24 Ιουνίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λογοκρίνει ποίημα της Κύπρου που αναφέρεται στην Τουρκική εισβολή. Απόσυρση συμμετοχής της Κύπρου από την δραστηριότητα του EUNIC Βρυξελλών

Μάλιστα ως δικαιολογία προβάλουν το ότι το Βέλγιο θα γιόρταζε, σε λίγους μήνες, την 50ή επέτειο της Συμφωνίας για τη Μετανάστευση των Τούρκων στο Βέλγιο...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
 
Απόσυρση συμμετοχής της Κύπρου από δραστηριότητα του EUNIC Βρυξελλών

Με αφορμή σχόλια και δηλώσεις που έχουν δημοσιευτεί στον κυπριακό τύπο αναφορικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στη δραστηριότητα με τίτλο Transpoésie 2013, η οποία διοργανώνεται στις Βρυξέλλες από το τοπικό EUNIC (Δίκτυο Εθνικών Πολιτιστικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιθυμούν να δηλώσουν τα ακόλουθα:

Η Κύπρος συμμετέχει, μέσω των Π.Υ., σε εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στις οποίες δραστηριοποιείται και το EUNIC. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην εκδήλωση με τίτλο Transpoésie, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το τοπικό δίκτυο του EUNIC Βρυξελλών, οι Π.Υ. πρότειναν στον ποιητή κ. Γιώργο Μοράρη, στον οποίο απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας του 2008 στην κατηγορία της Ποίησης, να εκπροσωπήσει την Κύπρο, ζητώντας του να επιλέξει ο ίδιος ένα συγκεκριμένο ποίημά του. Ο κ. Μοράρης επέλεξε το ποίημα Νιόβη ’74, στον τίτλο του οποίου μάλιστα πρόσθεσε, σε παρένθεση, και τη φράση Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το ποίημα μεταφράστηκε και στάληκε στους υπεύθυνους διοργανωτές της εκδήλωσης. Οι υπεύθυνοι του τοπικού δικτύου του EUNIC Βρυξελλών επικοινώνησαν γραπτώς με τις Π.Υ. στις 11 Απριλίου 2013, ζητώντας τους να επανεξετάσουν την επιλογή του ποιήματος, χωρίς όμως να αναφέρουν κάποιους συγκεκριμένους λόγους για την προτροπή αυτή. Στην ίδια αυτή επιστολή τους επεσήμαναν, επίσης, ότι οι στόχοι της Transpoésie 2013 ήταν η προώθηση της πολυγλωσσίας, η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις άλλες γλώσσες, η ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και η εξοικείωση με άλλες κουλτούρες.

Οι Π.Υ. θεώρησαν ότι δεν συνέτρεχε απολύτως κανένας λόγος για να προβούν σε επιλογή άλλου ποιήματος. Απαντώντας προς το EUNIC Βρυξελλών υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων, την τεράστια επίδραση που είχαν τα τραγικά γεγονότα του 1974 στην κυπριακή λογοτεχνία και τόνισαν ότι το ποίημα εκφράζει όχι μόνο την αγωνία και την οδύνη του πολέμου που βίωσαν οι Κύπριοι το 1974, αλλά συναισθήματα και καταστάσεις που έχουν βιώσει άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με νέα τους επιστολή προς τις Π.Υ., οι υπεύθυνοι του EUNIC Βρυξελλών εξακολουθούσαν να εμμένουν στην ανάγκη αντικατάστασης του ποιήματος. Ως λόγος προβαλλόταν τώρα αφενός το ότι η δραστηριότητα Transpoésie 2013 δεν ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για την παρουσίασή του και αφετέρου γινόταν υπενθύμιση του γεγονότος ότι το Βέλγιο θα γιόρταζε, σε λίγους μήνες, την 50ή επέτειο της Συμφωνίας για τη Μετανάστευση των Τούρκων στο Βέλγιο. Σημειώνεται ότι στα μέλη του EUNIC Βρυξελλών συγκαταλέγεται και το τουρκικό πολιτιστικό κέντρο «Yunus Emre».

Με αυτά τα δεδομένα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUNIC δεν είναι κάποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμός που ελέγχεται ή υπάγεται στην εποπτεία κάποιου επίσημου ευρωπαϊκού θεσμού προς τον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν παραστάσεις και διαβήματα, οι Π.Υ. έκριναν ότι η μόνη πλέον υπό τις περιστάσεις ενδεδειγμένη ενέργεια ήταν να αποσυρθεί η κυπριακή συμμετοχή από τη διοργάνωση. Για την απόφασή τους αυτή ενημέρωσαν γραπτώς το EUNIC Βρυξελλών στις 12 Ιουνίου, διευκρινίζοντας ότι ο λόγος για την απόσυρση ήταν η μη αποδοχή του σκεπτικού που συνόδευε τις προτροπές για αντικατάσταση του ποιήματος, τονίζοντας παράλληλα ότι η απόρριψή του συνιστούσε πράξη λογοκρισίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου