25 Σεπτεμβρίου 2015

Η Ελλάς και τα πραγματικά της σύνορα

Χάρτης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1025 επί Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου.
Περιλαμβάνει σχεδόν όλον τον κυρίως αρχαίο ελληνικό χώρο. Μία αυτοκρατορία που είχε φθάσει να είναι μία καθαρά ελληνική αυτοκρατορία, με πολύ λίγους αλλόφυλους πληθυσμούς, κυρίως στις παρυφές της.


1 σχόλιο: