28 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ; Οργίλη επιστολή του πρώην συνεργάτη του, συγγραφέα-ερευνητή, Κώστα Ποταμιάνου.


Ὅλοι σας ἀσφαλῶς γνωρίζετε τὸν Ἄδωνι -Σπύρο τὸν ἐβάπτισε ὁ παπᾶς- Γεωργιάδη, τὸν ὁποῖον ὁ Σαμαρᾶς ἔβαλε στὴν θέσι τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας, προφανῶς γιὰ νὰ διαλύση στὸν τομέα τῆς Ὑγείας ὅ,τι ἄφησαν ὄρθιο οἱ προκάτοχοί του. Ἐγὼ τὸν γνωρίζω ἄριστα ἐπὶ 19 συναπτὰ ἔτη. Εἶναι αὐτὸς ποὺ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του μὲ ἐξεδίωξαν χωρὶς ἀποζημίωσι ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησί τους τὸν Μάϊο τοῦ 2013, ἐπειδὴ ἀρνήθηκα νὰ ὑπογράψω τὶς μισθολογικὲς καταστάσεις τοῦ 2012, ὅπου ἐμφανίζομαι νὰ παίρνω καθαρὰ 1000 εὐρώ, ἐνῶ μοῦ ἔδιναν τὰ μισά (500). Καὶ φερόμενοι κατ᾿ ἀπαίσιο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀνάλγητο τρόπο, μὲ ἐξεδίωξαν μὲ τὴν ψευδῆ αἰτιολογία ὅτι δὲν τοὺς πῆγα κάποια χαρτιὰ ἀπὸ τὸ ΙΚΑ, ἐνῶ ἐγνώριζαν ὅτι ἔσπασα τὸ πόδι μου, φεύγοντας ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησί τους στὸν Κολωνό, ἐντὸς τοῦ κτηρίου ὅπου στεγάζεται. Ἐκεῖ μὲ εἶχαν μεταφέρει μὲ τὸ ἐκβιαστικὸ δίλημμα: Ἢ ἔρχεσαι νὰ σηκώνης καὶ τὰ τηλέφωνα γιὰ τὶς παραγγελίες ἢ φεύγεις.

Ἡ δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποία μὲ εἶχαν προσλάβει ἦταν διορθωτὴς καὶ ὄχι νὰ σηκώνω τὰ τηλέφωνα γιὰ νὰ παίρνω τὶς παραγγελίες γιὰ τὰ βιβλία ποὺ πουλᾶνε καὶ ν᾿ ἀκούω καὶ τὶς ἀπίστευτες ὕβρεις γιὰ τὸν «μπουμποῦκο» καὶ τὸν ἀρχηγό του τὸν Σαμαρᾶ. Ἔμεινα κατάκοιτος ἐπὶ 3,5 μῆνες, μὲ φρικτοὺς πόνους… Οἱ μόνοι ποὺ μοῦ συμπαρεστάθησαν ἦσαν οἱ φίλοι μου καὶ ἡ ἀδελφή μου. Τοῦ πῆγα μέσῳ ἑνὸς φίλου μου τὸ βιβλιάριο ὑγείας καὶ ἐφωτοτύπησαν τὶς σελίδες μὲ τὶς σφραγῖδες τῶν ἐπιτροπῶν τῶν ἰατρῶν τοῦ ΙΚΑ ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπέρασα καὶ τοὺς ἔστειλα ἐπίσης καὶ φωτοτυπίες ἐγγράφων τοῦ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», ὅπου χειρουργήθηκα.

Πρόκειται γιὰ μία φοβερὴ καὶ ἀπίστευτη ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἦλθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἀπεκρύβη ἀπὸ ὅσους δημοσιογράφους –γνωστοὺς φυσικά- τὴν ἔμαθαν. Στὴν παροῦσα ἀνάρτησι δὲν θ᾿ ἀναφερθῶ λεπτομερῶς σὲ ὅ,τι μοῦ ἔκαναν, ἀλλὰ θὰ τὸ πράξω προσεχῶς γιὰ νὰ μάθετε ἀπὸ πρῶτο χέρι ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ ἀνάλγητος…ὑπουργὸς Ὑγείας τοῦ Σαμαρᾶ καθὼς καὶ  ὁ ἀδελφός του. Μάλιστα μίλησα καὶ μὲ ἄτομα κάποιου κόμματος ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀντιμάχεται τὴν μνημονιακὴ κυβέρνησι καὶ τὸν Ἄδωνι (τὸ κόμμα αὐτὸ δὲν εἶναι ἀριστερό). Μὲ ἄκουσαν καὶ τοὺς εἶπα ὅ,τι μοῦ ἔκαναν, ἀλλὰ μετά, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τους, μὲ «ἔγραψαν» κανονικά. Ἀδιαφορία ἔδειξε καὶ κάποιο ἀκροαριστερὸ περιοδικό, ὅταν μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἐνημέρωσα κάποια συνεργάτιδά του, ποὺ εἶχε γράψει ἐναντίον του, ὅτι ἔχω ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο, ἂν δημοσιευθῆ, θὰ τὸν ἀναγκάση νὰ παραιτηθῆ…. Ἀπόλυτος σιωπὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη ὄχθη. Τυχαῖο; Δὲν νομίζω….

 Τὸ νὰ καταδικάζης ἕνα ἄνθρωπο, ποὺ ὑπῆρξε συνεργάτης σου ἐπὶ 17 συναπτὰ ἔτη στὴν ἀπόλυτη ἀνέχεια, στερῶντας του καὶ τὴν ἀποζημίωσι καὶ τὸ δικαίωμα ἐπιδόματος τοῦ ΟΑΕΔ, εἶναι ἀνήθικο καὶ συνάμα ἐπικίνδυνο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ πετᾶς κυριολεκτικὰ στὸν δρόμο σὲ ξέρει ΑΡΙΣΤΑ! Ὁ δικηγόρος μου, κατόπιν ἐντολῆς μου, κατέθεσε ἀγωγὲς τόσο ἐναντίον τοῦ Λεωνίδα Γεωργιάδη ὅσο καὶ ἐναντίον τοῦ νῦν ὑπουργοῦ Ὑγείας, ἔχει δὲ ὁρισθῆ δικάσιμος γιὰ τὸν προσεχῆ Ἰανουάριο. Ὅσο ζῶ θὰ εἶμαι θανάσιμος ἐχθρός του καθὼς καὶ ἐχθρὸς τοῦ κόμματος στὸ ὁποῖο τώρα ἀνήκει… Καὶ δὲν πρόκειται νὰ συγχωρήσω ποτὲ τὴν «Ἐλεύθερη Σκέψι», ποὺ ταυτίσθηκε μαζί του, λόγῳ Νέας Δημοκρατίας. Ὁ ἐκδοτικὸς αὐτὸς οἶκος, ποὺ ἐξέδωσε τὰ ἑπτὰ ἀπὸ τὰ ὀκτὼ βιβλία μου, ταυτίσθηκε ΑΠΟΛΥΤΩΣ μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη, ἂν καὶ ἀπὸ τὰ βιβλία μου ἔβγαλε πάρα πολλὰ λεφτά…Δὲν μοῦ συμπαρεστάθη καθόλου στὴν περιπέτειά μου οὔτε κἂν τηλεφωνικά.. Μοῦ ἔκοψαν καὶ τὴν ὁμιλία οἱ τῆς «Ἐλεύθερης Σκέψεως», γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουν τὸν ἱπποκόμο τοῦ Σαμαρᾶ Ἄδωνι Γεωργιάδη.… Σήμερα -27 Νοεμβρίου 2013- κάποια γνωστὴ στὸ Μπουρνάζι μοῦ εἶπε: «Τώρα θ᾿ ἀνατινάξῃ καὶ τὸ ΙΚΑ»! Ἴδωμεν…

Αὐτὰ ὡς εἰσαγωγὴ στὰ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν…

Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου