ποσοστό δυστυχώς) να διαλύσουν και να αποδομήσουν κάθε τι που μπορεί να θυμίζει Ελλάδα και Έθνος.
Φυσικά το μεγαλύτερο βάρος το έριξαν στην παιδεία. Ήξεραν ότι ένας λαός, ένα Έθνος, δεν διαλύεται όταν το καταβάλεις οικονομικά, διαλύεται όταν του καταστρέφεις την γλώσσα του, την παιδεία του. Η καταστροφή της γλώσσας και της παιδείας έγινε τη συνενοχή όλων των κομμάτων της διαπλοκής και της διαστροφής. Και φυσικά όλοι μαζί συμφώνησαν ότι οι καλλίτεροι σε αυτόν τον ρόλο θα ήταν οι απάτριδες αριστεριστές. Αυτά τα σκουλήκια της νέας τάξης πραγμάτων, οι πιο στενοί συνεργάτες των αμερικανοσιωνιστών και του κεφαλαίου.

Μέγα θέμα θα προκύψει πάλι και με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.
Υπήρχαν τελικά νεκροί μέσα στο πολυτεχνείο;

Το έχουμε επισημάνει ξανά στο παρελθόν και πια δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες (http://akommatistoi.blogspot.gr/2012/11/24.html).
ΟΧΙ μέσα στο πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί.
Και όποιος συνεχίζει να το διαδίδει είναι ψεύτης. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, διά παντός: Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν υπήρξαν νεκροί.-
Φυσικά οι γνωστές ύαινες αριστεριστές – κομμουνιστές, καίτοι στην αρχή ήταν αντίθετοι στην εξέγερση, εντούτοις μετέπειτα καπέλωσαν την όλη κατάσταση, δημιουργώντας μάλιστα και ψεύτικους ήρωες-νεκρούς.

Υπήρξαν όμως νεκροί εκείνες τις ημέρες;
Ναι, υπήρξαν 24 νεκροί από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου και 12 νεκροί την 17 Νοεμβρίου 1973. Και αυτό χρίζει ερεύνης, να δούμε πώς και υπό ποίας συνθήκας αυτοί οι άνθρωποι, σκοτώθηκαν.
Είναι ας πούμε πολύ περίεργο να σκοτωθείς στην ταράτσα του σπιτιού σου, από... αδέσποτη σφαίρα...!

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις αιτίες των θανάτων αυτών των ατόμων

Από δακρυγόνα ή άλλα γεγονότα, που προκάλεσαν έμφραγμα:
1) Σπυρίδων Κοντομάρης του Αναστασίου, 57 ετών, δικηγόρος (πρώην βουλευτής Κερκύρας της Ένωσης Κέντρου)
2) Σωκράτης Μιχαήλ, 57 ετών, εμπειρογνώμων ασφαλιστικής εταιρείας
3) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Αντωνίου, 35 ετών, οικοδόμος
4) Δημήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών, διευθυντής ταμείου αλευροβιομηχάνων
5) Αλέξανδρος Παπαθανασίου του Σπυρίδωνος, 59 ετών, συνταξιούχος εφοριακός

Από σφαίρες αστυνομικών ή στρατιωτών:
1) Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, 17 ετών, μαθητής
2) Toril Margrethe Engeland του Per Reidar, 22 ετών, φοιτήτρια από το Molde της Νορβηγίας
3) Βασίλειος Φάμελλος του Παναγιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος
4) Γεώργιος Σαμούρης του Ανδρέα, 22 ετών, φοιτητής Παντείου
5) Νικόλαος Μαρκούλης του Πέτρου, 24 ετών, εργάτης (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου)
6) Στυλιανός Καραγεώργης του Αγαμέμνονος, 19 ετών, οικοδόμος (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου)
7) Μάρκος Καραμανής του Δημητρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγος (από τον ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δυμπέρη)
8) Αλέξανδρος Σπαρτίδης του Ευστρατίου, 16 ετών, μαθητής (από τον ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δυμπέρη)
9) Δημήτρης Θεοδώρας του Θεοφάνους, 52 ετών (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου στου Ζωγράφου)
10) Αλέξανδρος Βασίλειος (Μπασρί) Καράκας, 43 ετών, Αφγανός τουρκικής υπηκοότητας, ταχυδακτυλουργός (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου)
11) Ανδρέας Κούμπος του Στέργιου 63 ετών, βιοτέχνης (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου)
12) Μιχαήλ Μυρογιάννης του Δημητρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγος (για τον θάνατο του οποίου θεωρείται αυτουργός ο Νικόλαος Ντερτιλής, ο οποίος δεν το αποδέχθηκε ποτέ)
13) Κυριάκος Παντελεάκης του Δημητρίου, 44 ετών, δικηγόρος (από πηρά στρατιωτικής περιπόλου)

Από ρόπαλο:
1) Σπύρος Μαρίνος του Διονυσίου, επονομαζόμενος Γεωργαράς, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος
2) Ευστάθιος Κολινιάτης, 47 ετών, από τον Πειραιά
3) Ιωάννης Μικρώνης του Αγγέλου, 22 ετών, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (από χτυπήματα που δέχθηκε στην Πάτρα)

Αδέσποτες σφαίρες:
1) Αικατερίνη Αργυροπούλου σύζυγος Αγγελή, 76 ετών (στην αυλή του σπιτιού της)
2) Γεώργιος Γεριτσίδης του Αλεξάνδρου, 47 ετών, εφοριακός υπάλληλος (μέσα στο αυτοκίνητό τους στα Άνω Λιόσια)
3) Βασιλική Μπεκιάρη του Φωτίου, 17 ετών, εργαζόμενη μαθήτρια (στην ταράτσα του σπιτιού της στον Νέο Κόσμο)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Κατ’ αρχάς διαπιστώνουμε ότι οι μόνοι νεκροί φοιτητές, ο Γιώργος Σαμούρης (φοιτητής Παντείου) και ο Ιωάννης Μικρώνης (φοιτητής στην Πάτρα) δεν ήταν φοιτητές του πολυτεχνείου.
Άρα νεκροί φοιτητές πολυτεχνείου δεν υπήρξαν ούτε και πέριξ του ιδρύματος.

Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι νεκροί ήταν εργάτες (& συνταξιούχοι), πλην δύο μαθητών.

Τις περιπτώσεις με τις αδέσποτες σφαίρες, σε ταράτσες και σπίτια σε περιοχές άσχετες με τα γεγονότα του πολυτεχνείου, δεν πρέπει να τις συνδέουμε με αυτά, αλλά πρέπει να ερευνηθούν.

Θα πρέπει, όσο αυτό είναι δυνατόν, να γίνει έρευνα σε άτομα τα οποία είχαν ζήσει εκείνα τα γεγονότα, αστυνομικοί, φαντάροι, περαστικοί, κάτοικοι, καταστηματάρχες κλπ. Κάτι τέτοιο προφανώς, θα πρέπει να γίνει από αδέσμευτους και αντικειμενικούς ερευνητές (πράγμα μάλλον απίθανο).

Αναρωτιόμαστε
Τί ήταν αυτές οι αδέσποτες σφαίρες; Ποιοί στρατιώτες ή αστυνομικοί πυροβόλησαν; Υπήρχαν παρακρατικοί;
Υπήρχαν ακροβολισμένοι πράκτορες μυστικών υπηρεσιών;
Τί επιτέλους έγινε εκείνες τις ημέρες;
Πώς είναι δυνατόν να εισβάλει στο πολυτεχνείο ένα τεθωρακισμένο· να μπαίνουν μέσα λοκατζήδες και να μη υπάρχει ούτε  ένας νεκρός και για τρεις ημέρες στα πέριξ να έχουμε 20 νεκρούς;
Πότε επιτέλους θα μάθουμε πραγματικά τί έγινε εκείνες τις ημέρες;

Τελειώνοντας, επειδή θα ακούσουμε και το πόσο καλά ήταν τότε, θα παραθέσουμε κάποιες σκέψεις.

Όσο για το πόσο καλά περνάγαμε στην χούντα.
Το ίδιο και καλλίτερα περνάγαμε επί Ανδρέα... μήπως θα πρέπει να αναπολούμε και την πασοκοκρατία; Προφανώς αυτές οι αιτιάσεις δεν μπορούν να λέγονται και να θεωρούνται αποδείξεις καλής διακυβερνήσεως της δικτατορίας.
Και εδώ πάλι, αντικειμενικοί και αδέσμευτοι ερευνητές, χωρίς αγκυλώσεις και παρωπίδες, θα πρέπει να ενσκήψουν στα γεγονότα, στα ιστορικά στοιχεία, σε έγγραφα της εποχής και στους ανθρώπους που άσκησαν διοίκηση ή ήταν κοντά στους κυβερνώντες. Και μέσα από αυτήν την ενδελεχή και εις βάθος έρευνα να μας δώσουν όλα αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία, που θα μας δείξουν, πόσο καλή ή κακή ήταν η οικονομική διαχείριση της χούντας.

Όσο για το πόσο ασφαλείς ήμασταν τότε και σήμερα.
Σίγουρα υπάρχει μία περίοδος κλιμάκωσης της ανασφάλειας στην μεταπολίτευση. Με πολλές τρομοκρατικές ενέργειες· με τις παρακρατικές ορδές των ψευτοαναρχικών και με μία εν γένει ανοχή στο έγκλημα και στην παρανομία. Και φυσικά φθάνουμε στο απόγειο της ανασφάλειας και της εγκληματικότητος, με την εισβολή των λαθρομεταναστών.

Όσο για την Κύπρο.
Για κάποιους έφταιγε ο Παπαδόπουλος, για κάποιους ο Καραμανλής. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ενδελεχής αντικειμενική έρευνα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν εμφανίσει και οι δύο πλευρές, δεν μας ικανοποιούν και το πιο ασφαλές συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η Κύπρος προδόθηκε από όλους εκείνη την εποχή.


Και τέλος, το μόνο σίγουρο είναι, ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν έφερε την «δημοκρατία» αλλά την σκληρότερη χούντα του Ιωαννίδη.

15 Νοεμβρίου 2013

Και τελικά βρέθηκαν οι εταιρείες που θα κατασκευάσουν το Τζαμί...

Αφού, ύστερα από σειρά άγονων διαγωνισμών, δεν έβγαινε άκρη, αποφάσισαν οι γνωστοί εργολάβοι του δημοσίου, να ξελασπώσουν το καθεστώς και τους ξένους επικυριάρχους.
J&P Αβαξ
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΑΚΤΩΡ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ήτοι: 
Ιωάννου - Παρασκευαΐδης 
Αντωνάκος - Περιστέρης
Μπόμπολας
Κόκκαλης

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
Τέσσερις εταιρείες, από τις μεγαλύτερες του χώρου, αναλαμβάνουν ένα έργο, που είναι πραγματικά πολύ μικρό για τα μεγέθη τους και μάλιστα είναι και η πρώτη φορά που συνεργάζονται (αν δεν μας απατά η μνήμη μας).
Προφανώς δείχνουν την αμέριστη συμπαράσταση στο καθεστώς. Αυτό θα πει διαπλοκή. Αυτό θα πει ξεφτίλα.
Έσσεται Ήμαρ κύριοι...


12 Νοεμβρίου 2013

Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο: Ο ΟΤΕ έκοψε τις γραμμές στο ΠΑΣΟΚ!


Δευτέρα 11 Νοεμβρίου: Η κυβέρνηση μόλις είχε περάσει αλώβητη από την πρόταση μομφής, όχι όμως και το ΠΑΣΟΚ που είχε «χάσει» (λόγω διαγραφής) έναν βουλευτή, τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Οι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ φθάνουν στη Χαριλάου και τα τηλέφωνα ετοιμάζονται να πάρουν φωτιά για τον απολογισμό της ψηφοφορίας στη Βουλή αλλά και τα διάφορα «παραπολιτικά».

Ωστόσο, έμειναν άπαντες με το… ακουστικό στο χέρι αφού ο ΟΤΕ έκοψε τα τηλέφωνα στο ΠΑΣΟΚ!

Όπως αναφέρει το Έθνος, οι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ διαπίστωσαν με έκπληξη ότι ο ΟΤΕ τους είχε κόψει τα τηλέφωνα λόγω οφειλής! Συγκεκριμένα, όλες οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου που ξεκινά από 210-38... είχαν διακοπεί και όσοι επιχείρησαν να πάρουν κάποιο τηλέφωνο άκουσαν το κλασικό ηχογραφημένο μήνυμα που τους ενημέρωνε.

Η λύση ανάγκης δόθηκε με τη χρήση του τηλεφωνικού κέντρου που ξεκινά από 210-36... και είχε μεταφερθεί από την Ιπποκράτους αλλά κανείς δεν είναι βέβαιος για πόσο ακόμα θα αντέξει και αυτό.

ΠΗΓΗ: http://www.star.gr/Pages/Politiki_Oikonomia.aspx?art=202829&artTitle=kai_den_chtypaei_to_tilefono_o_ote_ekopse_tis_grammes_sto_pasok

Αυτά τα λαμόγια, αυτούς τους ανίκανους λωποδύτες - αρχιληστές, αυτούς τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ο άθλιος νεοραγιάς τους ψήφιζε και τους έβγαζε στην κυβέρνηση μέχρι και πριν 2 χρόνια. 
Αν ποτέ υπάρξει Εθνική - Πατριωτική διακυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει άμεσα όλα αυτά τα καθάρματα του ΠΑΣΟΚ, με συνοπτικές διαδικασίες, να τα τιμωρήσει παραδειγματικά. ΞΕΦΤΙΛΕΣ.

Οι .........βΡομά στην επικαιρότητα!!!!!!!Οικογένεια Καράγυφτων κατηγορείται για αρπαγές κατʼ εξακολούθηση:

μισθών,
συντάξεων,
ασφαλιστικών εισφορών,
καταθέσεων,
σπιτιών,χωραφιών, κλπ.

Τα παιδιά της οικογένειας εξαπατούσαν αφελείς πολίτες και τους έκλεβαν τον ψήφο τους.


Η οικογένεια εκτός από αυτά που άρπαζε από ανυποψίαστους πολίτες, χρηματοδοτείτο από το κράτος, αλλά κατάφερνε να παίρνει και διάφορα δάνεια από τράπεζες. Μάλιστα σαν εγγυητές των δανείων έβαζε -εν αγνοία τους- πολίτες που σήμερα καλούνται να πληρώσουν τα χρέη που έχει δημιουργήσει.
Τα μέλη της οικογένειας τα τρία τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις εμφανίσεις τους σε δημόσιους χώρους, γιατί πολλοί εξαπατημένοι πολίτες τους αναγνώριζαν και κινούνταν απειλητικά εναντίον τους. Έτσι τα μέλη της οικογένειας είχαν περιοριστεί σε φαγοπότια μόνο μέσα στην παράγκα τους.
Η δράση της οικογένειας ερευνάται από τις δικαστικές αρχές και ήδη κάποια μέλη βρίσκονται στις φυλακές.
Τα παιδιά της οικογένειας θα οδηγηθούν στο ίδρυμα «Το χαμόγελο του γιδιού».
ΠΗΓΗ: Μήνυμα που λάβαμε

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 500ευρω!!! - ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτα πράγματα.

ΑΠΑΙΤΕΙ το λαθροόρκ, αφού προφανώς μας έκανε την τιμή και βρίσκεται στην Ελλάδα, ότι θα πρέπει να τον επιδοτήσουμε μέχρι και με... 500€.

Προφανώς ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, που πράγματι έχουν κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις, για τους νόμιμους μετανάστες.

Στην χώρα λοιπόν, όπου τα νεοφιλελεύθερα αριστεροδεξιά αντισυνταγματικά ξεράσματα (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ) έχουν καταντήσει την Ελλάδα τον παράδεισο των πολυεθνικών κολοσσών  και των κεφαλαιοκρατών· στην χώρα όπου ο μισθός ενός νέου εργαζομένου με 8ωρη πενθήμερη απασχόληση, πασχίζει να ανέλθει στα 400€, όλοι αυτοί οι παρείσακτοι λαθρομετανάστες - λαθροεργάτες, απαιτούν μισθό ενώ κάθονται.

