27 Ιανουαρίου 2014

Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΣ: Γιά τό τζαμί τοῦ Βοτανικοῦ

Μοῦ ζητήθηκε πρό καιροῦ νά ἔχω συμμετοχή σέ μιά συζήτηση γιά τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί σέ μιά πρωινή ἐκπομπή τῆς Δημόσιας Τηλεοράσεως. (Ἀλήθεια, κανείς ἁρμόδιος δέν σκέφθηκε τί σημαίνει ὁ ὅρος δημόσιος, ὅταν ἐκφέρεται κατά θηλυκό γένος;). Ἀρνήθηκα, προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Ἡ κυρία, ὅμως, ἦταν ἐπίμων καί μοῦ πρότεινε νά σταλεῖ συνεργεῖο στό σπίτι μου, ὅπου θά κάνω μιά δήλωση μέ τίς ἀπόψεις μου καί δέν θά ὑπάρξει πρόβλημα ἐμπλοκῆς σέ διάλογο.

Δέχθηκα μέ βαρειά καρδιά. Τό συνεργεῖο (δύο εὐγενέστατοι κύριοι) ἦλθαν... στό σπίτι μου δύο ὧρες ἐνωρίτερα καί μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ δήλωσή μου θά γίνει μόλις ἀρχίσει ἡ ἐκπομπή. Μέ ἔζωσαν φίδια ἀνησυχίας καί τούς εἶπα νά τηλεφωνήσουν ὅτι σέ διάλογο δέν μετέχω λόγω βαρηκοΐας. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι οἱ δύο πολυθέλγητρες «συντονίστριες» ἦσαν πιό βαρήκοες ἀπό ἐμένα καί μέ ἐνέπλεξαν σ’ ἕνα διάλογο μέ πρόσωπα πού μοῦ ἦσαν ἄγνωστα καί πού σέ καμμιά περίπτωση δέν εἶχα διάθεση ν’ ἀρχίσω διάλογο μαζί τους. Καί, ὅμως, ὁ διάλογος ἄρχισε, ὁπότε ἀναγκάστηκα νά ἐγκαλέσω στήν τάξη ἕναν ἀπό τούς συζητητές καί νά τοῦ συστήσω εὐπρέπεια· καί ἀκολούθως, στρεφόμενος προς τίς χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τούς δήλωσα κοφτά ὅτι παραβιάζουν κατάφωρα τή δημοσιογραφική δεοντολογία, διότι –παρά τή ρητή δέσμευσή τους- μέ ὑποχρέωσαν νά δημοσιοποιήσω κάτι πού ἀποτελεῖ προσωπικό μου «δεδομένο».

Ἀκολούθως, παρακάλεσα τά δύο μέλη τοῦ συνεργείου νά ἀπέλθουν. Ἔτσι ἄφησα τό πεδίο ἐλεύθερο στους συζητητές καί στις «κυρίες» νά ποῦν ὅ, τι θέλουν. Πρόφθασα, ὅμως, νά πῶ μερικά πράγματα, πού εἶναι χρήσιμο νά διαβασθοῦν, γιατί, ὅπως μέ πληροφόρησαν, κάποιος ἀπό τό «συνεργεῖο» μοῦ καταλόγισε φανατισμό καί κάτι ἄλλο βαρύτερο. Ἡ δήλωσή μου -ὅπως τήν θυμᾶμαι- περιεῖχε τά ἀκόλουθα ἐρωτηματικά σημεῖα:

Πρῶτον, σέβομαι τίς θρησκευτικές εὐαισθησίες καί τίς θρησκευτικές ἀνάγκες παντός ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀφελῶς διερωτῶμαι: σέ ποιούς θά ἀνήκει θρησκευτικά τό ἐν λόγω τζαμί; Στους Σουνίτες ἤ στους Σιίτες; Ἤ, μήπως, σέ κάποια ἄλλη ἀπό τίς δεκάδες μουσουλμανικές σέχτες; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν μποροῦν νά μονοιάσουν στις χῶρες τους καί θά μονοιάσουν στήν Ἑλλάδα; Μήπως ὑπάρχει κίνδυνος νά ἔχουμε φαινόμενα Βαγδάτης;

Δεύτερον, ἐν ἡμέραις κρίσεως, ὅταν δέν ἔχουμε χρήματα νά ἐπισκευάσουμε καί νά ἀποκαταστήσουμε τήν Μητρόπολη (15 χρόνια εἶναι γιαπί), μᾶς περισσεύουν λεφτά γιά νά φτιάξουμε πολυτελές τζαμί;

Τρίτον, ποιά ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν διαθέτει τήν οἰκοπεδική ἔκταση πού θά διαθέτει τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί; (Ὅπως μέ ἔχουν πληροφορήσει ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, στό ὁποῖο ἀνῆκε ὁ χῶρος, πρόκειται γιά μιά ἔκταση 20-23 στρεμμάτων. Ἴσως νά κάνουν λάθος. Ἀλλά τό χῶρο τόν ἔχω ἐπισκεφθεῖ καί εἶναι ἐξαιρετικά εὐρύς).

Τέταρτον, ὁ εἰσερχόμενος στήν Ἀθήνα μέσω τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ καί τῆς Λεωφόρου Καβάλας, πρῶτα θά βλέπει τό τζαμί καί μετά τήν Ἀκρόπολη. Ποιά ἐντύπωση θά προκαλεῖ στόν ξένον ἐπισκέπτη, ὅταν θά βλέπει στίς πύλες τῶν Ἀθηνών τό συναθροισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων; Ἀφήνω τήν ἀπάντηση στόν ἀναγνώστη.

Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε ἡ ἐκχωρηθεῖσα ἀπό τό Πολεμικό Ναυτικό οἰκοπεδική ἔκταση; Καί ποιοί ἦσαν οἱ ὑπογράψαντες πολιτικοί καί στρατιωτικοί; Μήπως κάποιος ἐξ αὐτῶν φιλοξενεῖται ἤ πρέπει νά φιλοξενηθεῖ στόν Κορυδαλλό; Διότι, ὅπως, μοῦ ἔχουν ἐκμυστηρευθεῖ παλαιοί ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ ἔκταση δόθηκε «μπίρ παρά». Στό ἕνα πέμπτο τῆς ἀξίας της!

Ἕκτον, τό καί σοβαρώτερον: Τί θά συμβεῖ ἄν κάποιος χριστιανός θρησκομανής ἤ κάποιος χουλιγκάνος ἤ (αὐτό κυρίως) κάποιος προβοκάτορας γράψει κάποια νύκτα κάτι αἰσχρό γιά τή μουσουλμανική θρησκεία ἤ φτιάξει μιά καρικατούρα τοῦ Μωάμεθ; Δέν θά ξεσηκωθεῖ ἐναντίον μας ὅλο τό Ἰσλάμ; Ἐδῶ οἱ ἐγχώριοι βάρβαροι δέν σέβονται τά πιό ἱερά μας μνημεῖα καί θά σεβασθοῦν τό τζαμί; Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ἤ προβοκατορικές ἐνέργειες, θά δίνουν τό πρόσχημα στήν Τουρκία (διότι αὐτή οὐσιαστικά θά εἶναι ὁ διαφεντευτής τοῦ τζαμιοῦ), νά ἐπεμβαίνει στά ἐσωτερικά μας; Ἄς θυμηθοῦμε τί ἔγινε τό 1955 μέ κάποια αἰσχρογραφήματα στή φερόμενη σάν οἰκία τοῦ Κεμάλ στή Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν τά ἄγνωμα πλήθη τῆς Πόλης καί ἀφάνισαν καθετί χριστιανικό στήν Βασιλεύουσα. Ἀπό καταστήματα μέχρι τάφους.

Καί κάτι πού δέν πρόφθασα νά πῶ: Ἀκούω νά λέγεται ὅτι θά ἀναβαθμισθεῖ ἡ περιοχή χάρη στό τζαμί. Οἱ λέγοντες αὐτό, χωρίς νά ἔχουν πρόθεση νά κάνουν χιοῦμορ, αὐτό τελικά πετυχαίνουν. Ἄν θέλουμε ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς, θά μπορούσαμε στό χῶρο αὐτό νά μεταφέρουμε τόν κρυμμένο κάπου στό Ζάππειο ἀνδριάντα τοῦ Καραϊσκάκη, πού ἔδωσε στό χῶρο αὐτό τήν πρώτη του μάχη στήν Ἀττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αὐγούστου 1826) καί ὁ ὁποῖος τήν ἑπόμενη χρονιά ἔδωσε τή ζωή του γιά τήν ἐλευθερία τῶν Ἀθηνῶν.

Καί κάτι σάν ἐπίλογος: Διαλαλοῦμε urbi et orbi ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ πόλη πού γέννησε τή δημοκρατία. Αὐτός πού θεμελίωσε τή δημοκρατία ἦταν ὁ Κλεισθένης. Ἀνδριάντας τοῦ Κλεισθένη δέν ὑπάρχει πουθενά στήν Ἀθήνα. Μήπως εἶναι καιρός νά στηθεῖ ἐκεῖ πού πρόκειται νά φτιαχτεῖ τό τζαμί; Ἔτσι οἱ ξένοι (καί οἱ ἐντόπιοι), πού φθάνουν στήν Ἀθήνα, θά θυμοῦνται ὅτι στήν πόλη αὐτή γεννήθηκε ἡ δημοκρατία καί ὄχι τό… Ἰσλάμ!

Σαράντος Ι. Καργάκος

26 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή-καταπέλτης του Ιωάννη Καποδίστρια εναντίον των μασονικών στοών που δρούσαν ανεξέλεγκτα στη χώρα!


EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς το Πανελλήνιον
Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.
Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας. Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα.
Μ’ όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην.
Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.
Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.
Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης Ι.Α. Καποδίστριας
++++++++
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!
Ο Καποδίστριας, αναφέρει πως:
-Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον που ακολούθησε τις πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στην Επανάσταση του 1821!
-ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ με τους Ευρωπαίους (σας θυμίζει κάτι;)! Ταυτόχρονα, με αντρίκειο τρόπο και λεβεντιά, ζητάει:
-ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ και αρχικά, τις συστάσεις σε αυτούς:
Πως Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Τα ακούνε αυτά ορισμένοι, που παριστάνουν και τους… πατριώτες;;;)!
Πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μυστικότητα, από τη στιγμή που υφίσταται επίσημο Ελληνικό Κράτος. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!
Κι όμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!
Δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός
Η ουσία είναι πως τελικά, το θάρρος του εναντίον των “μυστικών εταιρειών”, μάλλον το πλήρωσε πολύ ακριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, που απαντάει και στη μασονική φημολογία, που έχει κατατάξει ΚΑΙ τον Καποδίστρια στους… δικούς της…

ΠΗΓΗ: http://infognomonpolitics.blogspot.gr/

25 Ιανουαρίου 2014

Έδωσαν άδεια στον Ξηρό, οι μυστικές υπηρεσίες, για να κάνει τί; Μήπως, όπως ψιθυρίζεται, πάμε για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ηλία Κασιδιάρη;


Είχαμε γράψει σε άρθρο μας (Συνεχίζουν να φυλακίζουν στελέχη της Χρυσής Αυγής. Πού οδηγούμαστε;προ δεκαημέρου:


"Έτσι όπως είναι τα πράγματα, η καλλίτερη περίπτωση για τον Ηλία Κασιδιάρη, ας πούμε, θα είναι να φυλακιστεί και να χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, ώστε να μη έχει δικαίωμα να κατέβει στον δήμο της Αθήνας.
Γιατί θα είναι γι’ αυτόν η καλλίτερη περίπτωση; Μα φυσικά από το να χάσεις την ζωή σου καλλίτερα θα είναι να χάσεις τα πολιτικά σου δικαιώματα.
Ναι, το λέμε καθαρά, το μόνο που έχει απομείνει, είναι η δολοφονία κάποιου βουλευτή.
Σας θυμίζει κάτι από τα παλιά; 
Ας ελπίσουμε να κάνουμε λάθος."

Όπως γράφαμε και τότε, επαναλαμβάνουμε και σήμερα: 
Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος...

16 Ιανουαρίου 2014

“Κύριε κατηγορούμενε αρκεί που είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν χρειάζεται να έχετε κάνει κάτι εσείς! ”

Τάδε έφη η ανακριτής του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Π. Ηλιόπουλου


Και όπως αναφέρει ο ίδιος για τα τελευταία γεγονότα:
"...Στις 5 Δεκεμβρίου δεχόμαστε εισβολή στα σπίτια μας από την Αντιτρομοκρατική (!) με εντολή Κλάπα και άλλων βοηθητικών δυνάμεων (βλέπε Δημητροπούλου). Ευρήματα ΜΗΔΕΝ! Στις 6 Δεκεμβρίου μας δίνουν νέα αναβολή για να “μελετήσουν” τους σκληρούς δίσκους του Αρχηγού και του Κασιδιάρη. Πάλι τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν μηδενικά!

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014. Ξεκινάει η ανάκριση. ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις αφορούν το σχολιασμό δηλώσεων του κ. Μιχαλολιάκου και άλλων στελεχών του κόμματος (σε αυτό το σημείο ξέφυγε στις ανακρίτριες η νέα κατηγορία που ετοιμάζουν περί κατάλυσης Πολιτεύματος καθώς και η κλήση και άλλων βουλευτών του κόμματός μας). Περιμένω τις ερωτήσεις σχετικά με το “βαρύ” κατηγορητήριό μου. ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!

Απευθύνω λοιπόν την ερώτηση: ” Θα με ρωτήσετε κάτι για το κατηγορητήριό μου;” για να λάβω την απάντηση : “Κύριε κατηγορούμενε αρκεί που είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν χρειάζεται να έχετε κάνει κάτι εσείς! ” Αυτή ειναι η απάντηση της συζύγου ιδρυτικού μέλους της μνημονιακης ΔΗΜΑΡ… !

Βρέθηκα λοιπόν στη φυλακή όχι για πράξεις μου, ούτε για πράξεις μελών της Χρυσής Αυγής, αλλά για τις δηλώσεις στελεχών της Χρυσής Αυγής (με λίγα λόγια, ξεκάθαρη ποινικοποίηση λόγου και ιδεών). Η απόλυτη ξεφτίλα και για τις δυο αριστερές ανακρίτριες και για τον αστικοδεξιούλη επίορκο Εισαγγελέα Ντογιάκο..."Αυτό που ζούμε σήμερα, μόνο με την μετεμφυλιακή περίοδο μπορεί να συγκριθεί και την χούντα Ιωαννίδη.
Αν δεν είναι συνεργάτες με την Χρυσή Αυγή, που προσπαθούν με έμμεσο τρόπο να την κάνουν αγαπητή σε ακόμα μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων, τότε μιλάμε για πανηλίθια φασιστικά υποκείμενα.

15 Ιανουαρίου 2014

Κρίμα, κύριε Φραγκούλη


«…Η Κωνσταντινούπολη και τα Στενά είναι μια ενέργεια που ενώνει τις δύο Ηπείρους…. Πολλοί άνθρωποι θυσίασαν πολλά για να εξασφαλίσουν τα Στενά. Τώρα δε, τα Στενά ανήκουν στον πραγματικό και δικαιολογημένο ιδιοκτήτη τους…»
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι… σύμβουλός του...
Το τραγούδι «Κεμάλ» το συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις επειδή αγαπούσε πολύ  την Τουρκία…  (συμπέρασμα: ο Κεμάλ ήταν Τούρκος)
«Οι τουρκικές σειρές στη  ελληνική τηλεόραση μας θυμίζει το πόσο μοιάζουμε μεταξύ μας….»
Ελπίζουμε ότι όλα αυτά που αποδόθηκαν στον Μάριο Φραγκούλη από την τούρκικη εφημερίδα Ζαμάν, είναι αποτέλεσμα κακής μετάφρασης.. Γιατί αν είναι έτσι, τότε βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μπροστά στο φαινόμενο των πνευματικών ανθρώπων και καλλιτεχνών  που δεν τιμούν τη πατρίδας τους.
Η συνέντευξη του τενόρου Μάριου Φραγκούλη δόθηκε με αφορμή την συναυλία που πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο στην Άγκυρα με την ευκαιρία της  ανάληψης της Προεδρίας της  Ελλάδας στην ΕΕ.
Η αλήθεια είναι πως ο δημοσιογράφος καθώς και ο μεταφραστής δεν πάνε και για …Πούλιτζερ αφού ακόμα και το όνομα του μαέστρου Λουκά Καρυτινού παραποιήθηκε και έγινε Καριστινός!!.
Ιωάννα Κολοβού

πηγή:www.ispitha.gr
Το δημοσίευμα της Τουρκικής εφημερίδας: http://www.onalert.gr/stories/magepse-tin-poli-o-fragoulis

Ο Έλληνας πυγμάχος, που εκνεύρισε τον Χίτλερ-Οι Έλληνες νικάνε πα­ντού τους Ιταλούς. Και στα βουνά της Αλβανίας και στα ρινγκ της Αμερικής.

Η ιστορία ενός από τους πιο σημαντικούς Έλληνες πυγμάχους. Πώς κατάφερε να κάνει τον Χίτλερ να αφήσει τη θέση του (Pics) 

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας στην κατηγορία ημιβαρέων κιλών. 
«Μαχητικός, θαρραλέος, γρήγορος, ικανός στο «κορ α κορ» με εξαιρετικούς συνδυασμούς τριπλών χτυπημάτων και πολύ ανθεκτικός στο ξύλο». 
Έτσι περιέγραφαν τον εκπληκτικό νεαρό μποξέρ με την κυανόλευκη φανέλα και σορτσάκι, οι εφημερίδες της εποχής.

Ο Αντώνης Χριστοφορίδης είχε όλα απαραίτητα προσόντα, για να γίνει πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης! 
Και με αυτά στέφθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1941, παγκόσμιος πρωταθλητής ελαφρών βαρών. 
Νίκησε τον Μέλιο Μπετίνα στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ. 
Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός. 
 
«Κι ο αντίπαλός μου μάνα είχε, αλλά τη στιγμή που έπρεπε, τον κοίταξα κατάματα και με ένα ντιρέκτ -παρντόν ή σόρι- του τη σβούριξα κατάμουτρα». 
Ο Μπετίνα προηγούνταν για 12 γύρους, αλλά στους 3 τελευταίους ο Χριστοφορίδης αντεπιτέθηκε και κέρδισε στα σημεία. 
«Όταν ανέβηκα στο ρινγκ, δεν έβλεπα πέρα από τη μύτη μου, λουσμένος από τους εκτυφλωτικούς προβολείς. Άκουγα το βουητό των θεατών. 
Αντωνάκη, είπα στον εαυτό μου, δεν τρέχει τίποτα. Έχεις παίξει σ” όλα τα ρινγκ της Ευρώπης. Χειρότερα από το Βερολίνο και το Ρότερνταμ, αποκλείεται να είναι. 
Και δεν ήτανε. Κάποιος εκεί ψηλά με προστάτευε. Νίκησα παμψηφεί στα σημεία», έλεγε ο πρωταθλητής στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Λυμπερόπουλο. 
 
Οι Ελληνοαμερικανοί στις εξέδρες ούρλιαζαν από τη χαρά τους. Ο πιτσιρικάς που σήκωνε βαλίτσες, ως γκρουμ στο ξενοδοχείο Μυστράς της οδού Βαλαωρίτου, τα είχε καταφέρει. 
Είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. 
«Δυο βδομάδες τώρα, πετάω στα ουράνια. Οι πατριώτες, εδώ στο Κλίβελαντ, έχουνε παραφρονήσει. 
Όταν νίκησα τον Μπετίνα, οι εφημερίδες γράψανε, οι Έλληνες νικάνε πα­ντού τους Ιταλούς. Και στα βουνά της Αλβανίας και στα ρινγκ της Αμερικής. 
Στα ελληνικά μαγαζιά —και είναι τόσα πολλά στο Οχάιο— με κερνάνε συνέχεια ουίσκι. 
«Έχω πιαστεί από τις χειραψίες κι όχι από τις γροθιές. 
Ο Μέλιο ήταν ιπποτικός αντίπαλος, με φίλησε με ματωμένο χαμόγελο, πριν ο διαιτητής μου σηκώσει το χέρι μπροστά στους 20.000 θεατές της αρένας του Κλίβελαντ, που με χειροκροτούσαν. 
Θεέ μου, είχα νικήσει! Ήμουνα παγκόσμιος πρωταθλητής ημιβαρέων βαρών! Ένας Έλληνας τσάμπιον οφ δη γουόρλντ, όπως βροντοφωνούσε το μεγάφωνο». 
 
Τρία χρόνια πριν, στο κατάμεστο από ναζί Σπορτ παλάς του Βερολίνου, είχε «δείρει» στο ρίνγκ τον φημισμένο Γερμανό πρωταθλητή Γκούσταβ Έντερ. 
Ο Γερμανός πρωταθλητής ήταν αήττητος για 7 συνεχή χρόνια και με 50 νίκες νοκ άουτ. 
Ο νικητής του αγώνα αυτού θα αποκτούσε το δικαίωμα να διεκδικήσει το πρωταθλήμα Ευρώπης. 
Τον αγώνα παρακολουθούσε ο Αδόλφος Χίτλερ, που θεωρούσε δεδομένη τη νίκη του Έντερ. 
Ο Χριστοφορίδης τιμώρησε τον αντίπαλό του σκληρά, εκνευρίζοντας τον καγκελάριο, που έφυγε πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. 
Δεν ήθελε να δει το καμάρι της άριας φυλής, να χάνει από ένα Ελληνόπουλο. 
«Στη διάρκεια του αγώνα, ούτε μια στιγμή δεν ακούστηκε μια ενθαρρυντική φωνή για τον Αντώνη. Όλοι ούρλιαζαν για τον δικό τους. 
Κι όμως, ο δικός μας, απτόητος, δεχόταν κι ανταπέδιδε τα χτυπήματα και όπως ήξερα, σκεφτόταν πως αν έχανε εκείνο το παιχνίδι, θα του φράζανε τον δρόμο για τον ευρωπαϊκό τίτλο. 
Και δεν κιότεψε. Ούτε για μια στιγμή δεν έχασε την ψυχραιμία του και το στιλ του κι οι ελάχιστοι Έλληνες που τον βλέπαμε, κλαίγαμε από συγκίνηση, καθώς γύρο με γύρο μάζευε βαθμούς. 
Στον τελευταίο γύρο μάλιστα, στρίμωξε τον αντίπαλό του στη γωνιά και τον σφυροκοπούσε. 
Όταν το γκογκ σήμανε τη λήξη, ο Χίτλερ δε βρισκόταν στη θέση του. 
Οι Γάλλοι δημοσιογράφοι πετούσαν τα χειρόγραφά τους έξαλλοι από χαρά και φιλούσε ο ένας τον άλλο. 
Ο ίδιος ο Έντερ, πριν δώσουν οι κριτές τη βαθμολογία, σήκωσε το χέρι του Αντώνη, του νικητή του. 
Και ξαφνικά, όλο εκείνο το φανατισμένο πλήθος, κάτω από τις σβάστικες, ηρέμησε κι όταν σε λίγο ο διαιτητής σήκωσε το χέρι του Αντώνη Χριστοφορίδη, ο κόσμος ικανοποιήθηκε που ο σπίκερ ανέφερε τον νικητή ως Έλληνα. 
Αν έχανε, σίγουρα θα τον πολιτογραφούσε Γάλλο, εξομολογήθηκε ο γιατρός Δημήτρης Παπακώστας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Λυμπερόπουλο. 
Έτσι, ο Χριστοφορίδης αντιμετώπισε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας ενώπιον 15.000 θεατών, τον Ολλανδό κάτοχο του τίτλου Μπεπ βαν Κλάβερεν. 
Ο αντίπαλος ήταν ολυμπιονίκης το 1928 στο Άμστερνταμ. Η υπεροχή του Χριστοφορίδη ήταν καταφανής και στους 15 τρίλεπτους γύρους. 
Ειδικά μετά τον 10ο γύρο, ο αντίπαλός του είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, προσπαθώντας να αποφύγει το νοκ-άουτ και στο τέλος του αγώνα παρέπαιε αιμόφυρτος. Ο Ελβετός διαιτητής αμέσως των ανακήρυξε νικητή, κάτι που αναγνώρισαν και οι Ολλανδοί θεατές. 
Ανάμεσά τους υπήρχαν και λιγοστοί Έλληνες ναυτικοί, που έτυχε τα πλοία τους να βρίσκονται στο μεγάλο ολλανδικό λιμάνι, οι οποίοι πανηγύρισαν έξαλλοι μαζί του. 
 
Όμως, δεν χάρηκε για πολύ αυτό τον τίτλο, αφού στο αμέσως επόμενο ματς, εναντίον του Γάλλου Εντουάρ Τενέ, στο Παρίσι, στάθηκε άτυχος. 
Ενώ προηγείτο καθαρά στα σημεία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στον 11ο γύρο έσπασε το αριστερό χέρι του και συνέχισε με φοβερούς πόνους, αμυνόμενος διαρκώς. 
Τελικά, με απόφαση των κριτών ηττήθηκε, χάνοντας τον τίτλο. 
Όταν αποθεραπεύτηκε, προσπάθησε να ξαναπάρει το στέμμα, κάνοντας ένα σερί από οκτώ νίκες, το οποίο διέκοψε η ήττα του από τον μελλοντικό πρωταθλητή Τζίμι Μπίβινς. 
Ο Χριστοφορίδης θεώρησε την ήττα άδικη και ζήτησε να ξαναπαίξουν. Στη ρεβάνς επικράτησε καθαρά και αυτή ήταν η μοναδική ήττα στην καριέρα του Μπίβινς. 
Από το 1934 ζούσε στο Παρίσι. Τα ρινγκ της Ελλάδος ήταν πολύ φτωχά για τις ικανότητές του και δεν είχαν καμία προοπτική εξέλιξης για το ταλέντο του Χριστοφορίδη. Το 1937 ήρθε για έναν αγώναν εναντίον του Ρουμάνου μποξέρ Ντοκουλέσκου. 
 
Ο κόσμος πήγε στο Παλλάς για να παρακολουθήσει τον αγώνα, αλλά τελικά είδε τη μονομαχία να ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη του πρώτου γύρου. Ο Χριστοφορίδης τον είχε βγάλει νοκ άουτ. 
Έτσι, οργανώθηκε δεύτερος αγώνας με τον Έλληνα πρωταθλητή Κώστα Βάσση. 
Στις 8 Νοεμβρίου, ο νεαρός πυγμάχος εμφανίστηκε συγκρατημένος. Ο Βάσσης κατάφερε να σταθεί όρθιος για 12 γύρους, αλλά τελικά έχασε, όχι μόνο τον αγώνα, αλλά και τον τίτλο του πρωταθλητή. 
Ο Χριστοφορίδης γεννήθηκε στην πόλη Μερσίνα της Μικρασίας στις 26 Μαΐου 1917, αλλά έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στη Σμύρνη. 
Το 1922 βρέθηκε πρόσφυγας στην Αθήνα με τη μητέρα και τις δύο αδελφές του. Άλλα επτά μέλη της οικογένειάς του χάθηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. 
 
Από μικρή ηλικία έμεινε ορφανός, αφού ο πατέρας του σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία σε μάχη, ενώ η μητέρα του πέθανε στην Ελλάδα πριν από το 1930. 
Για να επιβιώσει εργάστηκε στο ξενοδοχείο «Μυστράς», ενώ ταυτόχρονα φοιτούσε στη νυχτερινή σχολή για εργαζόμενους του Φιλ. Συλλόγου «Παρνασσός». 
Στη σχολή νίκησε κατά κράτος έναν νταή συμμαθητή του, που είχε παρακολουθήσει μαθήματα πυγμαχίας και τον προκαλούσε. 
Τότε διαπίστωσε πως είχε τρομερά προσόντα. Με προτροπή των συμμαθητών του, γράφτηκε σε μια σχολή πυγμαχίας που υπήρχε σε υπόγειο της οδού Ασκληπιού στην Αθήνα, περισσότερο για να αντιμετωπίζει τους προκλητικούς παλικαράδες, παρά με σκοπό να γίνει επαγγελματίας πυγμάχος. 
Όμως, μέσα σε ένα εξάμηνο, ο 16χρονος Χριστοφορίδης αναδείχθηκε σε πρωτοπυγμάχο της σχολής και άρχισε να κερδίζει τα πρώτα του χρήματα ως επαγγελματίας μποξέρ, στα ματς που διοργανώνονταν σε διάφορα αθηναϊκά θέατρα. 
Είχε 53 νίκες, 15 ήττες και 8 ισοπαλίες. 
Άφησε το μποξ αρκετά νέος. Σε όλη του την καριέρα αρνήθηκε όλες τις υπηκοότητες που του προτάθηκαν. Ήθελε να αγωνίζεται ως Έλληνας. Πέθανε το 1985. 

Συνεχίζουν να φυλακίζουν στελέχη της Χρυσής Αυγής. Πού οδηγούμαστε;


Θα κάνουν ήρωα και τον... Γερμενή ή «Καιάδα» που όταν εμφανίζεται, σε συγκεντρώσεις και στην τηλεόραση, γελούν και οι πέτρες...!
ΕΛΕΟΣ.
Κάτι μας λέει ότι τα τεθωρακισμένα έρχονται και θα πάθουμε σοκ όταν δούμε ποιοι θα είναι οι οδηγοί τους (και σίγουρα όχι τα στελέχη της Χ.Α. ...!).

Ζούμε ημέρες συνταγματικής εκτροπής. Άλλη μία απόδειξη ότι, η ψευδώς λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν προσφέρει τίποτα δημοκρατικό. Καταλύει κατάφορα κάθε έννοια νομιμότητας και (όποιας πετσοκομμένης και τραβηγμένης) δημοκρατικότητας.

Ζούμε μία πολιτική χούντα και τα φερέφωνα των καναλαρχών, των τοκογλύφων και των ξένων επικυρίαρχων, και ο πολιτικός βόθρος της χώρας, επικροτεί ή αδιαφορεί για το ξεφτίλισμα των όποιων θεσμών.

Πλέον, κάθε φυλακισμένος βουλευτής της Χ.Α., ισοδυναμεί με 100.000 νέους Έλληνες ψηφοφόρους της.

Με δεδομένο αυτό, και εάν ο απώτερος διαβολικός σκοπός τους, δεν είναι η γιγάντωση της Χ.Α., τότε, το μόνο που τους μένει, είναι να κυνηγήσουν μέχρι ενός όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος.

Η λογική λέει ότι τα μπάσταρδα προδοτικά σκουλήκια, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να μη μπορέσουν να μετάσχουν στις ευρωεκλογές και κυρίως στις δημοτικές εκλογές, τα δυνατά ονόματα της Χ.Α..

Έτσι όπως είναι τα πράγματα, η καλλίτερη περίπτωση για τον Ηλία Κασιδιάρη, ας πούμε, θα είναι να φυλακιστεί και να χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα, ώστε να μη έχει δικαίωμα να κατέβει στον δήμο της Αθήνας.
Γιατί θα είναι γι’ αυτόν η καλλίτερη περίπτωση; Μα φυσικά από το να χάσεις την ζωή σου καλλίτερα θα είναι να χάσεις τα πολιτικά σου δικαιώματα.
Ναι, το λέμε καθαρά, το μόνο που έχει απομείνει, είναι η δολοφονία κάποιου βουλευτή.
Σας θυμίζει κάτι από τα παλιά; 
Ας ελπίσουμε να κάνουμε λάθος.

Υ.Γ. στο διαδίκτυο κυκλοφορεί τραγούδι ραπ με τραγουδιστή τον βουλευτή Ηλιόπουλο...

9 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΕΣ...

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F11.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F12.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F14.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9B%CE%9911.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9B%CE%99121.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9B%CE%9913.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9B%CE%9914.jpg?294693

Ο Ζοζέ Μπαρόζο, Πρόεδρος της Κομισιόν  

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9D11.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9D121.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9D13.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9D14.jpg?294693

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως άλλο πράγμα η ανάπτυξη και άλλο η ανάκαμψη, αφού ανάκαμψη είναι και το να βγάλεις μειωμένη ύφεση στη σούμα, δηλαδή οτι πας να το γυρίσεις το ματς. Να σημειωθεί και ότι σε καμία από τις σούμες 2010-2014 δεν πήγαμε να το γυρίσουμε.

Ο Ντομινίκ και η Κριστίν

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%94%CE%9D%CE%A410.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%94%CE%9D%CE%A411.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%94%CE%9D%CE%A4121.jpg?294693

Μιλάμε για πρωτόγονες καταστάσεις, όχι αστεία: ο τύπος «βλέπει»! Θυσιάζουμε παρθένες σε ηφαίστεια για να εξευμενίσουμε έναν ακατανόητο θεό που μας περιγελά μέσω των μυστών του.

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%94%CE%9D%CE%A413.jpg?294693

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ανχέλ Γκουρία
http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%9111.jpg?294693

Τι κάνει ο ΟΟΣΑ; Τι ακριβώς κάνει η Κομισιόν, που δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ή το Γιούρογκρουπ;
http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%9114.jpg?294693

Ο κατά περίπτωση Υπουργός Οικονομικών  

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A10.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A11.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A13.jpg?294693

Και τρεις Πρωθυπουργοί

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9811.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9811-1.jpg?294693

http://luben.tv/wp-content/uploads/2013/12/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9813.jpg?294693

ΠΗΓΗ: Μήνυμα που λάβαμε 

Αυτούς τους ρουφιάνους θα ξαναψηφίσεις ραγιά και τα "αριστερά" τσιράκια τους; 

7 Ιανουαρίου 2014

Η ΧΟΥΦΤΑ ΤΩΝ ΠΑΜΠΛΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ AΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΜΕ ΧΑΒΙΑΡΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥΣ


Όσοι ψηφίσετε αυτό το πανάθλιο μόρφωμα κατατάσσεστε αυτόματα στους προδότες έθνους και πίστης… Το τι θα ακολουθήσει… καλύτερα μην το μάθετε….

Πόσο τυχαίο είναι πως η χούφτα των παμπλουτων του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ούτε ένα Ελληνικό ομόλογο, αντίθετα είχε … BlackRock στο χαρτοφυλάκιο του η οποία θησαύρισε από την Ελληνική τραγωδία (και θησαυρίζει από την συνεχιζόμενη τραγωδία στις Σκουριές;)

 Μπορεί το Πρώτο Θέμα να κάνει πλακίτσα, έχοντας καλύψει ήδη όλη την διαφθορά της Ελληνικής νομενκλατούρας, αλλά το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο.
Είχαν έμπνευση οι Τσακαλώτοι και οι (φυγαδευμένοι από τη ΝΔ) Σταθάκηδες; Τέτοια έμπνευση πια;
Προκλητικές επενδύσεις στους αμαρτωλούς οίκους κερδοσκοπίας σε βάρος της Ελλάδας της κρίσης από σκιώδεις υπουργούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει το Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από όσα παρουσιάζει είναι ότι οι «θεωρητικοί» της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους στον ναό του παγκόσμιου καπιταλισμού και σε «αμαρτωλούς» οίκους που σχετίζονται με την Ελλάδα της κρίσης:

1. Αμιγούς επιθετικής καπιταλιστικής στόχευσης είναι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του βουλευτή Β’ Αθήνας, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, με συνολική αξία κτήσης 457.700 ευρώ και 107.000 αγγλικών λιρών (127.273 ευρώ). Στην κορυφή των προτιμήσεων του υπεύθυνου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται η BlackRock, η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία του κόσμου. Στον οικονομικό κολοσσό, που πραγματοποίησε εν μέσω κρίσης την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τοποθέτησε το ποσό των 130.000 ευρώ αγοράζοντας 11.000 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Στη δήλωση «πόθεν έσχες» του δε, φιγουράρει και το όνομα της JP Morgan με εγγραφή 1.764 μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία έχουν επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές δυσθεώρητα πρόστιμα, ύψους 13 δισ. δολαρίων, για σκανδαλώδεις αγοροπωλησίες παραγώγων.

Διαθέτει επίσης ομόλογα αξίας 100.000 λιρών Αγγλίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ όσον αφορά στα επίπεδα ρευστότητας του κ. Τσακαλώτου, σε 17 τραπεζικούς λογαριασμούς υπάρχουν συνολικές καταθέσεις 291.000 ευρώ. Η περιουσιακή του κατάσταση συμπληρώνεται από δύο κατοικίες στην Κηφισιά, ένα γραφείο και μία ακόμη οικία στην Πρέβεζα.

2. Σε ανάλογο κλίμα κινείται και η επενδυτική προσέγγιση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνου του τομέα Ανάπτυξης του κόμματος, κ. Γιώργου Σταθάκη. Ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας έχει αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού με την αξία κτήσης τους να ανέρχεται στα 376.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο ποσό συμπεριλαμβάνονται 100.000 ευρώ που αφορούν σε αγορά μεριδίων των επενδυτικών προϊόντων της BlackRock και της JP Morgan.

Οσο για τις αποταμιεύσεις του κ. Σταθάκη, αποτελούνται τόσο από καταθέσεις σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμερικανικό νόμισμα, αναλυόμενες σε 304.630 ευρώ και 201.329 δολάρια (146.431 ευρώ).

3. Σε περίοπτη θέση στο κλαμπ των εκατομμυριούχων της Βουλής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του βουλευτή Επικρατείας, κ. Δημήτρη Τσουκαλά, ο οποίος είναι δικαιούχος καταθέσεων ύψους 1.071.000 ευρώ. Το «εφάπαξ» του κ. Τσουκαλά με τα έξι μηδενικά  από την ιδιωτική ολλανδική τράπεζα όπου δούλευε, απογείωσε κυριολεκτικά την περιουσιακή του κατάσταση την τριετία 2010-2012 αφού τα προσωπικά εισοδήματα του πρώην προέδρου των τραπεζοϋπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 1.473.040 ευρώ.4. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών της συναδέλφου του κ. Τσουκαλά στη Β’ Αθήνας, κυρίας Νάντιας Βαλαβάνη, αφού διαθέτει 20 βιβλιάρια καταθέσεων, ύψους 885.000 ευρώ, τα οποία αναλύονται σε 452.885 ευρώ και 364.000 λίρες Αγγλίας(432.967 ευρώ). Οσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο της γνωστής συγγραφέως και οικονομολόγου, περιορίζεται σε εγχώριο αμοιβαίο κεφάλαιο με αξία κτήσης 24.500 ευρώ.

5. Δυναμικό χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού με συνολική αξία κτήσης 830.600 ευρώ διαθέτει ο βουλευτής Β’ Αθήνας, κ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Το χαρτοφυλάκιο των 14 τίτλων του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει κυρίως διεθνή προσανατολισμό, αφού περιλαμβάνει τοποθετήσεις στις αγορές Ευρώπης, Ασίας και Ινδίας. Το ζεύγος Παπαδημούλη διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό 454.378 ευρώ, ενώ ο βουλευτής είναι συνδικαιούχος σε ακόμα 8 βιβλιάρια με το συνολικό ύψος των ποσών αυτών να είναι της τάξης των 499.000 ευρώ.6. Συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ είναι και η βουλευτής Α’ Αθήνας, κυρία Μαρία Μπόλαρη, ιδιωτική υπάλληλος.

Η κυρία Μπόλαρη, ιδρυτικό στέλεχος της Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς, Συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από τον τροτσκιστικό χώρο, συμμετέχει σε 9 προσωπικούς και κοινούς λογαριασμούς με συγγενικά της πρόσωπα, ύψους 565.640 ευρώ.

7. Ανάλογη είναι και η εικόνα της ρευστότητας του βουλευτή Λέσβου, κ. Γιάννη Ζερδελή, με οικογενειακές τραπεζικές καταθέσεις της τάξης των 494.500 ευρώ και 45.870 δολάριων(33.562 ευρώ).

8. Στα ίδια περίπου επίπεδα κινείται και η περιουσιακή κατάσταση του συναδέλφου του στην Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Αμανατίδη, ως συνδικαιούχου με τη σύζυγό του σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με αξία κτήσης 463.410 ευρώ και οικογενειακές καταθέσεις 56.600 ευρώ.

9. Τέλος, οι οικογενειακές καταθέσεις του βουλευτή Εύβοιας, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, ανέρχονται στα 350.143 ευρώ, ενώ έχει αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια αξίας 32.500 ευρώ.

Η Αριστερά του χαβιαριούΟι Γάλλοι την προσδιορίζουν ως «La gauche caviar», δηλαδή την «Αριστερά με το χαβιάρι». Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τους επικριτές του τότε Γάλλου προέδρου Φρανσουά Μιτεράν.

Ξεκάθαρα βέβαια η επιλογή επενδυτικών χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων ομολόγων δεν αποτελεί αδίκημα. Το γεγονός, όμως, πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε πολιτικά στο στόχαστρο εδώ και πέντε χρόνια τις «ανεξέλεγκτες αγορές» και το «αδυσώπητο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο», δημιουργεί λογικές απορίες για τον τρόπο που τα δύο κορυφαία στελέχη του οικονομικού του επιτελείου κινήθηκαν. Για κάποιους επρόκειτο για την πλήρη επαναφορά του περίφημου νεοκαραμανλικού σλόγκαν «το νόμιμο είναι και ηθικό», που  για την περίπτωση μπορεί να γίνει «νόμιμο ναι, αριστερό όμως;».

Κι αυτό διότι σαφώς παρανομία δεν υπήρξε στις τοποθετήσεις των κυρίων Τσακαλώτου και Σταθάκη σε αμοιβαία των σχημάτων Templeton, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley, SISF EuroCorp ή Invescο Perpetual. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο μπορείς να αντιμάχεσαι ένα αδηφάγο χρηματοοικονομικό σύστημα όντας εμμέσως (αφού επενδύεις στη βιωσιμότητά του) υπηρέτης του.

Μια προσεκτική ματιά, λοιπόν, στα χαρτοφυλάκια σε αμοιβαία κεφάλαια των δύο εξεχόντων εκπροσώπων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδεικνύει ότι πρόκειται για επενδυτές υψηλών γνώσεων που δεν ψωνίζουν από τον «επενδυτικό πάγκο της λαϊκής».

Η επιλογή στοχευμένων και «ψαγμένων» αμοιβαίων, οι εμπνεύσεις για τοποθετήσεις σε μακροχρόνιες αποδόσεις σε ομόλογα χωρών που αναγνωρίζονται ως προοπτικά δυναμικές μονάχα από τους μυημένους, τα σοφιστικέ επενδυτικά χαρτοφυλάκια των μεγάλων παγκόσμιων οίκων του χρήματος προδίδουν μεγάλη εξειδίκευση – στα όρια του επαγγελματισμού. Πρόκειται όπως αναφέρει γνωστός αναλυτής των χρηματοοικονομικών δεδομένων για «χαρτοφυλάκια-Rolls-Roys και όχι για… επενδυτικό κατιμά».

Χαρακτηριστική είναι η επιλογή της JP Morgan από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ισχυρό παράγοντα του οικονομικού επιτελείου του κόμματος κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. Διαθέτει 1.764,91 μερίδια, αξίας 25.000 ευρώ σε JP Morgan Fund – Germany Equity Fund. Σε μια περίοδο που ο κ. Αλέξης Τσίπρας ξιφουλκεί κατά της μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε., ο συνοδοιπόρος του επένδυσε ένα σημαντικό για την κρίση ποσό στην ισχυρή προοπτική των γερμανικών επιχειρήσεων όπου το εν λόγω fund κυρίαρχα επενδύει.

Οπως εξάλλου αναφέρεται στο προφίλ του equity fund «στόχος του είναι να προωθήσει τη μακροχρόνια κεφαλαιακή ανάπτυξη μέσω επενδύσεων σε γερμανικές επιχειρήσεις». Η JP Morgan, όμως, ήταν που μιλούσε σε ανάλυσή της στις 28 Μαΐου του 2013 για «πλεόνασμα δημοκρατίας» στον ευρωπαϊκό Νότο. Γι’ αυτήν άραγε τη δήλωση-εκτίμηση του fund τι έχει να πει ο κ. Τσακαλώτος;

Πηγή: olympia
Το είδαμε: www.makeleio.gr

3 Ιανουαρίου 2014

25€ ζητά ο υπουργός υγείας κατά την έξοδό μας από τα νοσοκομεία. Δεν είναι παράλογο, είναι όμως εξωφρενικό.

Είμαστε περίεργοι αν θα τα δίνουν οι λαθρομετανάστες.


Πολύς ντόρος έγινε με το "εισητήριο"... εξόδου από τα νοσοκομεία, που θα μας επιβάλει ο Σπύρος (Άδωνις καταχρηστικά) Γεωργιάδης. Και έχει ξεσπάσει θύελλα διαμαρτυριών από τον κοσμάκι, που τα κόμματα της ρεμούλας του έχουν πιει το αίμα.

Κατ' αρχάς γιατί δεν είναι παράλογο
Μα φυσικά και δεν είναι παράλογο, αν σκεφτούμε ότι κατά την νοσηλεία μας σε κάποιο νοσοκομείο, δεν υπήρχε ποτέ η περίπτωση (πλην πραγματικά ελαχίστων εξαιρέσεων) να μη τα σκάσουμε, ο καθένας αναλόγως του βαλαντίου του, σε όλο σχεδόν το προσωπικό του νοσοκομείου. Από τις νοσοκόμες μέχρι τους ιατρούς και όλους τους ενδιάμεσους, που μπορεί να μας φρόντιζαν, όλοι λάμβαναν πάντα το κατιτίς τους...
Μπαίνοντας λοιπόν σε ένα νοσοκομείο, ακόμα και σήμερα, στην εποχή της λιτότητας και των συνεχώς συρρικνούμενων εισοδημάτων, έχεις κατά νου ότι θα πρέπει να δώσεις ένα... "δωράκι" στους ανθρώπους που θα σε φροντίσουν. Γιατί λοιπόν μας πειράζουν τα 25 ευρώ;

Γι' αυτό λοιπόν, η επιβολή του συγκεκριμένου ποσού, είναι γελοίο να θεωρούμε ότι θα επηρεάσει την... κατάντια μας.

Γιατί όμως είναι εξωφρενικό;
Η συγκεκριμένη επιβολή της καταβολής ποσού εξιτηρίου, γίνεται για να κλείσει τις αχόρταγες μαύρες τρύπες των νοσοκομείων. Είμαστε βέβαιοι, ότι τα ποσά που θα συγκεντρώνονται θα καταβροχθίζονται από αυτήν την αχόρταγη μελανή οπή. 
Αυτοί λοιπόν οι άχρηστοι, οι διαχρονικά άχρηστοι και καταχραστές του δημοσίου βίου, βουλευτές και υπουργοί, δεν πράττουν ποτέ τα αυτονόητα. Ακόμη και σήμερα που η τρόικα επιβάλει κάποια πράγματα, δεν επιχειρούν να χτυπήσουν τελειωτικά την ρεμούλα στα δημόσια νοσοκομεία.
Αρπαχτές δισεκατομμυρίων, από το κατώτερο προσωπικό που έκλεβαν φορτηγά παραφαρμακευτικών ειδών (γάντια, βαμβάκι και ό,τι άλλο μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μία αποθήκη, ή στα ντουλάπια των νοσοκομείων)· μέχρι του ιατρούς χειρουργούς, οι οποίοι, τη συνεργασία των προμηθευτών, υπερτιμολογούσαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
Υλικό αξίας 100 ευρώ θα μπορούσε να καταλήξει ως χρέωση τα.... 1000 ευρώ (στην καλλίτερη περίπτωση). Για τέτοια ρεμούλα μιλάμε.

Γι' αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη επιβολή των 25 ευρώ είναι εξωφρενική. Γιατί εδώ και δεκαετίες, αλλά και ακόμη και σήμερα, οι πολιτικάντηδες, τη συνεργία φυσικά και των στελεχών των νοσοκομείων, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο (στο ποσοστό που αναλογεί στον καθένα), ρήμαξαν στην κυριολεξία τον τόπο και δεν κάνουν στην ουσία καμμία προσπάθεια να χτυπήσουν την ρίζα του προβλήματος.

Μπορεί να μη τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά όλοι μαζί ανεχτήκαμε και ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση. Και συνεχίζουμε να ψηφίζουμε αυτούς που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση,
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ. Αυτούς που ρήμαξαν και ρημάζουν τον τόπο, ο καθένας με τον τρόπο του και τις δυνάμεις του.
Και μας πειράζουν τα 25 ευρώ. Είμαστε για φτύσιμο.