Αντώνη Σαμαρά, ακόμα περιμένουμε να επανακαταλάβεις τις πόλεις μας...! ΞΕΦΤΙΛΑ!


[ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ] Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8:00 π.μ....

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 12 και ΠΕΜΠΤΗ 14 Νοεμβρίου 2013

Την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου και ώρα 08:00 το πρωί, συγκεντρωνόμαστε στην Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ στην Τζιραίων 8-10, για να ανακόψουμε την δημοπρασία του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Φετιχιέ τζαμί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας»
προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ!


Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8:00 το πρωί,

συγκεντρωνόμαστε στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών

στην Βατάτζη 37, όπου θα πραγματοποιηθεί ο ΕΚΤΟΣ διαγωνισμός για την

«Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό», προϋπολογισμού 946.000 ευρώ!

Συνεχίζουμε τους αγώνες ενάντια σε τεμένη και τζαμιά

Ελληνίδες και Έλληνες, φίλοι και συναγωνιστές,
Η αντίσταση ενάντια στις αντισυνταγματικές πρακτικές του κατοχικού καθεστώτος αποτελεί μονόδρομο για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα και ο αγώνας ενάντια στις επιβουλές και τα προστάγματα των εντολοδόχων κέντρων με στόχο την πλήρη υποταγή και αποδόμηση της Ελληνικής κοινωνίας είναι διαρκής και μακρύς.

Οι άρπαγες της δημόσιας περιουσίας, και εδώ και καιρό και της ιδιωτικής μας περιουσίας, δεν έπαψαν να εφευρίσκουν τρόπους ώστε να επιφέρουν πιο καίρια πλήγματα στην ζωή των Ελλήνων Πολιτών και να τους εξωθούν στην μετανάστευση και στην ανεργία. Προς τέρψιν της εγχώριας πλουτοκρατίας, προβάλλουν εντέχνως έναν δήθεν ανθρωπισμό και προωθούν την δουλική συμμόρφωση προς τις επιταγές της πιο φασιστικής ηγεμονίας που πέρασε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να νομιμοποιήσουν τους αλλοδαπούς εισβολείς, με το πρόσχημα της «θρησκευτικής ελευθερίας» και να εγκαταστήσουν αυτόν τον στρατό των φανατικών ισλαμιστών και δούλων φθηνών εργατών σε αντικατάσταση των Ελλήνων εργατών, αλλοιώνοντας ταυτόχρονα τον γηγενή πληθυσμό της Πατρίδας μας.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω, το δουλικό επιτελείο της έκνομης παρέας που λέει ότι κυβερνά την Ελλάδα, τα πράττει εναγκαλιζόμενο την πρακτική του αποπληθυσμού των χωρών από όπου προήλθαν οι λαθραίοι έποικοι και την διάθεση των πλουτοπαραγωγικών εδαφών τους στα αρπακτικά των ευρωαμερικανικών πολυεθνικών.

Χτυπούν με ύπουλα διλλήματα στο συναίσθημα των συμπολιτών μας και με προσχήματα όπως η ανεξιθρησκία και τα ανθρώπινα δικαιώματα προσπαθούν να μας επιβάλλουν τον φασισμό των πλέον ριζοσπαστικών ισλαμιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως πύλη εισόδου και ως ορμητήριο την Ελλάδα, για να φέρουν εις πέρας το σχέδιο του εξισλαμισμού της Ευρώπης, όπως πολλές φορές, τόσο σήμερα όσο και κατά το παρελθόν, ουκ ολίγοι ισλαμιστές ηγέτες δεν απέκρυψαν σε δημόσιες δηλώσεις τους.
Μάλιστα, την στιγμή που οι Έλληνες Πολίτες δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, την στιγμή που δεν υπάρχουν οι πόροι για να κρατηθούν ανοιχτά τα νοσοκομεία και να συντηρηθούν τα σχολεία των παιδιών μας, ΑΥΤΟΙ δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν τζαμιά και τεμένη!
ΜΑΣ κλείνουν τα ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΣ κλείνουν τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Και ΤΟΥΣ ανοίγουν ΤΖΑΜΙΑ!!!
ΟΧΙ !!! ΔΕΝ θα το επιτρέψουμε !!!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ !

Ένας νέος αγώνας ξεκινά!
Την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου και ώρα 08:00 το πρωί, συγκεντρωνόμαστε στην
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
στην Τζιραίων 8-10,

για να ανακόψουμε την δημοπρασία του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Φετιχιέ τζαμί στον
αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας» προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ!
(Συγκέντρωση για την ανακοπή του έργου αποκατάστασης του Φετιχιέ τζαμί
https://www.facebook.com/events/596785597052582/)

Με ποιο σκεπτικό και ποιο δικαίωμα εντάσσεται αυτό το κατασκεύασμα στα μεταβυζαντινά μνημεία; Τι είδους «μνημείο» είναι ο χώρος λατρείας των Οθωμανών κατακτητών, που έχει κτιστεί εις μνήμην του Μωάμεθ του Πορθητή (Φετιχιέ), επάνω στην κατεστραμμένη από τους μογγόλους χριστιανική εκκλησία, αλλά και στον πρότερο Ελληνικό ναό;
Ποιες ακριβώς "μνήμες" καλείται να πληρώσει ο Ελληνικός Λαός δίδοντας 1.380.000 ευρώ; Τις μνήμες των επί 400 ετών σφαγών από τους μογγόλους κατακτητές;
Το δουλικό καθεστώς πρόκειται να διαθέσει 1.380.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη ενός καταλοίπου της οθωμανικής κατοχής ενώ τα παιδιά μας στα σχολεία λιποθυμούν, οι γείτονές μας αυτοκτονούν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας στοιχίζονται για άλλη μια φορά σε κατοχικά συσσίτια!
ΛΕΜΕ ΟΧΙ !!! Και αντιστεκόμαστε!

Ο αγώνας κατά του τεμένους στον Βοτανικό συνεχίζεται!
Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8:00 το πρωί, συγκεντρωνόμαστε στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών
στην Βατάτζη 37,

όπου θα πραγματοποιηθεί ο ΕΚΤΟΣ διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό», προϋπολογισμού 946.000 ευρώ!
(ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ! Συγκέντρωση στην ΕΥΔΕΚ. Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 08:00 π.μ.
https://www.facebook.com/events/1427662934116435/)

Πρός τους απάτριδες διανοητές (Η έννοια του Έθνους και ο Μπακούνιν)

Έχοντας υιοθετήσει όλο το ιδεολογικό οπλοστάσιο του διεθνισμού η σύγχρονη αριστερή διανόηση, λυσσωδώς συστρατεύεται στην διάλυση της συλλογικής ταυτότητος σε καθε έκφανση της κοινωνικής ζωής, στην τέχνη την πολιτική την κοινωνική στάση συμπεριφορά και νοοτροπία. Η αριστερά αρωγός στο παγκόσμιο σχέδιο της οικονομικής ελίτ της εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ζωής συνεργεί στην κατάργηση όλων των πολιτιστικών και γεωγραφικών συνόρων. Η αριστερή πνευματική ελίτ καθισμένη αναπαυτικά στα υψηλότερα κλιμάκια των κέντρων εξουσίας στίς  κραταιότερες θέσεις των προβαλόμενων δεξαμενών σκέψης, νυχθημερόν πολτοποιεί και ισοπεδώνει τις έννοιες της πατρίδος στο όνομα του πολυφυλετικού διεθνισμού ξεχνώντας επιμελώς πως αυτός για να υπάρξει θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα έθνη..  
Οι νεότευκτες «ανθρωπιστικές» τους θεωρίες αυθαίρετα βάπτισαν την συντηριτική ανθρώπινη φύση που επιζητά ασφάλεια και ειρήνη  οπισθοδρομική και τις εθνοφυλετικές ιδιαιτερότητες αντιδραστικές.Και λέμε νεότευκτες και χρησιμοποιούμε το όρο αυθαίρετα αφού τα ιδεολογικά λάβαρα του σοσιαλισμού, οι άγιες ιερές μορφές του σοσιαλισμού (υπαρκτου και ουτοπικού) που επικαλούντε δεν θα συναινούσαν στον λυσσώδη εγχείρημα να κατεβάσουν τον ουρανό στην πολύ προσωπική «πνευματική γή» τους.
 «Η πατρίδα αντιπροσωπεύει το αδιαφιλονίκητο και ιερό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ομάδας ανθρώπων, ενώσεων, κοινοτήτων, περιοχών, να ζουν, να σκέφτονται, να θέλουν και να δρουν κατά τον τρόπο τους, που γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης ιστορικής εξέλιξης.
Υποκλίνομαι λοιπόν μπρος στην παράδοση και την ιστορία των λαών, γιατί είναι το αίμα και η σάρκα, η σκέψη και η θέληση κάθε λαού.Γι αυτό, ειλικρινά, είμαι ο πατριώτης όλων των καταπιεσμένων πατρίδων«.
(Μ.Μπακουνιν Γράμματα για τον Πατριωτισμό,1869)

Ο ουτοπισμός των σύγχρονων απάτριδων αριστερών στον εξιδεαλισμένο μοντέρνο τύπο ανθρώπου που προβάλουν αρνείται την ζωϊκή ανθρώπινη υπόσταση που επιζητά ασφάλεια, αποκτώντας με την εργασία ιδιοκτησία κληρονομικά μεταβιβάσιμη  στους απογόνους και την επιθυμία  για διαβίωση σε κοινωνία ομοφύλων με κοινά ήθη και έθιμα που θεσμικά την αναγνωρίζουν και την προστατεύουν. Η βασική επιδίωξη για ασφάλεια ώς προυπόθεση για την επιβίωσή με την εξασφάλιση ατομικής ιδιοκτησίας, δημιουργίας οικογένειας ανάμεσα σε ομοφύλους  επιτρέπει σαφή καθορισμό υλικών και πολιτισμικών ορίων. Η σπουδαιότητα του θεσμού της οικογένειας  που συστήνει συγγενικά γένη που απαρτίζουν την κοινωνία είναι καίρια στην προάσπιση της ζωής των μελών απο άλλες ανταγωνιστικές κοινωνικές ομάδες. Είναι ο πυρήνας της κοινωνίας που δημιουργεί σύνορα και σύμβολα, προασπίζοντας έτσι την ανθρώπινη πολλαπλότητα και διαφορετικότητα. Το έθνος που μεμφονται και καταριούνται οι απάτριδες διανοητές προέρχεται φυσικά από αυτην την αρχέγονη πολυπληθή οικογένεια, το γένος, το οποίο στην βάση της επιβίωσής του σχηματίζει  φυλή, από την οποία προέρχονται οι ομο-φυλίες, που το συναποτελούν.  Οι αριστερές απόψεις τους δεν θα βρούνε ιδεολογικό στήριγμα απο τους θεωρητικούς του υπαρκτού σοσιαλισμού μεχρι και τους ακτιβιστές του ουτοπικού σοσιαλισμού ή αναρχισμού. 
«…Ο λαός επίσης είναι από τη φύση του πατριώτης. Αγαπά τη γη όπου γεννήθηκε, το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε…Ο πραγματικός, ζωντανός, ισχυρός, φυσικός πατριωτισμός του λαού, δεν είναι καθόλου εθνικός πατριωτισμός, ούτε καν τοπικός, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του αποκλειστικά κοινοτικός. Αλλά αγαπά ακόμα τη γλώσσα που μιλά…Ταυτίζεται επίσης με τα έθιμα και τις αληθινές ή λαθεμένες αντιλήψεις της χώρας του. Αν αυτά τα έθιμα, αυτές οι ιδέες κι αυτή η γλώσσα καλύπτουν μια περιοχή, τότε αρχίζει να γίνεται πραγματικά ένας τοπικός πατριώτης. Αν καλύπτουν ένα ολόκληρο έθνος, τότε γίνεται ένας εθνικός πατριώτης. Με την έννοια αυτή, κανείς δεν είναι τόσο βαθιά ούτε τόσο ειλικρινά πατριώτης όσο ο λαός…»
(Μ. Μπακούνιν και Ιταλία, 2ο μέρος, σελ. 81-83 μετ. Πόλυ Γκέκα, εκδ. Πλέθρον)